Stora tillskott till länets kommuner och Region Jönköpings län

I dag presenterade regeringen vårändringsbudgeten. Budgeten fokuserar på att begränsa smittspridningen och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna för pandemin samt att jobba Sverige ur krisen. För kommunerna i Jönköpings län innebär budgeten tillskott på 25 miljoner kronor för att kunna erbjuda sommarjobb, lovskola och lovaktiviteter. För Region Jönköpings län innebär budgeten ett tillskott på 167,4 miljoner kronor för att bekämpa covid-19, hantera uppskjuten vård och stötta kollektivtrafiken.

Sammantaget presenteras reformer för närmare 45 miljarder kronor i vårändringsbudgeten. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

– Pengar ska inte vara att hinder för att bekämpa smittspridningen eller vårda sjuka. Därför skjuter regeringen till kraftfulla resurser till landets regioner. För Region Jönköpings län handlar det om tillskott på 167,4 miljoner kronor som bland annat ska täcka merkostnader för covid-19-vården, första resurser för testning och smittspårning samt ge stöd till den regionala kollektivtrafiken, säger riksdagsledamoten Carina Ödebrink.

Kommuner ska kunna erbjuda sommarjobb

Vårändringsbudgeten innehåller även satsningar för att få fler personer i jobb och omstarta ekonomin.

– För oss socialdemokrater är jobben grunden. Genom att fler kommer i arbete skapar vi mer resurser att satsa på välfärden. Därför innehåller vårändringsbudgeten ett kraftfullt jobbpaket för fler i arbete. Bland annat satsar regeringen pengar för att kommunerna ska kunna erbjuda sommarjobb, och för länets kommuner innebär det ett totalt tillskott på 6,4 miljoner kronor, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.

Avgiftsfria lovaktiviteter

Många barn och unga har drabbats negativt av pandemin. Därför satsar regeringen även på att ge kommunerna möjlighet att erbjuda lovskola men också avgiftsfria lovaktiviteter. För kommunerna i Jönköpings län innebär satsningen 11,1 miljoner kronor till lovskola och 7,5 miljoner kronor för avgiftsfria aktiviteter. 

– De barn och unga som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation riskerar att drabbas särskilt hårt. Därför är det glädjande att regeringen gör satsningar för att länets kommuner ska kunna genomföra avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter, säger riksdagsledamoten Diana Laitinen Carlsson.

En fördelning för respektive kommun finns att ladda ner här.

facebook Twitter Email