Vi sätter välfärden och jobben först - vill du vara med i arbetet?

Bli medlem
VIKTIG NYHET

Information om expeditionen med anledning av corona-viruset

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande den smittspridning som sker kring det nya corona-viruset kommer distriktsexpeditionen att vara stängd. Personalen arbetar hemifrån och nedan finns uppgifter hur du kommer i kontakt med rätt person.

Den övergripande verksamheten hanterar Thomas Gustavsson, 070-615 00 25. Medlemsregistret och ekonomi hanterar Margareta Stråth, margareta.strath@socialdemokraterna.se.  Kommunikation, information och kontakt med länets riksdagsledamöter hanterar Simon Johansson, 070-296 88 25. Facklig-politisk verksamhet och studier hanterar Aneth Amundsson, 070-452 31 60. Distriktsexpeditionen kommer framöver vara stängd för besök. Planerar du att besöka expeditionen i närtid? Ring först 036-16…

Läs mer

Fler sjuksköterskor kan utbildas på Jönköping University

Jönköping University får 518 nya utbildningsplatser när regeringen fördelar 19000 nya platser för studerande på universitet och högskolor i höstbudgeten till 2021. Det innebär större möjligheter att kunna utbilda fler sjuksköterskor till hälso- och sjukvården och bättre förutsättningar för företag i Jönköpings län att kunna hitta rätt personal i framtiden.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår pengar som motsvarar 19000 nya utbildningsplatser på universitet och högskolor i höstbudgeten. Efter en fördelning till svenska akademiska lärosäten så innebär det att Jönköping University får 518 nya platser för helårsstudenter 2021. – Regeringens satsning på 518 nya utbildningsplatser hos Jönköping University kommer att göra vården bättre för länets invånare….

Läs mer

Storsatsning från regeringen för att kunna ta hand om uppskjuten vård

Regeringen presenterade idag en storsatsning på generellt höjda statsbidrag, på ett lyft inom äldreomsorgen och på hantering av uppskjuten vård samt covid-19-relaterad vård. Region Jönköpings län får enligt preliminära siffror baserade på befolkningsunderlag över 246 miljoner kronor i extra tillskott. Av dem går över 105 miljoner kronor till utökning av det generella statsbidraget och nästan 141 miljoner kronor går till att lättare kunna ta hand om uppskjuten vård.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterade idag en satsning på 10 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och regioner 2021 för att stärka välfärden. Satsningen som presenterades idag är utöver den sedan tidigare aviserade permanenta höjningen med 12,5 miljarder kronor.    – Vi socialdemokrater sätter alltid välfärden först. Därför är jag glad att regeringen och…

Läs mer

Ny tågdepå behövs för framtidens krösatåg

Regionstyrelsen har tagit beslut om att bygga en ny tågdepå i Nässjö. Region Jönköpings län behöver bygga en ny tågdepå för att kunna ge underhåll och service till de nya och större Krösatågen som kommer att börja köras under 2023.

Under 2023 kommer Jönköpings Länstrafik att börja köra med större eldrivna krösatåg. De nya tågen behöver en ny depå med större kapacitet för att kunna få service och underhåll. Under tisdagen den 18 augusti tog regionstyrelsen beslutet om att det ska byggas en ny tågdepå i Nässjö. Beslutet kommer att gå vidare till regionfullmäktige. –…

Läs mer

Inga dödsfalls i covid-19 under en månads tid i Jönköpings län

För närvarande finns det inga inneliggande patienter med covid-19 på intensivvårdsavdelningarna i Region Jönköpings län. Det har inte varit ett enda dödsfall i covid-19 under en månads tid. Den politiska ledningen har gett ett speciellt uppdrag om att regionledningen ska arbeta för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna inom intensivvården.

Under dagens extra möte mellan politiska företrädare och representanter för sjukvårdsledningen och fackförbunden gavs olika perspektiv på arbetssituationen under coronapandemin. Syftet med mötet var att få en gemensam bild för att kunna arbeta bättre i det fortsatta arbetet. – Det är viktigt att ta tillvara på alla erfarenheter och utifrån informationen som presenterades under dagens…

Läs mer

Läs sommarens S-nytt i Region Jönköpings län!

Läs om det senaste från den socialdemokratiska regionpolitiken genom nyhetsbladet S-nytt i Region Jönköpings län – nummer 2 för 2020. Läs eller ladda ner nyhetsbladet via länken.

S-nytt i Region Jönköpings län samlar nyheter om den aktuella politiken som förs av regiongruppen. Ta del av 2020 års andra nyhetsblad via länkarna här nedan! Läs direkt eller ladda ner nyhetsbladet.

Läs mer

Marcus Eskdahl (S): Väldigt glädjande med konkret uppdrag om nya stambanor

Regionråd Marcus Eskdahl (S) ser det som väldigt positivt att regeringen nu har tagit ett stort steg för att det ska byggas nya stambanor för höghastighetståg. För Jönköpings län är frågan avgörande, det kommer att bygga ihop stad och landsbygd och göra det lättare för företag och organisationer att hitta rätt personal, enligt Marcus Eskdahl.

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för en ny nationell infrastrukturplan. Uppdragen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Det innebär att frågan om nya stambanor tar stora steg mot att bli verklighet.    – Det är väldigt glädjande att förhandlingarna om nya stambanor nu har gått vidare till…

Läs mer

Förslag om varierad hastighet på E4 genom Jönköping

Region Jönköpings län vill se en mer anpassad och varierad hastighet på den del av E4 som passerar Jönköping. Beroende av tid på dygnet och trafikflöden kan det innebära lägre hastighet under rusningstid men kanske högre hastighet när det är lite trafik.

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län har lämnat ett remissvar till Trafikverket om förslag till nya föreskrifter för E4 i Jönköpings län. Nämnden skriver i sitt yttrande att det behövs en mer anpassad hastighetsskyltning på den delen av E4 som passerar Jönköping. Trafikverket föreslår annars en permanent sänkning till 80 km/timme….

Läs mer

Lena Hallengren (S) gjorde digitalt besökt på provtagningen för covid-19

Socialminister Lena Hallengren (S) gjorde under tisdagen ett digitalt verksamhetsbesök i Region Jönköpings län. Anledningen var den utökade provtagningen av covid-19 som startade förra veckan. Vårdcentralerna utförde 3655 tester på en vecka, vilket är över den nivå av provtagning som regionen förväntas göra för att nå upp till det nationella målet på att klara 100 000 tester i veckan.

På förmiddagen klockan 10.00 kopplade Lena Hallengren och representanter för Region Jönköpings län upp sig för det digitala verksamhetsbesöket. Regionråd Rachel De Basso (S), Lotta Larsdotter, direktör Vårdcentralerna Bra liv, smittskyddsläkare Malin Bengnér och hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig guidade under besöket. – Det är extra kul att socialminister Lena Hallengren uppmärksammar vårt arbete och…

Läs mer

Nu kan du ta med cykel och barnvagn på regionbussarna

Från och med måndag kan resenärer ta med barnvagn eller cykel på resor runt om i länet med regionbussarna. Andra förändringar är att det är helt nya bussar som börjar rulla eftersom en ny avtalsperiod inleds den 15 juni. Det innebär högre komfort och bättre service för resenären.

Den 15 juni går Länstrafiken över till sommartidtabell. Vid samma tidpunkt påbörjas den nya avtalsperioden för regionbusstrafiken (bussar med tresiffriga nummer) som kör resenärer runt om i länet. Det blir förändringar i linje- och turutbudet men även en hel del praktiska nyheter. Framförallt blir det nu möjligt att ta med barnvagn och cykel på regionbussarna….

Läs mer

Uttalande med anledning av förundersökningen om mordet på Olof Palme

Läs gärna partidistriktets ordförande, Carina Ödebrinks, uttalande med anledning av förundersökningen om mordet på Olof Palme.

Vi är många som än i dag kommer ihåg var vi var och vad vi gjorde när det blev känt att Olof Palme blivit mördad. Att Sveriges statsminister kunde mördas på öppen gata var och är ett nationellt trauma. Det är därför bra att vi i dag fick mer klarhet i de frågor som svenska…

Läs mer
facebook Twitter Email