VIKTIG NYHET
Partikongress

Resultatet i valet av ombud till partikongressen den 3-7 november 2021

Resultatet i valet är nu klart. Vi gratulerar de valda kongressombuden och tackar alla er som kandiderat. Totalt avlades det 1200 giltiga röster i kongressombudsvalet.

Följande är valda som kongressombud eller ersättare till partikongressen i Göteborg. Valkrets 1 – 5 ombud – 2 ersättare Till ordinarie ombud i valkrets 1 – Vätterbygd valdes Elin Rydberg, Jönköping, Mona Forsberg, Jönköping, Peter Holkko, Jönköping, Anna Carlsson, Jönköping och Lynn Carlsson, Jönköping. Till ersättare valdes Karin Widerberg och Thomas Olsson, båda Jönköping, som…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Information om expeditionen

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande den smittspridning som sker kring det nya corona-viruset kommer distriktsexpeditionen att vara stängd. Personalen arbetar hemifrån och nedan finns uppgifter hur du kommer i kontakt med rätt person. Dessutom har partiexpeditionens telefonväxel gått sönder vilket gör att de fasta linjerna samt porttelefonen är ur funktion. Tills vidare nås personalen via mobiltelefon eller mail.

Den övergripande verksamheten hanterar Thomas Gustavsson, 070-615 00 25. Medlemsregistret och ekonomi hanterar Margareta Stråth, 070-207 08 92 margareta.strath@socialdemokraterna.se. Margareta arbetar 40 procent och nås på tisdagar och torsdag. Kommunikation, information och kontakt med länets riksdagsledamöter hanterar Simon Johansson, 070-296 88 25. Simon är föräldraledig till och med vecka 7. Facklig-politisk verksamhet och studier hanterar Aneth Amundsson,…

Läs mer

Regeringens budget för 2022

Regeringen har nu presenterat hela budgeten för 2022 med satsningar på 74 miljarder kronor, satsningar som ska ta Sverige framåt.

Regeringens budget för 2022 har reformer för 74 miljarder kronor och har fyra tydliga prioriteringsområden: klimatet, jobben, välfärden och tryggheten. Under varje underkategori hittar du länkar till tidigare inlägg för att läsa mer. Klimatomställning Vi ska öka takten i klimatomställningen, pressa ned utsläppen från industrin och transportsektorn, och samtidigt skapa nya jobb i hela landet…

Läs mer

Regeringen satsar på att korta vårdköerna och på bättre arbetsmiljö för vårdpersonal

Regeringen vill satsa fem miljarder kronor på en starkare sjukvård och på bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen i budgeten för 2022. Tillgängligheten inom sjukvården ska bli bättre och köerna behöver kortas. Alltför många har fått sin planerade vård uppskjuten under pandemin.

Satsningarna på sjukvården som regeringen vill genomföra i sin budget innebär att två miljarder kronor avsätts per får för en personalsatsning inom hälso- och sjukvården under 2022–2023. Samtidigt satsas två miljarder kronor under 2022 för att arbeta av vården som skjutits upp med anledning av coronapandemin. Förlossningsvården ska bli bättre, vårdpersonal ska få större möjligheter…

Läs mer

Regeringen vill satsa på en grön återstart

Sverige behöver en grön återstart av svensk ekonomi. Regeringen presenterar förslag till budgeten för 2022 med miljösatsningar på 12 miljarder kronor. Det kommer att leda till ett mer grönt och hållbart samhälle.

Regeringens målsättning är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Regeringen har presenterat flera satsningar för klimatet. Nedan kan du läsa om ytterligare klimatsatsningar: Utveckla elmarknaden Klimatomställningar förutsätter kraftfulla investeringar i privata och offentliga verksamheter. Den snabba omställningen ställer nya krav på de berörda prövningsmyndigheterna. Därför behöver de få ökade resurser för sitt arbete…

Läs mer

Nya kraftfulla åtgärder för att bekämpa kriminalitet och brott

Regeringen vill göra kraftfulla satsningar på de brottsbekämpande myndigheterna, på hårdare straff och på investeringar i det brottsförebyggande arbetet för att barn och unga inte ska dras in i kriminalitet. Totalt handlar det om tillskott på över 2,5 miljarder kronor i budgeten för 2022.

Satsningarna i regeringens budget ska ge kraftfulla verktyg för att samhället ska vinna kampen mot kriminaliteten. Tillskottet på mer än 2,5 miljarder kronor till rättsväsendet för 2022 ska bland annat leda till skärpta straff, bättre verktyg i brottsbekämpningen och till en fortsatt utbyggnad av Kriminalvården. Satsningen innehåller också förebyggande insatser för att förhindra att unga…

Läs mer

Regeringen vill öka den ekonomiska tryggheten

De med störst behov behöver få en ökad ekonomisk trygghet. Regeringen föreslår i budgeten för 2022 en ökad trygghet för de med sjuk- och aktivitetsersättningen, höjt underhållsstöd och en stärkt personlig assistans.

I ett rättvist samhälle ska ingen behöva leva på knappa ekonomiska marginaler. Regeringen föreslår flera satsningar i budgeten för 2022 som ska minska ojämlikheten och öka den ekonomiska tryggheten: Stärkt sjuk- och aktivitetsersättning En av samhällets mest ekonomiskt utsatta grupper är personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. Den ekonomiska tryggheten behöver öka eftersom de ekonomiska marginalerna…

Läs mer
facebook Twitter Email