S-ledamöter vill se en jämställd fördelning av ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd ska fördelas lika mellan de vuxna i hushållet. Det föreslår de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Diana Laitinen Carlsson, Carina Ödebrink och Johanna Haraldsson i en riksdagsmotion.

Hur Sveriges kommuner fördelar ekonomiskt bistånd varierar, och i flera kommuner är normalfallet att utbetalningen sker till en person i hushållet, oftast den äldsta. Detta vill de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköpings län ändra på. De vill i stället att pengarna fördelas lika mellan de vuxna i hushållet.

”Många känner sig inte självständiga”

– Vi vet att många kvinnor i dag inte känner sig självständiga eller ekonomiskt oberoende av sin man. Utan en egen ekonomi blir det nästintill omöjligt för en kvinna att lämna ett destruktivt förhållande, misshandel eller hedersförtryck, säger riksdagsledamoten Diana Laitinen Carlsson som skrivit motionen tillsammans med kollegorna Johanna Haraldsson och Carina Ödebrink

I motionen föreslår de att lagstiftningen för ekonomiskt bistånd ses över i syfte att fördela utbetalningarna lika mellan de vuxna i hushållet. 

Egen ekonomi är grunden för frihet

– Det är oerhört viktigt att inte kommuner bidrar till att kvinnor blir eller förblir osjälvständiga. Alla människor och alla kvinnor ska vara fria och ha möjlighet att själva besluta över sina liv. Att ha möjlighet att förfoga över sin egen ekonomi är själva grunden till detta, säger Diana Laitinen Carlsson.

Motionen i sin helhet går att läsa här.

facebook Twitter Email