Regionråd Rachel De Basso (S) diskuterar jämlik vård med socialministern

Regionråd Rachel De Basso (S) samtalar på Utvecklingskraft tillsammans med socialminister Lena Hallengren om betydelsen av en jämlik och nära vård samt hur vi hanterar utmaningarna som finns inom hälso- och sjukvården. Lena Hallengren delade även med sig av sina egna erfarenheter av vården som cancerpatient och arbetet med personcentrerad vård.

Idag har Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård, inledningstalat på konferensen Utvecklingskraft. Årets konferens var digital med temat jordnära. Konferensen vänder sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård och till allmänheten som är intresserade av utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

En tillgänglig hälso- och sjukvård

Sverige behöver en god tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Det handlar lika mycket om en god tillgänglighet på landsbygden som i de socioekonomiskt svagare områdena i landet. Hälso- och sjukvården är beroende av att rekrytera kompetent personal men minst lika viktigt är arbetet med att behålla personal. Därför är arbetet med en målinriktad kompetensförsörjning viktigt, det nationella vårdkompetensrådet och möjligheten för sjuksköterskor att specialistutbildads med full ersättning.

Jämlik vård och personcentrerad vård

Jämlik vård handlar om en likvärdig vård oavsett vem man är eller vart man bor i landet. Men likvärdig vård är inte detsamma som att alla ska behandlas likadant, istället handlar det om att se människan bakom diagnosen. Lena Hallengren har egna erfarenheter av vården, inte minst nu när hon i somras meddelade att hon drabbats av cancer. Hon menar att det är viktigt att vården skapar tillit och erbjuder en personcentrerad vård. Fast vårdkontakt är ett praktiskt exempel på att skapa tillit, något som Region Jönköpings län arbetar med. Lena Hallengren lyfter även betydelsen av Patientkontrakt som socialdemokraterna drivit, ett kontrakt som säkerställer att patienter får den vård de behöver inom en rimlig tid.

Rachel De Basso berättar om omställningen av nära vård i Region Jönköpings län där vårdcentraler har en viktig roll i att minska köerna till den specialiserade vården. Sjukvården kan däremot inte dra hela lasset, utan omställningen av framtidens hälso- och sjukvården behövs i hela samhället.

Psykisk hälsa bland unga

Rachel De Basso berättar om hur Region Jönköpings län arbetar med den psykiska hälsan bland unga och om en god samverkan mellan aktörer som finns nära barn och ungdomarna. Lena Hallengren betonar behovet av att barn och ungdomar som har haft distansundervisning får komma tillbaka till fysisk undervisning med god möjlighet att få hjälp i skolarbetet. Lika viktigt är det att barn och ungdomar får komma igång med fritidsaktiviteter som på många håll varit pausade. Hon uppmanar också alla unga som mår dåligt att i första hand ta kontakt med elevhälsan och primärvården.

Läs mer Socialdemokraternas hälso- och sjukvårdspolitiken i Region Jönköpings län: En trygg och nära sjukvård i hela länet * Socialdemokraterna i Jönköpings län (socialdemokraternajonkopingslan.se)

facebook Twitter Email