Regeringen ger ekonomiskt stöd till kollektivtrafiken

Regeringen har presenterat ett riktat bidrag på tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafik-myndigheterna. Kompensationen ska minska de ekonomiska konsekvenserna som blir följden av att färre reser med buss- och tågtrafiken under coronapandemin.

Det ekonomiska stödet till kollektivtrafiken på tre miljarder kronor tillförs för att det vardagliga resandet ska fungera. Flera yrkeskategorier, till exempel de inom vård och omsorg, behöver resa med buss eller tåg till och från arbetet och därför är det viktigt att kollektivtrafiken fungerar.

– Stödet till kollektivtrafiken från den Socialdemokratiskt ledda regeringen är väldigt välkommet. Det ger Länstrafiken bättre möjlighet att klara av coronapandemin och det tuffa ekonomiska läget. Nu kan vi upprätthålla vårt samhällsansvar med buss- och tågtrafiken. Det ger oss också möjligheten att samtidigt se framåt, säger regionråd Marcus Eskdahl (S) som är ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

Behålla turtätheten

Fördelning av belopp kommer att baseras på biljettintäkternas storlek i respektive region och hanteras av Trafikverket. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att undvika trängsel för att minska smittspridningen. Då är det viktigt att behålla turtätheten och inte glesa ut turerna. Stödet är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

facebook Twitter Email