Perssons (S) påtryckningar gav resultat – regeringen agerar i kontantfrågan

Riksdagsledamoten Peter Persson (S) har under flera år drivit på i frågan om kontanthanteringens framtid och bankernas ansvar. Nu har det givit resultat. I en lagrådsremiss föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen att storbankerna ska tillhandahålla platser för kontantuttag och insättning av dagskassor i hela landet.

Riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköpings län har länge tagit strid för kontanterna som betalmedel och att storbankerna har ett särskilt ansvar att se till att säkra hanteringen i hela landet. Detta har han gjort bland annat genom motioner, skriftliga frågor och frågor i riksdagen. Nu har det givit resultat. I en lagrådsremiss föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen att storbankerna ska tillhandahålla platser för kontantuttag och insättning av dagskassor i betryggande utsträckning i hela landet.

”Man måste ta ansvar för hela samhället”

– Det är ett mycket glädjande besked från regeringen. Som jag tidigare påpekat är det bra och naturligt att elektronisk handel utvecklas, men man måste ta ett ansvar för hela samhället. Det finns drygt en miljon människor som har svårigheter att hantera en total övergång till elektronisk handel, och inte minst handlar det om omsorg om föreningar som har lotterier, försäljning av korv och smörgåsar i samband med arrangemang och som har svårigheter att lösa in sina dagskassor, säger riksdagsledamoten Peter Persson.

Ger finansinspektion möjlighet att agera

Förslaget från regeringen innebär att banker med verksamhet i Sverige och med inlåning över 70 miljarder kronor ska tillhandahålla kontantservice i hela landet. Om en svensk bank inte fullgör sina skyldigheter ska Finansinspektionen få ingripa.

– Det är glädjande att regeringen har lyssnat på vad många människor och organisationer har framfört. Det är rätt att ställa krav på storbankerna, säger Peter Persson. 

facebook Twitter Email