Utskott

Partidistriktet har två utskott: Ett fackligt utskott och ett seniorutskott.

Fackliga utskottet

Det fackliga utskottet har följande sammansättning:

Ordförande
Håkan Rudmark

Ledamöter
Carina Sjögren, Kommunal, Anette Myrvold, Byggnads, Sandra Adesund, IF Metall, Isabelle Filipsson, IF Metall, Bo Rothzén, IF Metall, Mikael Andreasson, GS-facket, Lenny Ödegården, Transport, Dan Mattsson, Målareförbundet, Gunnar Pettersson, SEKO, Thomas Olsson, LO-distriket.

Seniorutskottet

Seniorutskottet har följande sammansättning:

Ordförande
Lars-Erik Widell, Aneby

facebook Twitter Email