Utskott

Partidistriktet har två utskott: Ett fackligt utskott och ett seniorutskott.

Fackliga utskottet

Det fackliga utskottet har följande sammansättning:

Ordförande
Håkan Rudmark

Ledamöter
Jörgen Karlsson, Fastighets, Carina Gardevall, Kommunal, Björn Thiele, IF Metall Höglandet, Fredrik Johansson, IF Metall Östbo-Västbo, Amir Crnic, IF Metall Vätterbygden, Henrik Larsson, Elektrikerna, Johan Andersson, Målarna, David Svensson, SSU, Thomas Olsson, LO, Anette Myrvold, Byggnads, Anna Axelsson, Transport, Edvin Jusufspahic, Handels, Katja Öz, HRF, Mats Andersson, SEKO, Patrik Swahn, GS avd 2, Magnus Fagerholm, Livs.

Seniorutskottet

Seniorutskottet har följande sammansättning:

Ordförande
Lars-Erik Widell, Aneby

facebook Twitter Email