Stadgar

Partiets stadgar är fastställda vid partikongressen 2017.

Socialdemokraternas stadgar kan du läsa här.

facebook Twitter Email