Ny policy för bättre arbetsmiljö och hälsa i Region Jönköpings län

Medarbetare och chefer inom Region Jönköpings län får en tydligare ansvarsfördelning genom en ny policy för arbetsmiljö och hälsa. Policyn ska leda till mer inkluderande arbetsplatser i en öppen organisation där kollegor ska kunna vara med och påverka sin arbetsmiljö.

Regionfullmäktige tog den 19 april beslut om en ny policy för bättre arbetsmiljö och hälsa i Region Jönköpings län. Policyn innebär att alla arbetsplatser inom verksamheten ska vara inkluderande, hälsofrämjande och bidra till att medarbetare är motiverade och känner sig uppskattade och respekterade. – Region Jönköpings län har som mål att vara Sveriges bästa offentliga…

Läs mer

Socialdemokraterna i Jönköpings län knackade igång valrörelsen

I samband med Socialdemokraterna i Jönköpings läns distriktskongress den 9-10 april knackade partiet igång den regionala valrörelsen. Tillsammans med partisekreterare Tobias Baudin genomfördes över 250 samtal med medborgare i Vetlanda kommun.

Den 9-10 april genomförde Socialdemokraterna i Jönköpings län sin distriktskongress på Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn. I samband med kongressen passade partiet även på att inleda den regionala valrörelsen med en dörrknackningsinsats. Tillsammans med Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin samtalade drygt 100 socialdemokrater med medborgare på fem olika orter i Vetlanda kommun. Utöver Vetlanda knackades även dörr…

Läs mer

Uttalande distriktskongressen

Följande uttalande antogs av distriktskongressen 2022 söndagen den 10 april.

Socialdemokraterna står enade i kampen för alla människors frihet och hela världens fred. Vi står enade i solidaritet med det ukrainska folket och mot Putin-regimens orättfärdiga krig. Vi står bakom regeringens arbete för att stärka Sverige, stötta Ukraina och genomföra sanktioner mot Ryssland. När vi ser att friheten och rätten att själva bestämma sin framtida…

Läs mer

Cykel kan tas med kostnadsfritt på länståg och regionbussar

Från den 18 april kan resenärer ta med cykel utan extra avgift på regionbussar och på länstågen. Förhoppningen är att det ska bli smidigare att resa och underlätta för dem som har lite längre till hållplatser och den linjelagda kollektivtrafiken.

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö tog den 30 mars beslut om att cykel ska få tas med kostnadsfritt både på tåg och på regionbussar i mån av plats. Beslutet är en följd av ett uppdrag i budget 2022 i Region Jönköpings län. – Det ska vara smidigt att resa och att kombinera olika transportmedel….

Läs mer

Fler samhällsgrupper kan resa med seniorkortet i kollektivtrafiken

Nu kan personer som har förmånsintyg från Försäkringskassan börja köpa och resa med seniorkortet. Förändringen görs för att fler samhällsgrupper ska få bättre möjlighet att resa runt om i länet med den allmänna kollektivtrafiken. Seniorkortet är Länstrafikens i särklass mest prisvärda biljettprodukt.

Från och med 28 mars kan personer med funktionsnedsättning och som får sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning från Försäkringskassan börja resa i den allmänna kollektivtrafiken med 30-dagarsbiljett Senior. Förändringen är en följd av satsningen och det uppdrag som är med i budget 2022 i Region Jönköpings län. – Satsningen att fler personer kan resa med seniorkortet…

Läs mer
facebook Twitter Email