Nu sänks priset på enkelbiljetter inom kollektivtrafiken

Länstrafiken sänker nu priset på enkelbiljetter i kollektivtrafiken så att det blir samma som vid betalning med reskassa. Biljetter som köps med mobiltelefon via Länstrafikens app blir därmed upp till 20 procent billigare. Prissättningen gäller från 4 juni och under coronapandemin.

Anledningen till sänkningen av priset på enkelbiljetter är att det för tillfället inte är möjligt att betala med reskassan på resor med regionbusstrafiken (de bussarna med tresiffriga nummer). Eftersom det enbart går att gå på och av via mittdörren på regionbussarna går det heller inte att blippa kortet på kortläsaren framme hos föraren.

– Den här sänkningen av priset på enkelbiljetter hoppas vi ska leda till att fler väljer att köpa biljetter digitalt. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och erbjuda goda möjligheter till resor även under den speciella situation vi befinner oss i. Vår ambition är att upprätthålla en hög kapacitet inom kollektivtrafiken för alla dem som nu behöver den, säger regionråd Marcus Eskdahl (S) som är ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

Under coronapandemin

Sänkningen av priset gäller från och med 4 juni för alla resor med Länstrafikens kollektivtrafik, inklusive även tåg och stadstrafik. Priset för enkelbiljett blir nu upp till 20 procent billigare och kommer att gälla under tiden när covid-19 påverkar verksamheten och det finns skyddsåtgärder att förhålla sig till.

facebook Twitter Email