Personal

Följande personer arbetar på Socialdemokraterna i Jönköpings läns partiexpedition.

Thomas Gustavsson
1:e ombudsman

Thomas har övergripande ansvar för Jönköpings läns partidistrikt.

Telefon: 036-16 51 40
Mobil: 070-615 00 25
Mail: tg@socialdemokraterna.se

Simon Johansson
Kommunikationsombudsman

Simon ansvarar för mediekontakter, webb och trycksaker. Önskar du besök av någon av länets riksdagsledamöter är det också Simon du ska kontakta i första hand.

Telefon: 036-16 51 40
Mobil: 070-296 88 25
Mail: simon.johansson@socialdemokraterna.se

Aneth Amundsson
Facklig-politisk ombudsman

Aneth ansvarar för det facklig-politiska arbetet i partidistriktet.

Telefon: 070-452 31 60
Mail: aneth.amundsson@socialdemokraterna.se

Johan Söderman
Verksamhetsassistent

Johan ansvarar för bland annat medlemsregister och ekonomi.

Telefon: 036-16 51 40
Mail: johan.soderman@socialdemokraterna.se

Christoffer Hägg
Politisk samordnare

Christoffer ansvarar för den politiska samordningen för regiongruppen samt för press- och kommunikationsarbete kopplat till Socialdemokraterna i Region Jönköpings län.

Telefon: 076-127 56 13
Mail: christoffer.hagg@rjl.se

Elin Bäckström

Politisk samordnare

Elin ansvarar för den politiska samordningen för regiongruppen samt för press- och kommunikationsarbete kopplat till Socialdemokraterna i Region Jönköpings län.

Telefon: 072-202 83 24
Mail: elin.backstrom@rjl.se

facebook Twitter Email