Information om expeditionen med anledning av corona-viruset

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande den smittspridning som sker kring det nya corona-viruset kommer distriktsexpeditionen att vara stängd. Personalen arbetar hemifrån och nedan finns uppgifter hur du kommer i kontakt med rätt person.
  • Den övergripande verksamheten hanterar Thomas Gustavsson, 070-615 00 25.
  • Medlemsregistret och ekonomi hanterar Margareta Stråth, margareta.strath@socialdemokraterna.se
  • Kommunikation, information och kontakt med länets riksdagsledamöter hanterar Simon Johansson, 070-296 88 25.
  • Facklig-politisk verksamhet och studier hanterar Aneth Amundsson, 070-452 31 60.

Distriktsexpeditionen kommer framöver vara stängd för besök. Planerar du att besöka expeditionen i närtid? Ring först 036-16 51 40 för att försäkra dig om att någon är plats.

I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är extra viktigt att vi visar hänsyn till varandra och är extra försiktiga när vi möts, samt:

  • Iakttar god handhygien, använder tvål och handsprit.
  • Undviker att röra ansiktet i onödan.
  • Hostar i armvecket.
  • Stannar hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symptom, både för din och andras skull. Alla med symptom på luftvägsinfektion uppmanas att avstå från sociala kontakter som riskerar att föra smittan vidare. 
facebook Twitter Email