Fler ska kunna utbilda sig till yrken inom sjukvården

Jönköping University kommer få möjlighet att kunna utbilda fler sjuksköterskor genom regeringens nya förslag på fler utbildningsplatser. Satsningen görs på grund av det förändrade läget på arbetsmarknaden med anledning av coronaviruset.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår att Jönköping University ska få 90 nya utbildningsplatser som kan starta under 2020 och 150 nya platser för år 2021. Satsningen ska göras för att fler ska kunna utbilda sig till bristyrken inom exempelvis vård och teknik. Samtidigt föreslår regeringen att Jönköping University ska få 120 nya utbildningsplatser för kurser redan nu till sommaren.

– Regeringens nya satsning på fler utbildningsplatser är väldigt bra och möter det nya behovet som finns med anledning av coronapandemin. Nu får Jönköping University bättre möjligheter att kunna utbilda fler sjuksköterskor. Det kommer framöver att göra vården bättre för länets invånare, säger Rachel De Basso (S) som är ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Ökat söktryck till utbildningar

Coronapandemin har gjort att fler vill hjälpa till i vården och söktrycket på vårdutbildningarna ökar. Exempelvis kan studenter som vill läsa in en utbildning med snabbare takt göra det genom sommarkurser under sommarmånaderna. Likaså kan de som inte får ett sommarjobb passa på att bredda sina studier. Det är också en chans för permitterade eller varslade att bredda sin kompetens eller prova på studier.

6000 sommarkursplatser

Regeringen har föreslagit att totalt 177 miljoner kronor inklusive studiemedel satsas på sommarkurser, vilket motsvarar 6000 sommarkursplatser för hela Sverige. Det finns närmare 400 sommarkurser som fortfarande är öppna för sen anmälan.

Satsning för hela Sverige

För att fler ska kunna bli behöriga att läsa till exempelvis en vårdutbildning eller teknisk utbildning vill regeringen förstärka med totalt 277 miljoner kronor inklusive studiemedel för att möjliggöra för totalt 2000 ytterligare platser för basår 2020. För år 2021 satsar regeringen 554 miljoner kronor inklusive studiemedel för att möjliggöra för totalt 4000 ytterligare platser för basår. Satsningarna gäller för hela Sverige.

Läs mer om regeringens satsning via den här länken!

facebook Twitter Email