Fler samhällsgrupper kan resa med seniorkortet i kollektivtrafiken

Nu kan personer som har förmånsintyg från Försäkringskassan börja köpa och resa med seniorkortet. Förändringen görs för att fler samhällsgrupper ska få bättre möjlighet att resa runt om i länet med den allmänna kollektivtrafiken. Seniorkortet är Länstrafikens i särklass mest prisvärda biljettprodukt.

Från och med 28 mars kan personer med funktionsnedsättning och som får sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning från Försäkringskassan börja resa i den allmänna kollektivtrafiken med 30-dagarsbiljett Senior. Förändringen är en följd av satsningen och det uppdrag som är med i budget 2022 i Region Jönköpings län.

– Satsningen att fler personer kan resa med seniorkortet är starkt efterfrågad från olika samhällsgrupper. Många som har det lite svårare både ekonomiskt och att resa runt får nu en bättre möjlighet att röra sig fritt i samhället. Det är en liten frihetsreform. Vi har arbetat mycket med att det både ska vara prisvärt och finnas en enkelhet i att kunna resa med kollektivtrafiken, säger regionråd Marcus Eskdahl (S) som är ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

”Många är jättepositiva”

Seniorkortet kostar 205 kronor och inom 30 dagar kan resenären resa hur mycket som helst dygnet runt med tåg och buss inom länets gränser. Resenären behöver kunna visa upp ett giltigt förmånsintyg från försäkringskassan, biljetten samt legitimation ombord på tåget eller bussen.

– Många är jättepositiva till att man inte behöver visa upp vad det är för funktionsnedsättning man har när man köper seniorkortet. Förmånsintyget behöver man bara visa upp om det kommer en kontrollant. Många kommer att känna sig tacksamma för att det går att resa som vilken annan resenär som helst. Prisvärdheten har också väldigt stor betydelse, har man inte ett heltidsjobb så har man inte så bra ekonomi, säger Paulina Lallerman som är ombudsman för Funktionsrätt Jönköpings län.

Bryta isoleringen

Förutom att fler får bättre tillgänglighet till att resa mer fritt så är förändringen även en bit på vägen mot att starta om samhället efter coronapandemin. Region Jönköpings län och Länstrafiken har som mål att större andel ska resa kollektivt.

– Det här är jättebra, det är något som vi länge har önskat från funktionsrörelsen. I grunden vill man inte behöva åka färdtjänst om man inte måste och många har även lite svårt att boka resan. Den största vinsten hoppas vi blir att bryta isoleringen. Det blir en frihet och det är bra att man kan åka i hela länet. Det är en uppmuntran för oss att resa med den allmänna kollektivtrafiken, säger Rebecka Carlsson som är ledamot i styrelsen för Funktionsrätt Jönköpings län.

Regionråd Marcus Eskdahl (S), Rebecka Carlsson och Paulina Lallerman från Funktionsrätt Jönköpings län, ledarhunden Pippi och Leif Andersson (C).

Följd den här länken för mer fakta om förändringen för seniorkortet!

facebook Twitter Email