Riksdagen

Johanna Haraldsson startar podcast

Riksdagsledamoten Johanna Haraldsson från Vetlanda har tillsammans med riksdagskollegan Emilia Töyrä startar en podcast om politik. Det första avsnittet handlade om säkerhetspolitik och oundvikligen om kriget i Ukraina. Tanken är att nya avsnitt ska släppas varje vecka.

Vända på vartenda ord. Det är namnet på den podcast som den socialdemokratiska riksdagsledamoten Johanna Haraldsson från Vetlanda har släppt tillsammans med vännen och partikollegan Emilia Töyrä från Kiruna. – Ska jag vara ärlig är det Emilia som har varit drivande och som sagt att vi borde starta en podd. Jag tyckte att hon hade…

Läs mer

Valberedningen för Socialdemokraterna i Jönköpings län presenterade idag sitt förslag till riksdagslista för nästa mandatperiod.

Valberedningens förslag kommer slutgiltigt fastställas på valkonferens den 27 november. Valberedningen för Socialdemokraterna i Jönköpings län presenterad idag sitt förslag till riksdagslista. Valberedningen består av Sten-Åke Karlsson, Ordförande, Göte Wahlström, Annika Nordin, Berry Lilja, Marie Johansson, Håkan Rudmark, Lindha Hjelm och Mikael Stenqvist. Valberedningen är enig i sitt förslag till valkonferensen. Den nya riksdagslistan innehåller…

Läs mer

Stora satsningar på skog och skydd av värdefull natur

Regeringen föreslår omfattande satsningar som ska skydda värdefull natur, öka tillväxten inom skogsnäringen, få fler människors att vistas i naturen och skapa naturnära jobb i sin budget för 2022. Skogen är enormt viktig både för ekonomi och jobb, hållbar tillväxt och för biologisk mångfald.

Förutom satsningarna på landsbygd och naturbruk vill regeringen öka tillväxten inom skogsnäringen och skydda skogar som har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Fler människor ska kunna vistas utomhus både för rekreation, hälsa och för fler jobb. Sverige har skogar med värdefulla ekosystem i hela landet och särskilt fjällnära skogar som behöver skyddas. Skogen har…

Läs mer

Ett stärkt kulturliv och idrottande

Kultur- och idrottsverksamheterna har blivit hårt drabbade av pandemin. Det finns en risk att konsekvenserna kvarstå under en lång tid framöver. Därför föreslår regeringen i budgeten för 2022 stora satsningar på att stärka verksamheterna ur krisen.

Den fria kulturen föreslås stärkas med en satsning på 940 miljoner. För att underlätta uppstarten av idrott för barn, unga och personer med funktionsnedsättning föreslår regeringen en satsning på 400 miljoner. Läs om några av satsningarna nedan: Ökad tillgänglighet av bibliotek i hela landet Biblioteken är den viktigaste läsfrämjande aktören efter skolan. Regeringen föreslår en…

Läs mer

Socialdemokratiska riksdagsledamöter vill stärka äldreomsorgen

Äldreomsorgen måste prioriteras framöver. Det konstaterade de tre socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköpings län efter att de besökt 12 av länets 13 kommuner för att diskutera äldreomsorg med politiker, tjänstepersoner och fackförbundet Kommunal.

Under vintern 2020/2021 har Carina Ödebrink, Johanna Haraldsson och Diana Laitinen Carlsson, riksdagsledamöter för Socialdemokraterna i Jönköpings län, besökt 12 av länets 13 kommuner för att diskutera äldreomsorgens utmaningar framöver. I samband med besöken har de träffat politiker, tjänstepersoner och företrädare för fackförbundet Kommunal och syftet har varit att få en bild av äldreomsorgen i…

Läs mer
facebook Twitter Email