Riksdagen

Valberedningen för Socialdemokraterna i Jönköpings län presenterade idag sitt förslag till riksdagslista för nästa mandatperiod.

Valberedningens förslag kommer slutgiltigt fastställas på valkonferens den 27 november. Valberedningen för Socialdemokraterna i Jönköpings län presenterad idag sitt förslag till riksdagslista. Valberedningen består av Sten-Åke Karlsson, Ordförande, Göte Wahlström, Annika Nordin, Berry Lilja, Marie Johansson, Håkan Rudmark, Lindha Hjelm och Mikael Stenqvist. Valberedningen är enig i sitt förslag till valkonferensen. Den nya riksdagslistan innehåller…

Läs mer

Regeringens budget för 2022

Regeringen har nu presenterat hela budgeten för 2022 med satsningar på 74 miljarder kronor, satsningar som ska ta Sverige framåt.

Regeringens budget för 2022 har reformer för 74 miljarder kronor och har fyra tydliga prioriteringsområden: klimatet, jobben, välfärden och tryggheten. Under varje underkategori hittar du länkar till tidigare inlägg för att läsa mer. Klimatomställning Vi ska öka takten i klimatomställningen, pressa ned utsläppen från industrin och transportsektorn, och samtidigt skapa nya jobb i hela landet…

Läs mer

Regeringen satsar på att korta vårdköerna och på bättre arbetsmiljö för vårdpersonal

Regeringen vill satsa fem miljarder kronor på en starkare sjukvård och på bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen i budgeten för 2022. Tillgängligheten inom sjukvården ska bli bättre och köerna behöver kortas. Alltför många har fått sin planerade vård uppskjuten under pandemin.

Satsningarna på sjukvården som regeringen vill genomföra i sin budget innebär att två miljarder kronor avsätts per får för en personalsatsning inom hälso- och sjukvården under 2022–2023. Samtidigt satsas två miljarder kronor under 2022 för att arbeta av vården som skjutits upp med anledning av coronapandemin. Förlossningsvården ska bli bättre, vårdpersonal ska få större möjligheter…

Läs mer

Regeringen vill satsa på en grön återstart

Sverige behöver en grön återstart av svensk ekonomi. Regeringen presenterar förslag till budgeten för 2022 med miljösatsningar på 12 miljarder kronor. Det kommer att leda till ett mer grönt och hållbart samhälle.

Regeringens målsättning är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Regeringen har presenterat flera satsningar för klimatet. Nedan kan du läsa om ytterligare klimatsatsningar: Utveckla elmarknaden Klimatomställningar förutsätter kraftfulla investeringar i privata och offentliga verksamheter. Den snabba omställningen ställer nya krav på de berörda prövningsmyndigheterna. Därför behöver de få ökade resurser för sitt arbete…

Läs mer

Nya kraftfulla åtgärder för att bekämpa kriminalitet och brott

Regeringen vill göra kraftfulla satsningar på de brottsbekämpande myndigheterna, på hårdare straff och på investeringar i det brottsförebyggande arbetet för att barn och unga inte ska dras in i kriminalitet. Totalt handlar det om tillskott på över 2,5 miljarder kronor i budgeten för 2022.

Satsningarna i regeringens budget ska ge kraftfulla verktyg för att samhället ska vinna kampen mot kriminaliteten. Tillskottet på mer än 2,5 miljarder kronor till rättsväsendet för 2022 ska bland annat leda till skärpta straff, bättre verktyg i brottsbekämpningen och till en fortsatt utbyggnad av Kriminalvården. Satsningen innehåller också förebyggande insatser för att förhindra att unga…

Läs mer
facebook Twitter Email