Riksdagen

Haraldssons (S) motion bifölls: Konsument-vägledningen ska bli jämlik i hela landet

Förutsättningarna att få konsumentvägledning skiljer sig mycket mellan Sveriges kommuner. Det vill riksdagsledamoten Johanna Haraldsson (S) ändra på. Hon skrev därför en motion där hon föreslog att konsument-vägledningen ska bli jämlik i hela landet. En motion som nyligen bifölls av riksdagen.

Beroende på bostadsort i landet ser förutsättningarna att få vägledning och stöd i konsumentfrågor olika ut. Den nationella trenden är dock att allt färre kommuner erbjuder konsumentvägledning samt att resurserna som avsätts till detta minskar. Mellan 2018 och 2019 minskade antalet kommuner som erbjuder konsumentrådgivning med 15 stycken enligt Konsumentverkets rapport 2019:4 Läget i landet –…

Läs mer

Historisk satsning på infrastruktur öppnar för fler jobb och hållbar tillväxt i länet

Regionråd Marcus Eskdahl (S) och riksdagsledamot Carina Ödebrink (S) ser väldigt positivt på regeringens historiska satsning på infrastruktur i hela landet. Regeringens besked om att bygga nya stambanor gör det möjligt att gå vidare med regionala satsningar. Kommuner kan fortsätta planera för byggnation av nya bostäder och ombyggnation av stadsdelar. Satsningen kommer att vara en grön återstart för fler jobb och hållbar utveckling och tillväxt i hela Jönköpings län.

Under förmiddagen presenterade regeringen infrastrukturpropositionen med den största ekonomiska ramen hittills. Den historiska satsningen uppgår till 876 miljarder kronor för perioden 2022-2033 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Propositionen innehåller hållbara investeringar i hela Sverige som ska bidra till klimatomställningen. Enligt regeringen ska det byggas nya stambanor för höghastighetståg.    –…

Läs mer

Stora tillskott till länets kommuner och Region Jönköpings län

I dag presenterade regeringen vårändringsbudgeten. Budgeten fokuserar på att begränsa smittspridningen och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna för pandemin samt att jobba Sverige ur krisen. För kommunerna i Jönköpings län innebär budgeten tillskott på 25 miljoner kronor för att kunna erbjuda sommarjobb, lovskola och lovaktiviteter. För Region Jönköpings län innebär budgeten ett tillskott på 167,4 miljoner kronor för att bekämpa covid-19, hantera uppskjuten vård och stötta kollektivtrafiken.

Sammantaget presenteras reformer för närmare 45 miljarder kronor i vårändringsbudgeten. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. – Pengar ska inte vara att hinder för att bekämpa smittspridningen eller vårda sjuka. Därför skjuter regeringen till kraftfulla resurser till landets regioner. För Region Jönköpings län handlar det om tillskott på 167,4 miljoner kronor…

Läs mer

Laitinen Carlsson debatterade bistånd och Latinamerika

Sverige behöver fortsätta satsa på utvecklingssamarbete och bistånd. Den linjen drev riksdagsledamoten Diana Laitinen Carlsson när hon deltog i riksdagens utrikespolitiska debatt.

– Jag är stolt och glad över att regeringen står fast vid enprocentsmålet. Det sa Diana Laitinen Carlsson i riksdagens utrikespolitiska debatt, där hon fokuserades särskilt på Sveriges nya strategi för utvecklingssamarbete med Latinamerika. Kritiserade M och SD Hon passade också på att ge Sverigedemokraterna och Moderaterna en känga för att de, under pandemin, valt…

Läs mer

Omställning på arbetsmarknad – tema för ministerfråga

Vad gör regeringen för att underlätta omställningen på arbetsmarknaden och ge fler möjlighet att ta de jobb som finns? Det frågade riksdagsledamoten Johanna Haraldsson ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans.

I samband med riksdagens frågestund ställde riksdagsledamoten från Jönköpings län, Johanna Haraldsson, en fråga till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. ”Behöver möjliggöra livslångt lärande” – Sveriges förmåga att konkurrera med kunskap och kompetens på en alltmer globaliserad marknad är beroende av att människor i vårt land kan ställa om flera gånger under…

Läs mer
facebook Twitter Email