Regionen

Ny strategi för hela länets utveckling är antagen

Jönköpings län ska vara Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region. Det är visionen i den nya regionala utvecklingsstrategin för 2020-2035 som nu är fastställd.

Regionfullmäktige tog idag beslut om den nya regionala utvecklingsstrategin för hela Jönköpings län. Region Jönköpings län har huvudansvaret för att se till att hela länet arbetar efter strategins innehåll. Dokumentet är framtaget tillsammans med länets 13 kommuner, Länsstyrelsen i Jönköpings län, övriga myndigheter, Jönköping University, näringsliv och civilsamhälle. Samtliga aktörer har identifierat länets behov och…

Läs mer

Första spadtaget för nya bussdepån är taget!

Regionråd Marcus Eskdahl (S) tog idag det första spadtaget för den nya bussdepån som ska byggas på Ljungarum i Jönköping. Bussdepån ska dagligen kunna hantera upp mot 150 bussar. Den ska vara färdigbyggd i mars 2021.

Idag, den 13 november, på förmiddagen talade regionråd Marcus Eskdahl för åhörarna som hade kommit till Ljungarum i Jönköping för att se första spadtaget för den nya bussdepån. Marcus pratade om tankarna bakom byggnationen och satte sig sedan i grävskopan och tog det första spadtaget.    – Det här är en stor dag för Region…

Läs mer

Budgeten för 2020 i Region Jönköpings län är fastställd!

Under gårdagen beslutade regionfullmäktige att anta Socialdemokraterna och Koalition för Region Jönköpings läns budget och verksamhetsplan för 2020. Ordförande Desiré Törnqvist (S) klubbade beslutet på tidiga onsdagskvällen.

Innan beslutet om budget för 2020 fattades hade S-ledamöterna varit flitiga i debatten. Från talarstolen hördes följande: Carina Stende: Det är viktigt att det finns ett jämställdhetsperspektiv i alla nivåer av beslutsfattande. Då kan Region Jönköpings län göra skillnad, både i den egna organisationen och visa övriga samhället hur det går att arbeta. Simon Johansson:…

Läs mer

Rachel De Basso (S): Digitalisering av 1177 gör vården mer tillgänglig

Regionråd Rachel De Basso (S) ser stora fördelar med att regeringen väljer att satsa på att utveckla 1177 Vårdguiden tillsammans med SKL. Personer som besöker 1177 ska genom nya möjligheter kunna beskriva sina symtom digitalt och sedan hänvisas fram till rätt vårdnivå, antingen till råd för egenvård eller till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök.

Idag gick socialminister Lena Hallengren (S) ut och berättade att den socialdemokratiskt ledda regeringen vill utveckla och modernisera första linjens digitala vård, 1177 Vårdguiden. Utvecklingen av 1177 kommer att ske stegvis under 2019-2021. Sveriges kommuner och landsting (SKL) får 33 miljoner under 2019 och Regeringen beräknar att avsätta ytterligare medel under 2020 och 2021.   …

Läs mer

10,5 miljoner ska förstärka barn- och ungdomspsykiatrin i regionen

För att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga vill Socialdemokraterna satsa på barn- och ungdomspsykiatrin på flera nivåer. För att öka tillgängligheten och ta steg mot en köfri verksamhet skjuter den socialdemokratiskt ledda regeringen till 10,5 miljoner kronor till Region Jönköpings län. Samtidigt arbetar Region Jönköpings län med arbetssättet En dörr in för att stärka samverkan mellan olika instanser.

Psykisk ohälsa är en av de största folkhälsoutmaningarna. Att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga är en prioriterad satsning för Socialdemokraterna på alla nivåer. För att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin tillskjuter därför den socialdemokratiskt ledda regeringen ytterligare medel i budgeten för 2020. 10,5 miljoner för att öka tillgängligheten – För Region Jönköpings län innebär…

Läs mer

Nya hållbara satsningar på personal och resande i budget för 2020

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer i budgeten för 2020 att fokusera på flera nya hållbara satsningar. Omställningsarbetet till mer nära vård får stora utökade resurser. Till personalgrupper som arbetar i kliniskt nära verksamhet satsar koalitionen 50 miljoner kronor för att kunna höja löner. Det hållbara resandet ska öka genom att både patienter och personal ska få bättre möjligheter att välja kollektivtrafiken.

Under måndagsförmiddagen presenterade koalitionen budget och verksamhetsplan för 2020 samt flerårsplan 2021-2022 i Region Jönköpings län. Ingången är att det är ett bra ekonomiskt läge som ska förvaltas väl i kombination med nödvändiga satsningar och omställningsarbete.    – Region Jönköpings län har i jämförelse med andra regioner i Sverige en bra ekonomisk situation och balans…

Läs mer

Internationellt utbyte med Alaska om hur vården kan komma närmare människan

Doug Eby från Alaska besökte Region Jönköpings län och berättade om hur de arbetat med omställningen till nära vård. Rachel De Basso (S) ser det internationella utbytet som ett bra och viktigt inslag i det regionala arbetet för att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården.

Under onsdagseftermiddagen genomfördes en workshop om nära vård och samtliga ledamöter och ersättare i nämnden för folkhälsa och sjukvård var inbjudna. Workshopen genomfördes vid Rosenlunds vårdcentrum och är en del i arbetet med omställningen till nära vård när planen för att möta framtidens hälso- och sjukvård ska tas fram i Region Jönköpings län. På workshopen…

Läs mer

Nya säkrare vägen mellan Månseryd och Mullsjö är invigd

Linda Danielsson (S) och Marcus Eskdahl (S) samt flera representanter från kommuner och bolag invigde under torsdagen den nya mötesfria vägen mellan Månseryd och Mullsjö. Efter flera års ombyggnation är riksväg 26/47 nu både säkrare och snabbare för länsinvånarna.

Vid rastplats Risbro i Habo kommun samlades media och en stor skara intresserade för att se invigningen av den nästan två mil nya delen av riksväg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö. På förmiddagen klockan 10.30 den 12 september startade invigningen genom att moderatorn Lennart Andersson, regional direktör på Trafikverket, tog till orda och presenterade både…

Läs mer

Läs nya S-nytt i Region Jönköpings län!

Vill du veta vad som händer inom det politiska arbetet när det gäller sjukvården, kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen i länet? Då ska du läsa nya S-nytt i Region Jönköpings län! Här kan du läsa nyhetsbladet!

Vad händer i Region Jönköpings län? Vid årsskiftet tog Socialdemokraterna över den politiska ledningen tillsammans med fem andra partier. Hur går det egentligen? Här kan ni läsa nya S-nytt i Region Jönköpings län som ger en sammanfattning och en bild av vad som händer inom sjukvården, kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen under den första tiden….

Läs mer

Nya stambanor i fokus under Almedalsveckan

Jönköpings läns samlade aktörer har lyft behovet av nya stambanor för höghastighetståg på flera seminarier under Almedalsveckan. Regionråd Marcus Eskdahl (S) har argumenterat för att stambanorna kommer att underlätta rekryteringen av nya medarbetare till länets kommuner, företag och till Region Jönköpings län. Eskdahl har även träffat infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) om behovet av att snabba på processen för att få spaden i marken.

Marcus Eskdahl betonade under seminarierna på Jönköpings läns scen – En smart arena – under Almedalsveckan att det inte behövs några nya argument. Nya stambanor kommer att underlätta för företagen och offentlig sektor att hitta ny kompetent arbetskraft, det kommer att bidra till ett mer hållbart resande, restiderna kommer att kortas och det kommer att…

Läs mer
facebook Twitter Email