Regionen

100 bra beslut som tagits under mandatperioden i Region Jönköpings län

Socialdemokraterna och styrande Koalition för Region Jönköpings län tagit många bra beslut för bättre sjukvård och hållbar regional utveckling sedan valet 2018. Ledning med Socialdemokraterna gör skillnad för länets invånare! Kolla listan på 100 bra beslut som tagits under mandatperioden!

Fastställt en långsiktig plan för att förändra vården och möta framtidens behov av hälso- och sjukvård hos länets invånare. Genomfört en historisk satsning på hälso- och sjukvården med utökning på över 300 miljoner kronor under perioden 2020-2023 för att möta framtidens behov av vård hos länets invånare. Infört lokala sjukhusledningar på respektive akutsjukhus för ett…

Läs mer

Ny policy för bättre arbetsmiljö och hälsa i Region Jönköpings län

Medarbetare och chefer inom Region Jönköpings län får en tydligare ansvarsfördelning genom en ny policy för arbetsmiljö och hälsa. Policyn ska leda till mer inkluderande arbetsplatser i en öppen organisation där kollegor ska kunna vara med och påverka sin arbetsmiljö.

Regionfullmäktige tog den 19 april beslut om en ny policy för bättre arbetsmiljö och hälsa i Region Jönköpings län. Policyn innebär att alla arbetsplatser inom verksamheten ska vara inkluderande, hälsofrämjande och bidra till att medarbetare är motiverade och känner sig uppskattade och respekterade. – Region Jönköpings län har som mål att vara Sveriges bästa offentliga…

Läs mer

Cykel kan tas med kostnadsfritt på länståg och regionbussar

Från den 18 april kan resenärer ta med cykel utan extra avgift på regionbussar och på länstågen. Förhoppningen är att det ska bli smidigare att resa och underlätta för dem som har lite längre till hållplatser och den linjelagda kollektivtrafiken.

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö tog den 30 mars beslut om att cykel ska få tas med kostnadsfritt både på tåg och på regionbussar i mån av plats. Beslutet är en följd av ett uppdrag i budget 2022 i Region Jönköpings län. – Det ska vara smidigt att resa och att kombinera olika transportmedel….

Läs mer

Fler samhällsgrupper kan resa med seniorkortet i kollektivtrafiken

Nu kan personer som har förmånsintyg från Försäkringskassan börja köpa och resa med seniorkortet. Förändringen görs för att fler samhällsgrupper ska få bättre möjlighet att resa runt om i länet med den allmänna kollektivtrafiken. Seniorkortet är Länstrafikens i särklass mest prisvärda biljettprodukt.

Från och med 28 mars kan personer med funktionsnedsättning och som får sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning från Försäkringskassan börja resa i den allmänna kollektivtrafiken med 30-dagarsbiljett Senior. Förändringen är en följd av satsningen och det uppdrag som är med i budget 2022 i Region Jönköpings län. – Satsningen att fler personer kan resa med seniorkortet…

Läs mer

Rachel De Basso invigde nya familjecentralen i Mullsjö

Mullsjö har äntligen fått en samlad familjecentral! Regionråd Rachel De Basso (S) var med under invigningen och knöt symboliskt ihop ett band mellan lokalerna. Invigningen är ett stort steg mot målet att alla länets kommuner ska ha minst en familjecentral. Under tisdagseftermiddagen den 15 mars invigningstalade regionråd Rachel De Basso (S) om värdet av att…

Läs mer
facebook Twitter Email