Regionen

Rachel De Basso tog första spadtaget för nya Väster vårdcentral

Regionråd Rachel De Basso (S) har tagit det första spadtaget tillsammans med de andra inblandade för att bygga nya toppmoderna lokaler för Bra Liv Väster vårdcentral i Värnamo. I januari 2023 är det tänkt att Väster vårdcentral ska flytta in i den nya fastigheten.

Det nya huset kommer att bli nio våningar högt och inrymma vårdcentralen på de två nedersta planen. Övriga våningar kommer att bli lägenheter. Hela området Mossleplatån, som ligger precis bredvid sjukhuset, kommer att bli ett nytt bostadsområde. – Stort grattis till er Värnamobor. Ni är den främsta vinnaren när vi nu påbörjar byggnationen av en…

Läs mer

Marcus Eskdahl (S): Nya stambanor ger länets invånare ett rikare liv

Nya stambanor har ett betydligt större värde om det ses som ett samhällsprojekt och inte bara som nya järnvägsspår. Så går det att sammanfatta en ny rapport om vilka fördelar stora infrastruktursatsningar får för invånarna, företag och organisationer i samhället. Regionråd Marcus Eskdahl (S) anser att nya stambanor kommer att ge invånarna i Jönköpings län ett rikare liv.

En ny studie av Göran Cars och Carl-Johan Engström, båda är Professor emeritus i samhällsbyggnad vid kungliga tekniska högskolan (KTH), visar på att det finns stora värden som inte går att mäta ekonomiskt med ny infrastruktur i form av nya stambanor. Region Jönköpings län har beställt rapporten och regionråd Marcus Eskdahl (S) ser att den…

Läs mer

Lägre kostnader för hyrpersonal i Region Jönköpings län under 2020

Arbetet med att minska andelen inhyrd personal inom sjukvården fortsätter att ge resultat. Trots coronapandemin och det höga trycket inom vården har de totala kostnaderna för hyrpersonal i Region Jönköpings län minskat med 2,8 procent eller 4,5 miljoner kronor under 2020, jämfört med motsvarande siffror för 2019.

Siffrorna i statistiken kommer från Sveriges kommuner och regioners (SKR) bemanningstrend. Kostnaderna för hyrläkare minskade med 11,5 procent, medan kostnaden för sjuksköterskor anställda via bemanningsföretag fortsatte att öka och uppgick under 2020 till 13 procent av den totala kostnaden för personal inom hälso- och sjukvård. I riket som helhet ökade den totala hyrkostnaden från 32…

Läs mer

Ny bussdepå på Ljungarum för smidigare och hållbara resor

Nu är den nya bussdepån på Ljungarum färdig och Region Jönköpings län har byggt för en kapacitet som gör det möjligt att utöka busstrafiken i framtiden. Ljungarum bussdepå innebär att Länstrafiken kan erbjuda resenärerna både smidigare resor och en mer hållbar busstrafik. Från och med den 14 juni kommer all stadstrafik i Jönköping att utgå från den nya depån.

När den nya avtalsperioden inleds den 14 juni kommer Vy buss att ta över driften av stadstrafiken i Jönköping. Samma datum kommer all stadstrafik att börja utgå från den nya depån på Ljungarum istället för den nuvarande depån på Rosenlund. Redan nu kommer den nya entreprenören att börja flytta in i lokalerna. – Den nya…

Läs mer

Statsministern gjorde digitalt besök på massvaccinering

Genom tre stora simuleringar har hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län testat och finjusterat arbetssätten för den kommande och omfattande massvaccinationen mot covid-19 för länets invånare. Under det avslutande tillfället i Värnamo ringde statsminister Stefan Löfven (S) upp regionråd Rachel De Basso (S) och fick en guidad digital tur på simuleringen.

De tre stora simuleringarna har genomförts i Jönköping, Eksjö och Värnamo under vecka 6-8. Totalt vaccineras ungefär drygt 1500 personer som arbetar patientnära inom vård och omsorg i Region Jönköpings län och länets kommuner. Simuleringarna har genomförts i ett nära samarbete mellan primärvård, kommun, sjukhus och länsstyrelse. – Vaccinationen mot covid-19 är en viktig åtgärd…

Läs mer
facebook Twitter Email