Nyheter

Nya operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus invigd

Regionråd Rachel De Basso (S) invigde under måndagen den nya och helt färdiga operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus. Nybyggnationen har pågått i etapper sedan 2014 men nu är de sista delarna helt klara av storinvesteringen.

Den nya operationsavdelningen och den steriltekniska enheten började användas redan 2017. Under måndagseftermiddagen den 24 februari invigdes slutligen den sista delen av operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus. Den sista etappen var hjärtintensivvårdsavdelningen och intensivvårdsavdelningen. – Utvecklingen går i en otroligt snabb takt. Därför investerar vi i samtliga tre akutsjukhus i länet för att vara…

Läs mer

Fler patienter i Jönköpings län överlever sin cancersjukdom

Allt fler invånare i Jönköpings län överlever femårsgränsen för sin cancersjukdom. Andelen som lever fem år eller längre efter cancerdiagnos är högst i Sverige. Samtidigt sjunker kostnaden för hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län.

Uppgifterna om att för överlever sin cancersjukdom kommer från Socialstyrelsens årliga rapport ”Öppna jämförelser 2020 – Sex frågor om vården”. Rapporten redovisar hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Det görs utifrån sex viktiga frågeställningar ur ett invånarperspektiv, som berör kostnader, tillgänglighet, prevention, kvalitet, hälsa och hållbarhet. – Den här rapporten visar att Region Jönköpings län…

Läs mer

Läs årets första S-nytt i Region Jönköpings län!

Nu kan du läsa om det senaste från regionpolitiken genom nyhetsbladet S-nytt i Region Jönköpings län – nummer 1 för 2020. Läs eller ladda ner nyhetsbladet via länken.

S-nytt i Region Jönköpings län samlar nyheter om den aktuella politiken som förs av regiongruppen. Ta del av 2020 års första nyhetsblad via länkarna här nedan! Läs direkt eller ladda ner nyhetsbladet.

Läs mer

Jönköpings län ska vara helt uppkopplat år 2025

År 2025 ska Jönköpings län ha ett helt utbyggt bredband som når alla länets invånare. Region Jönköpings län har antagit två nya strategier som ska skynda på arbetet för att länet ska bli bäst i Sverige på digitalisering.

Region Jönköpings län har nu antagit både en ny digitaliseringsstrategi och en ny bredbandsstrategi. Huvudmålet är att Jönköpings län ska vara bäst i Sverige på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. För att komma dit krävs en kraftfull bredbandsutbyggnad som når alla hushåll, arbetsplatser och fritidsaktiviteter år 2025. – Ska vi få hela Jönköpings län…

Läs mer

Patienterna är nöjda med länets vårdcentraler

Länets vårdcentraler får bra betyg av patienterna enligt en ny undersökning. Ansvarigt regionråd Rachel De Basso (S) ser det som ett bra utgångsläge i arbetet med att ställa om till mer nära vård och där vårdcentralerna får än viktigare roll.

När Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade årets Nationell patientenkät primärvård tisdagen den 4 februari har vårdcentralerna i Jönköpings län förbättrat sitt omdöme inom sex av de sju områden som undersöks. Region Jönköpings län hamnar nu totalt på en sjunde plats av landets 21 regioner. – Resultatet visar att de invånare i Jönköpings län som…

Läs mer

En väg in ska hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa

Nu startar Region Jönköpings län upp den nya enheten ”En väg in, barn och unga, psykisk hälsa”. Det nya arbetssättet ska bättre bedöma vilka insatser som barn och unga med psykisk ohälsa behöver och lättare kunna hänvisa till rätt vårdnivå.

Den nya enheten som ska hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa börjar arbeta idag, 28 januari 2020, och gör bedömningar av barn och ungas behov av vårdinsatser. Initiativet kommer från S-ledda nämnden för folkhälsa och sjukvård och är beslutat av Koalition för Region Jönköpings län genom budget och verksamhetsplan. – En väg in är…

Läs mer

Koalitionen: Tack all vårdpersonal och grattis till länets invånare

Styrande Koalition för Region Jönköpings län gläds åt resultatet i Dagens Medicins rankning av Sveriges bästa sjukhus. Alla tre akutsjukhus i länet placerar sig på en topp sex-placering för hela landet i kategorin bästa mellanstora sjukhus. Ansvarigt regionråd Rachel De Basso (S) ser det som ett resultat av ständigt förbättringsarbete och som ett starkt betyg på all vård som personalen dagliga ger patienterna.

I Dagens Medicins rankning rankas Värnamo sjukhus som näst bästa, Länssjukhuset Ryhov som fjärde bästa och Höglandssjukhuset i Eksjö som sjätte bästa mellanstora sjukhus i Sverige under 2019.    – Stort tack till alla medarbetare och chefer för allt arbete för att hela tiden utveckla sjukvården. Att alla tre akutsjukhus i länet placerar sig på…

Läs mer

Utskrivning av antibiotika fortsätter minska i Jönköpings län

Under 2019 har Region Jönköpings län uppnått det hittills lägsta antalet utskrivna antibiotikarecept. Regionråd Rachel De Basso (S) gläds åt resultatet eftersom länets invånare inte ska få i sig mer antibiotika än nödvändigt.

Region Jönköpings län fortsätter minska förskrivningen av antibiotika. Under 2019 skrevs det ut 272 recept per 1000 invånare. Det är hittills det lägsta antalet utskrivna antibiotikarecept. Under 2018 var det jämförelsevis 280 recept. Målet är att inte skriva ut mer än 250 recept per 1000 invånare. – Länsinvånarna ska inte använda mer antibiotika än nödvändigt….

Läs mer
rachel-de-basso-nyinvigde-gnosjo-folktandvard

Rachel De Basso nyinvigde Gnosjö folktandvård

Medarbetare och patienter hos Gnosjö Folktandvård arbetar i och besöker sedan en tid tillbaka nya och renoverade lokaler. Rachel De Basso (S) nyinvigde under torsdagen kliniken som nu är mer funktionell och anpassad efter dagens behov.

Gnosjö folktandvård har funnits sedan 1976 men under torsdagseftermiddagen den 16 januari var det dags för nyinvigning. Verksamheten sker nu i moderna totalrenoverade lokaler med ny utformning och ny utrustning. Regionråd Rachel De Basso invigningstalade och betonade värdet av en god arbetsmiljö. – Jag är idag mycket glad över att få möjligheten att inviga Gnosjö…

Läs mer
Peter Persson Jönköping

Peter Persson lämnar riksdagen till hösten

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Peter Persson har meddelat att han kommer att lämna sitt uppdrag till hösten. Orsaken är att han kommer flytta från Jönköping till Kristianstad.

Riksdagsledamoten Peter Persson har meddelat att han i höst kommer lämna sitt uppdrag. Det gör han i samband med att han flyttar från Jönköping till Kristianstad. ”Min närvaro i valkretsen blir begränsad” – Jag upplever att jag därefter inte på önskvärt sätt kan fullfölja mitt uppdrag som riksdagsledamot. Det eftersom min närvaro i valkretsen blir…

Läs mer
facebook Twitter Email