Nyheter

Fjärde stora lönesatsningen på vårdpersonal och fokus på länets beredskap

Socialdemokraterna och styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att göra en fjärde stor lönesatsning i budget för 2023. Det innebär att 200 miljoner kronor har satsats på att höja lönen för vårdpersonal under fyra år. I de politiska inriktningarna finns det även stort fokus på bättre arbete med säkerhet och beredskap.

I Koalitionens budget för 2023 finns flera satsningar på vårdpersonalen. Förutom det extra tillskottet på 50 miljoner kronor för bättre löneutveckling satsas 11 miljoner kronor på utbildningsanställningar. Det motsvarar 20 helårsplatser och ska göra att fler sjuksköterskor och andra personalgrupper kan studera specialistutbildning med bibehållen lön. Ytterligare 2 miljoner kronor satsas på att utöka bemanningsenheten…

Läs mer

Nya satsningar för omställning till framtidens sjukvård 2023

Koalitionen fortsätter att satsa mer resurser för omställning till framtidens sjukvård. Inom geriatrisk vård och rehabilitering ska det bli bättre samverkan mellan specialistsjukvården, vårdcentraler och länets kommuner. För bättre arbete med psykisk ohälsa ska Barn- och ungdomshälsan bli den primära nivån för omhändertagande och Ungdomsmottagningen ska arbeta mer förebyggande tillsammans med elevhälsan.

Under måndagen den 30 maj presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län sitt budgetförslag inför 2023 inom nämnd för folkhälsa och sjukvård (FS-nämnden). Koalitionen fortsätter att utöka sin historiska satsning på hälso- och sjukvården som påbörjades 2021 och satsar 317,65 miljoner kronor för 2023.   – Region Jönköpings län behöver fortsätta ställa om till framtidens…

Läs mer

Större ambitioner för arbetspendling och energiproduktion i länet 2023

Region Jönköpings län ska ha större fokus på att öka andelen som pendlar till arbete eller studier med kollektivtrafiken i budget för 2023. En annan stor ambition är att öka takten för att producera mer förnyelsebar energi i länet. Därför ska Region Jönköpings län undersöka möjligheterna att använda egen mark för upplåtelse av solpaneler och vindkraftverk.

Under onsdagen den 25 maj presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län de politiska inriktningarna i sitt budgetförslag för 2023 som nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM-nämnden) ansvarar för. Koalitionen tillför 35 nya miljoner kronor för att fortsätta bygga ut kollektivtrafiken. Samtidigt är det fokus på att öka ambitionsnivån för att nå målet att…

Läs mer

S-vallöfte: Minst 100 miljoner kronor till vårdcentralerna i Jönköpings län

Socialdemokraterna ger vallöftet att minst 100 miljoner kronor kommer att satsas på vårdcentralerna i Jönköpings län under nästa mandatperiod. Vallöftet ges under förutsättningen att det blir en fortsatt S-ledd regering och att Socialdemokraterna fortsatt kommer att vara med och leda Region Jönköpings län efter valet. Socialdemokraterna har under de senaste veckorna besökt nästan alla länets vårdcentraler.

Socialminister Lena Hallengren (S) och regionråd Rachel De Basso (S) presenterade vallöftet i samband med ett besök på Råslätts vårdcentrum i Jönköping på förmiddagen den 13 maj. De nya resurserna i form av minst 100 miljoner kronor under nästa mandatperiod ska vara en permanent förstärkning för att länets vårdcentraler ska få bättre förutsättningar att kunna…

Läs mer

Över 2100 personer firade 1 maj i Jönköpings län

Socialdemokraternas 1 maj-firanden i Jönköpings län samlade i år över 2140 personer. Allra flest deltagare var det i Jönköpings kommun. Totalt deltog cirka 730 personer vid firandena i Norrahammar, Huskvarna och Jönköping.

Under de två parollerna Sverige kan bättre och Alla folks frihet demonstrerade över 2100 personer tillsammans med Socialdemokraterna på 1 maj. Totalt firades 1 maj på 13 olika platser i länet.  Bland årets talare fanns bland annat klimat- och miljöminister Annika Strandhäll som talade i både Nässjö och Jönköping. Hon lyfte bland annat att kriget i Ukraina, men också…

Läs mer
facebook Twitter Email