Nyheter

Regeringen satsar på att korta vårdköerna och på bättre arbetsmiljö för vårdpersonal

Regeringen vill satsa fem miljarder kronor på en starkare sjukvård och på bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen i budgeten för 2022. Tillgängligheten inom sjukvården ska bli bättre och köerna behöver kortas. Alltför många har fått sin planerade vård uppskjuten under pandemin.

Satsningarna på sjukvården som regeringen vill genomföra i sin budget innebär att två miljarder kronor avsätts per får för en personalsatsning inom hälso- och sjukvården under 2022–2023. Samtidigt satsas två miljarder kronor under 2022 för att arbeta av vården som skjutits upp med anledning av coronapandemin. Förlossningsvården ska bli bättre, vårdpersonal ska få större möjligheter…

Läs mer

Regeringen vill satsa på en grön återstart

Sverige behöver en grön återstart av svensk ekonomi. Regeringen presenterar förslag till budgeten för 2022 med miljösatsningar på 12 miljarder kronor. Det kommer att leda till ett mer grönt och hållbart samhälle.

Regeringens målsättning är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Regeringen har presenterat flera satsningar för klimatet. Nedan kan du läsa om ytterligare klimatsatsningar: Utveckla elmarknaden Klimatomställningar förutsätter kraftfulla investeringar i privata och offentliga verksamheter. Den snabba omställningen ställer nya krav på de berörda prövningsmyndigheterna. Därför behöver de få ökade resurser för sitt arbete…

Läs mer

Nya kraftfulla åtgärder för att bekämpa kriminalitet och brott

Regeringen vill göra kraftfulla satsningar på de brottsbekämpande myndigheterna, på hårdare straff och på investeringar i det brottsförebyggande arbetet för att barn och unga inte ska dras in i kriminalitet. Totalt handlar det om tillskott på över 2,5 miljarder kronor i budgeten för 2022.

Satsningarna i regeringens budget ska ge kraftfulla verktyg för att samhället ska vinna kampen mot kriminaliteten. Tillskottet på mer än 2,5 miljarder kronor till rättsväsendet för 2022 ska bland annat leda till skärpta straff, bättre verktyg i brottsbekämpningen och till en fortsatt utbyggnad av Kriminalvården. Satsningen innehåller också förebyggande insatser för att förhindra att unga…

Läs mer

Regeringen vill öka den ekonomiska tryggheten

De med störst behov behöver få en ökad ekonomisk trygghet. Regeringen föreslår i budgeten för 2022 en ökad trygghet för de med sjuk- och aktivitetsersättningen, höjt underhållsstöd och en stärkt personlig assistans.

I ett rättvist samhälle ska ingen behöva leva på knappa ekonomiska marginaler. Regeringen föreslår flera satsningar i budgeten för 2022 som ska minska ojämlikheten och öka den ekonomiska tryggheten: Stärkt sjuk- och aktivitetsersättning En av samhällets mest ekonomiskt utsatta grupper är personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. Den ekonomiska tryggheten behöver öka eftersom de ekonomiska marginalerna…

Läs mer

Region Jönköpings län i topp för screening av livmoderhalscancer

Screening är ett viktigt verktyg för att upptäcka cancer och för att minska dödligheten. I veckan släppte Cancerfonden en rapport som visar på mycket goda resultat på screeningdeltagande för livmoderhalscancer i Region Jönköpings län.

Varje år gör Cancerfonden en rapport med en kartläggning om utvecklingen av cancer i Sverige. I år handlar rapporten om screening i landet. I rapporten granskas deltagandet i dem nationellt rekommenderade screeningprogrammen för screening, som är för livmoderhalscancer, bröstcancer och tarmcancer.  Rapporten visar på goda resultat för Region Jönköpings län. Det genomsnittliga deltagandet på livmoderhalscancerscreening…

Läs mer
facebook Twitter Email