Nyheter

S-vallöfte: Minst 100 miljoner kronor till vårdcentralerna i Jönköpings län

Socialdemokraterna ger vallöftet att minst 100 miljoner kronor kommer att satsas på vårdcentralerna i Jönköpings län under nästa mandatperiod. Vallöftet ges under förutsättningen att det blir en fortsatt S-ledd regering och att Socialdemokraterna fortsatt kommer att vara med och leda Region Jönköpings län efter valet. Socialdemokraterna har under de senaste veckorna besökt nästan alla länets vårdcentraler.

Socialminister Lena Hallengren (S) och regionråd Rachel De Basso (S) presenterade vallöftet i samband med ett besök på Råslätts vårdcentrum i Jönköping på förmiddagen den 13 maj. De nya resurserna i form av minst 100 miljoner kronor under nästa mandatperiod ska vara en permanent förstärkning för att länets vårdcentraler ska få bättre förutsättningar att kunna…

Läs mer

Över 2100 personer firade 1 maj i Jönköpings län

Socialdemokraternas 1 maj-firanden i Jönköpings län samlade i år över 2140 personer. Allra flest deltagare var det i Jönköpings kommun. Totalt deltog cirka 730 personer vid firandena i Norrahammar, Huskvarna och Jönköping.

Under de två parollerna Sverige kan bättre och Alla folks frihet demonstrerade över 2100 personer tillsammans med Socialdemokraterna på 1 maj. Totalt firades 1 maj på 13 olika platser i länet.  Bland årets talare fanns bland annat klimat- och miljöminister Annika Strandhäll som talade i både Nässjö och Jönköping. Hon lyfte bland annat att kriget i Ukraina, men också…

Läs mer

S går till val på jämlik sjukvård i hela länet och på mer resurser till vårdcentralerna

Socialdemokraterna kommer att gå till val på mer jämlik och tillgänglig sjukvård och smidig kollektivtrafik i hela Jönköpings län. Partiet ser stora behov av att förbättra arbetsvillkoren för anställda inom Region Jönköpings län och av att anställa mer vårdpersonal. Vårdcentralerna ska få mer resurser och länets tre akutsjukhus ska fortsätta utvecklas för att möta behovet av vård hos länets invånare.

På måndagen den 25 april presenterade Socialdemokraterna i Jönköpings län sitt nya regionalpolitiska handlingsprogram för 2022-2026 under en pressträff på Qulturum vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Socialdemokraterna anser att Jönköpings län kan ännu bättre och att satsningar på sjukvården är viktigare än skattesänkningar. Socialdemokraterna kommer huvudsakligen att gå till val på följande inriktningar: Mer resurser…

Läs mer

100 bra beslut som tagits under mandatperioden i Region Jönköpings län

Socialdemokraterna och styrande Koalition för Region Jönköpings län tagit många bra beslut för bättre sjukvård och hållbar regional utveckling sedan valet 2018. Ledning med Socialdemokraterna gör skillnad för länets invånare! Kolla listan på 100 bra beslut som tagits under mandatperioden!

Fastställt en långsiktig plan för att förändra vården och möta framtidens behov av hälso- och sjukvård hos länets invånare. Genomfört en historisk satsning på hälso- och sjukvården med utökning på över 300 miljoner kronor under perioden 2020-2023 för att möta framtidens behov av vård hos länets invånare. Infört lokala sjukhusledningar på respektive akutsjukhus för ett…

Läs mer

Ny policy för bättre arbetsmiljö och hälsa i Region Jönköpings län

Medarbetare och chefer inom Region Jönköpings län får en tydligare ansvarsfördelning genom en ny policy för arbetsmiljö och hälsa. Policyn ska leda till mer inkluderande arbetsplatser i en öppen organisation där kollegor ska kunna vara med och påverka sin arbetsmiljö.

Regionfullmäktige tog den 19 april beslut om en ny policy för bättre arbetsmiljö och hälsa i Region Jönköpings län. Policyn innebär att alla arbetsplatser inom verksamheten ska vara inkluderande, hälsofrämjande och bidra till att medarbetare är motiverade och känner sig uppskattade och respekterade. – Region Jönköpings län har som mål att vara Sveriges bästa offentliga…

Läs mer
facebook Twitter Email