Carina Ödebrink omvald distriktsordförande för Socialdemokraterna

Under Socialdemokraterna i Jönköpings läns digitala distriktskongress blev Carina Ödebrink i lördags, 10 april, omvald till distriktsordförande för ytterligare två år. – Jag är hedrad, stolt och ödmjuk inför förtroendet att leda partidistriktet framåt mot valseger 2022 tillsammans med distriktsstyrelsen och alla medlemmar, säger Carina Ödebrink.

Lördagen den 10 april arrangerade Socialdemokraterna i Jönköpings län sin digitala distriktskongress. Under dagen fattade de drygt 90 ombunden bland annat beslut om att ge Carina Ödebrink, sedan i valet 2018 riksdagsledamot från Vaggeryd, förnyat förtroende att leda distriktet som distriktsordförande.

”Hedrad och stolt”

– Jag är hedrad, stolt men också ödmjuk inför det förtroendet som visas mig genom att få leda partidistriktet i ytterligare två år framåt mot valseger 2022 tillsammans med distriktsstyrelsen och alla medlemmar, säger distriktsordförande Carina Ödebrink.

Distriktskongressen var Socialdemokraterna i Jönköpings läns andra digitala distriktskongress. En konsekvens på grund av rådande restriktioner.

– Det är bra att vi har tekniken för att hålla demokratin levande, trots pandemin, och jag är stolt över att våra medlemmar har kunnat hantera den här omställningen. Jag saknar dock att träffa människor på plats och hoppas att vi nästa år kan ha en traditionell, fysisk distriktskongress, säger Carina Ödebrink.

Gästades av landsbygdsminister Jennie Nilsson

Utöver att välja ledamöter till distriktsstyrelsen diskuterade och fattade ombuden beslut om 17 motioner. Distriktskongressen gästades även av landsbygdsminister Jennie Nilsson som bland annat talade om vikten av att sätta välfärden först och att öka jämlikheten mellan människor och mellan stad och land.

Under mötet antogs också ett uttalande som betonade vikten av att investera i skola, vård och omsorg, att sätta stopp för vinster i välfärden och förbättra sjukförsäkringen.

Här går det att se hela kongressen i efterhand:

facebook Twitter Email