21,9 miljoner kronor till organisationer som arbetar för bättre folkhälsa

Nämnd för folkhälsa och sjukvård har beslutat att ge 21 904 200 kronor i bidrag till organisationer som arbetar för bättre folkhälsa inför 2021. Pengarna fördelas till föreningar inom idrottsrörelsen, folkhälsoarbete, funktionshinder, nykterhetsfrämjande samt som projektbidrag.

Region Jönköpings län delar ut folkhälsobidragen till ideella organisationer varje år i syfte att förbättra folkhälsan hos länets invånare. Föreningarna ska aktivt arbeta för att skapa förutsättningar för en god hälsa.

– Folkhälsobidragen på 21,9 miljoner kronor som fördelas ut är en ren investering i bättre folkhälsa. Region Jönköpings län har en strategi som innebär att vården ska förändras och ge mer stöd till egenvård. Civilsamhället har en stor roll i ett aktivt folkhälsoarbete. Vinnare är länets invånare som får större möjligheter till bättre hälsa, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Över 70 föreningar

Exempel på organisationer som får bidrag är Brottsofferjouren, Friluftsfrämjandet, Hela människan, Spelberoendegruppen, Röda korset, Sveriges Motorcyklister, Astma-allergiföreningen, Blodcancerföreningen, Bröstcancerföreningen, Proliv, Smålands idrottsförbund, Jönköpings läns nykterhetsförbund och NTF. Sammanlagt är det över 70 föreningar och organisationer som beviljas bidrag i olika storlekar.

– För många föreningar är bidraget avgörande för att kunna hålla igång sin viktiga verksamhet. Det här är pengar som kommer att göra stor nytta och förbättra folkhälsan hos våra länsinvånare, säger regionråd Rachel De Basso (S).

Bidrag inom folkhälsoområdet syftar enligt policy och riktlinjer till att stimulera föreningar att arbeta mot gemensamma nationella mål. De nationella folkhälsomålen utgör därmed en grund för fördelningsförslaget.

facebook Twitter Email