Stor satsning på behandling av hjärta och blodkärl

Länssjukhuset Ryhov ska få utökad kapacitet för att kunna göra avancerade undersökningar och behandlingar av hjärta och blodkärl. Äldre utrustning byts ut och satsningen på ny teknik och ombyggnation uppgår till nästan 140 miljoner kronor. Socialdemokraterna ser satsningen som en helhetslösning för patienter och personal.

S-ledda nämnden för folkhälsa och sjukvård har tidigare beslutat om att göra en stor satsning på ny teknik och utökad kapacitet för avancerad hjärt- och kärl-behandling på Länssjukhuset Ryhov. Under tisdagen röstade även regionfullmäktige igenom satsningen på ny röntgenutrustning och utrustning till tre labb för nästan 50 miljoner kronor samt för ombyggnationen på nästan 90 miljoner kronor.

   – Denna satsning innebär att länets invånare får tillgång till ny högteknologisk utrustning som ger bättre tillgång till behandling av hjärt- och kärlsjukdomar och regionens personal får en bättre arbetsmiljö med nya moderna lokaler, säger Rachel De Basso (S) som är ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Behov av mer kapacitet

Som det är nu finns det två salar på Länssjukhuset Ryhov för de röntgenundersökningar som sker inom Region Jönköpings län och de så kallade hybrid- angiografi- och interventionsundersökningarna (HAI). Som exempel finns till exempel ett ”hjärt-labb” som används vid akuta hjärtinfarkter. Vissa HAI-undersökningar kan också genomföras i andra röntgensalar. Men behovet av mer kapacitet är stort.

facebook Twitter Email