Hjälp oss utveckla Jönköpings län!

Klicka här! Bli medlem
VIKTIG NYHET

Information om expeditionen med anledning av corona-viruset

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande den smittspridning som sker kring det nya corona-viruset kommer distriktsexpeditionen att vara stängd. Personalen arbetar hemifrån och nedan finns uppgifter hur du kommer i kontakt med rätt person.

Den övergripande verksamheten hanterar Thomas Gustavsson, 070-615 00 25. Medlemsregistret och ekonomi hanterar Margareta Stråth, margareta.strath@socialdemokraterna.se.  Kommunikation, information och kontakt med länets riksdagsledamöter hanterar Simon Johansson, 070-296 88 25. Facklig-politisk verksamhet och studier hanterar Aneth Amundsson, 070-452 31 60. Distriktsexpeditionen kommer framöver vara stängd för besök. Planerar du att besöka expeditionen i närtid? Ring först 036-16…

Läs mer

Statsministern gjorde digitalt besök på massvaccinering

Genom tre stora simuleringar har hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län testat och finjusterat arbetssätten för den kommande och omfattande massvaccinationen mot covid-19 för länets invånare. Under det avslutande tillfället i Värnamo ringde statsminister Stefan Löfven (S) upp regionråd Rachel De Basso (S) och fick en guidad digital tur på simuleringen.

De tre stora simuleringarna har genomförts i Jönköping, Eksjö och Värnamo under vecka 6-8. Totalt vaccineras ungefär drygt 1500 personer som arbetar patientnära inom vård och omsorg i Region Jönköpings län och länets kommuner. Simuleringarna har genomförts i ett nära samarbete mellan primärvård, kommun, sjukhus och länsstyrelse. – Vaccinationen mot covid-19 är en viktig åtgärd…

Läs mer

Laitinen Carlsson debatterade bistånd och Latinamerika

Sverige behöver fortsätta satsa på utvecklingssamarbete och bistånd. Den linjen drev riksdagsledamoten Diana Laitinen Carlsson när hon deltog i riksdagens utrikespolitiska debatt.

– Jag är stolt och glad över att regeringen står fast vid enprocentsmålet. Det sa Diana Laitinen Carlsson i riksdagens utrikespolitiska debatt, där hon fokuserades särskilt på Sveriges nya strategi för utvecklingssamarbete med Latinamerika. Kritiserade M och SD Hon passade också på att ge Sverigedemokraterna och Moderaterna en känga för att de, under pandemin, valt…

Läs mer

Nytt nationellt toppresultat för länets hälso- och sjukvård

Länets invånare har högt förtroende för hälso- och sjukvården! Region Jönköpings län är i topp inom en rad områden i den nationella jämförelsen Hälso- och sjukvårdsbarometern för 2020. Förtroendet är högst i hela landet för länets sjukhus och för länets vårdcentraler.

Det ökade förtroendet för hälso- och sjukvården är en tydlig trend i hela Sverige under 2020. Nästan 70 procent av de tillfrågade i undersökningen har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården, en ökning med 9 procentenheter sedan året innan. Region Jönköpings län sticker ut positivt och över 94 procent svarar att man…

Läs mer

Regeringen delar ut nya resurser som kompensation för covid-vården

Region Jönköpings län får ytterligare 136,5 miljoner kronor av den socialdemokratiskt ledda regeringen som kompensation för utökade kostnader för covid-vården. Pengarna har fördelats genom Socialstyrelsen och sammanlagt kommer 8,5 miljarder kronor delas ut till alla regioner och kommuner.

Under vecka 8 börjar Socialstyrelsen betala ut den andra omgångens statsbidrag till kommuner och regioner för merkostnader på grund av coronapandemin under 2020. Av de sammanlagt 8,5 miljarder kronorna betalas två tredjedelar ut till regionerna. Regionråd Rachel De Basso (S), som är ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län, gläds åt…

Läs mer

Omställning på arbetsmarknad – tema för ministerfråga

Vad gör regeringen för att underlätta omställningen på arbetsmarknaden och ge fler möjlighet att ta de jobb som finns? Det frågade riksdagsledamoten Johanna Haraldsson ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans.

I samband med riksdagens frågestund ställde riksdagsledamoten från Jönköpings län, Johanna Haraldsson, en fråga till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. ”Behöver möjliggöra livslångt lärande” – Sveriges förmåga att konkurrera med kunskap och kompetens på en alltmer globaliserad marknad är beroende av att människor i vårt land kan ställa om flera gånger under…

Läs mer
facebook Twitter Email