Det är dags att ta ställning

Läs mer om vår EU-politik Engagera dig i valrörelsen

Rachel De Basso (S): Vården behöver flyttas närmare människan

På initiativ från Socialdemokraterna genomfördes en fokusdag om framtidens hälso- och sjukvård under tisdagen. Under dagen diskuterades frågor som vårddokumentation, träffpunkter och nya tekniska lösningar. För regionråd Rachel De Basso står det klart att mer resurser behöver flyttas från sjukhusvården och ut närmare länsinvånarna, både via ny teknik och med mobila vårdjourer.

Socialdemokraterna och övriga Koalition för Region Jönköpings län har tidigare beslutat om att det ska tas fram en plan för framtidens hälso- och sjukvård som garanterar tre akutsjukhus på lång sikt. Som en del i det arbetet arrangerades en seminariedag med dialog och diskussioner om framtidens hälso- och sjukvård idag den 7 maj. Regionråd Rachel…

Läs mer

Tomas Eneroth (S): Nya stambanor handlar om framtidstro

Tomas Eneroth öppnade måndagens regiondag och pratade om värdet av nya stambanor. Det handlar om att ha framtidstro och att knyta ihop stad och land. Det kommer också att underlätta försörjningen av kompetens på arbetsplatserna. Den framtidstron ska även locka nya investerare till Sverige. Marcus Eskdahl var en av dem som ledde deltagarna igenom dagen.

På initiativ av Socialdemokraterna och Koalition för Region Jönköpings län genomfördes en regiondag för ökat fokus på regional utveckling under måndagen i Rosensalen vid Rosenlunds vårdcentrum. Infrastrukturminister Thomas Eneroth var speciellt inbjuden gäst. Med på mötet fanns ett 80-tal personer från länets kommuner, organisationer, näringsliv, länsstyrelsen och fackförbund. Viktigt med bred politisk uppgörelse Eneroth inledde…

Läs mer

Koalitionen agerar både kort- och långsiktigt mot sommarsituationen

För att möta den ansträngda situationen inom vården på sommaren kommer Koalition för Region Jönköpings län att både agera kortsiktigt och långsiktigt. Till sommaren kommer pensionerad personal att erbjudas extra ersättning för att ta pass. Medarbetare som tillfälligt arbetar på Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset kommer att erbjudas möjlighet till övernattning. På lång sikt finns det en strategi med flera åtgärder.

För att hitta lösningar till sommarperioden inom sjukvården har styrande Koalition för Region Jönköpings län initierat flera förslag som HR-avdelningen arbetar utifrån. Semesterpersonal får möjlighet till övernattning i Eksjö och Värnamo. Pensionerade sjuksköterskor och barnmorskor som tar pass får lön motsvarande 130 procent. Akuten i Eksjö, Värnamo och på Ryhov får överanställa personal. Personal som…

Läs mer

Drygt 2000 personer firade 1 maj i Jönköpings län

Socialdemokraternas 1 maj-firanden i Jönköpings län samlade i år drygt 2000 personer. Allra flest deltagare var det i Jönköpings kommun. Totalt deltog cirka 900 personer vid firandena i Norrahammar, Huskvarna och Jönköping.

Under parollen Trygghet, demokrati och sammanhållningdemonstrerade drygt 2000 personer tillsammans med Socialdemokraterna på 1 maj. Totalt firades 1 maj på 14 olika platser i länet.  Bland årets talare fanns bland annat EU-minister Hans Dahlgren som talade i Jönköping.  ”Väldigt nöjd med dagen” Han lyfte bland annat vikten av ett samhälle som håller ihop kopplat till partiets…

Läs mer

Rachel De Basso (S): Intressant med nytt perspektiv i förlossningsvården

När regionråd Rachel De Basso (S) träffade representanter från BB-marschen presenterades ett nytt perspektiv inom förlossningsvården. Synsättet innebär att kvinnor som föder ska ses utifrån ett folkhälsoperspektiv och inte utifrån ett vårdperspektiv. Rachel De Basso tycker att perspektivet är väldigt intressant att ta med sig eftersom förlossningen är en naturlig del av livet och som inte går att jämföra med övrig specialistsjukvård med traditionella patienter.

Under torsdagsförmiddagen träffade regionråd Rachel De Basso (S) representanter för BB-marschen på Länssjukhuset Ryhov. Med på mötet fanns också tjänstemän och medarbetare från sjukvården. Emily Wallstedt och Malin Bohman Wallismo från BB-marschen presenterade sitt arbete i den mindre än ett år gamla ideella föreningen som syftar till att lyfta fram patientperspektivet inom förlossningsvården. Deras slutsats…

Läs mer

Satsning på smidigare resor med tåg och bussar

Nu är det beslutat att kollektivtrafiken ska få nya uppdaterade teknik- och biljettsystem som ska göra det smidigare för resenärerna att åka med tåg- och busstrafiken i Jönköpings län. Enligt regionråd Marcus Eskdahl kommer resenärerna framöver att få bättre service om tidtabeller och eventuella trafikförändringar.

Tidigare har den S-ledda nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) godkänt investeringarna på nytt så kallat teknikhus och nytt biljettsystem inom kollektivtrafiken. I tisdags tog även regionfullmäktige beslutet som innebär att nästan 54 miljoner kronor satsas på att göra resorna smidigare för resenärerna. Den stora huvudanledningen till bytet beror på att systemen som används…

Läs mer
facebook Twitter Email