Ett tryggt Jönköpings län som håller ihop

Läs mer Engagera dig

Rachel De Basso (S) ska bedöma nya nationella screeningprogram

Regionråd Rachel De Basso (S) har blivit utsedd av Socialstyrelsen att ingå i myndighetens nationella screeningråd. Hon kommer att vara representant för Sydöstra sjukvårdsregionen och deltar på sitt första möte under fredagen. Som ledamot i screeningrådet kommer De Basso att värdera och göra en helhetsbedömning om det går att införa nya screeningprogram i Sverige.

Under fredagen den 14 juni kommer regionråd Rachel De Basso (S) att delta på sitt första möte i det nationella screeningrådet. Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram rekommendationer om nationella screeningprogram och att skapa en nationell samordning kring screening som ska ge bra förutsättningar för en jämlik vård. Screeningrådet fungerar som ett rådgivande organ…

Läs mer

Persson (S) pressar regeringen i frågan avgiftsbelagda kontantuttag

Riksdagsledamoten Peter Persson (S) fortsätter att agera i frågor som rör kontanthanteringen. I en skriftlig fråga till finansmarknadsminister Per Bolund undrar han vilka åtgärder som ministern kommer att vidta för att förhindra avgiftsbeläggning av kontantuttag.

Riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköpings län har länge tagit strid för kontanterna som betalmedel. I flera motioner, skriftliga frågor och frågor har han lyft kontanthanteringen i riksdagen. I dagarna lämnade han in en ny skriftlig fråga till finansmarknadsminister Per Bolund där han undrar vilka åtgärder som ministern kommer att vidta för att förhindra avgiftsbeläggning av…

Läs mer

”En dörr in” och samarbete med kommuner ska förbättra folkhälsan

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att fokusera på att förflytta perspektivet från sjukhusvård till mer folkhälso- och förebyggande arbete i direktiven inför 2020. I förlängningen ska det resultera i att människor i ett så tidigt skede som möjligt ska få stöd. Barn och unga med psykisk ohälsa ska få ”en dörr in” och lätt kunna hänvisas till rätt vårdinstans. Äldre och kroniker ska få bättre personlig kontakt med vården.

Under måndagsförmiddagen presenterade koalitionen de politiska inriktningarna som rör budgetdelen för nämnden för folkhälsa- och sjukvård (FS) inför 2020. Målsättningen är att Jönköpings län ska vara både bästa platsen att växa upp på och bästa platsen att åldras på. Det ska ske med en jämlik vård som möter framtidens utmaningar genom ett större fokus på…

Läs mer

Koncept för personal och anropsstyrd trafik ska få fler att resa kollektivt

För att kunna öka andelen som reser kollektivt vill styrande Koalition för Region Jönköpings län arbeta mer med anropsstyrd trafik under 2020. Länets företag och organisationer ska även kunna erbjuda anställda billigare resor med Länstrafiken. Sjukresorna ska bli smidigare. Inom miljödelen vill koalitionen satsa på bättre biologisk mångfald. Region Jönköpings län ska även ta större ansvar för lokalproducerad mat.

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer i budgetdelen för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) att lyfta fram värdet av smidig och tillgänglig kollektivtrafik. Ambitionen är att andelen som reser kollektivt ska bli större. Framförallt ska olika projekt och koncept påbörjas. Budgetdelen för 2020 läggs formellt till handlingarna på TIM-nämndens möte den 4…

Läs mer

Rachel De Basso (S) ser stora fördelar med examenstillstånd för tandhygienister

Regionråd Rachel De Basso (S) gläds åt att Jönköping University får examenstillstånd för den nya nationella tandhygienistutbildningen. Med den nya examensrätten ökar möjligheten för att kunna försörja tandvårdskliniker runt om i Jönköpings län med kompetens. Region Jönköpings län har stora rekryteringsbehov av personal inom tandvården.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gett Jönköping University rätt att få utfärda examen för den nya nationella tandhygienistutbildningen. Förra året förlängdes utbildningstiden för tandhygienistexamen från två till tre år. Examensrätten innebär att utbildningen klarar av de nationella kraven för utbildningen.    – Det är jättebra att den S-ledda regeringen nu ger Jönköping University möjligheten att…

Läs mer
facebook Twitter Email