Den svenska modellen ska utvecklas

Läs mer Engagera dig

Rödgrön politik ger 103 miljoner till satsningar på vårdpersonalen

Den rödgröna regeringen fördelar nu ut 103 miljoner kronor till satsningar på vårdpersonalen i Jönköpings län. Nu kan Region Jönköpings län börja genomföra de personalsatsningar som står med i den genomröstade budgeten från Socialdemokraterna och Miljöpartiet som gäller 2018.

I höstas röstades den rödgröna budgeten igenom i Region Jönköpings län för 2018. För Socialdemokraterna och Miljöpartiet löper satsningar på personalen som en röd tråd genom budgeten. Nu kommer regeringens fördelade pengar ut till regionerna och lanstingen. För Region Jönköpings län innebär det 103 miljoner kronor som ska förbättra personalens situation.    – Det här…

Läs mer

Jönköpings län vinnare när nya YH-utbildningar presenterades

När Myndigheten för Yrkeshögskolan presenterade vilka nya utbildningar som får starta blev Jönköpings län en riktig vinnare. Totalt startas 31 nya utbildningar i länet.

31 nya yrkeshögskoleutbildningar har blivit beviljade i Jönköpings län. Bland annat startas utbildningar till automation- och robotingenjör, CNC-tekniker, och tandsköterska. Detta kan jämföras med förra året då 15 utbildningar beviljades i länet. ”Alla som kan jobba ska jobba” – Vi vet att yrkeshögskolan är ett kraftigt verktyg för att få fler i arbete och på…

Läs mer

Strand (S) vill se digitalt system för bygglov

För att göra det enklare att ansöka om bygglov vill den socialdemokratiske riksdagsledamoten från Jönköpings län, Thomas Strand, att det införs ett nationellt digitalt system för bygglov. För att driva på i frågan har han skrivit en skriftlig fråga till bostadsminister Peter Eriksson.

En rapport som Teknikföretagen tagit fram visar att missnöjet ökar bland företag kring hur kommuner hanterar bygglovsansökningar och att detta bromsar företagens utveckling. Andra studier pekar på att skillnaden är stor kring hur olika kommuner hanterar bygglov vad gäller handläggningstider, avgifter och effektivitet. ”Vi ska ha höga ambitioner” – Samtidigt saknas i stor utsträckning nationella…

Läs mer

Ministern firade sänkt pensionärsskatt i Jönköping

Den 18-19 januari betalas pensionen ut med sänkt skatt för 75 procent av alla personer över 65 år. För att uppmärksamma detta besökte justitie- och inrikesminister Morgan Johansson Jönköping för att samtala med pensionärer. Under dagen träffade han också lokalpolis och andra aktörer på bostadsområdet Öxnehaga.

Under torsdagen besökte justitie- och inrikesminister Morgan Johansson Jönköping. Där träffade han bland annat pensionärer på Seniorernas hus för ett samtal om pensionärernas villkor och för att fira att de första utbetalningarna genomförts sedan pensionärsskatten sänkts vid årsskiftet. – Det känns roligt att träffa så många äldre en dag som den här när vi tar…

Läs mer

Regeringsstöd till flera projekt i länet

Fyra projekt i Jönköpings län har beviljats stöd av regeringens satsningar på tryggare och bättre utemiljöer. - Vi ser att intresset för det här stödet ökar, och det är positivt att kommuner i Jönköpings län får del av medlen, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen avsätter pengar för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Det handlar dels om upprustning av till exempel lekplatser och grönytor. Dels om nya anläggningar som gångbanor och multisportsarenor med mera. I Jönköpings län har tre projekt i Jönköpings kommun samt ett projekt i Tranås kommun beviljats bidrag från den senaste…

Läs mer
facebook Twitter Email