Ett tryggt Jönköpings län som håller ihop

Läs mer Engagera dig

Nya säkrare vägen mellan Månseryd och Mullsjö är invigd

Linda Danielsson (S) och Marcus Eskdahl (S) samt flera representanter från kommuner och bolag invigde under torsdagen den nya mötesfria vägen mellan Månseryd och Mullsjö. Efter flera års ombyggnation är riksväg 26/47 nu både säkrare och snabbare för länsinvånarna.

Vid rastplats Risbro i Habo kommun samlades media och en stor skara intresserade för att se invigningen av den nästan två mil nya delen av riksväg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö. På förmiddagen klockan 10.30 den 12 september startade invigningen genom att moderatorn Lennart Andersson, regional direktör på Trafikverket, tog till orda och presenterade både…

Läs mer

Läs nya S-nytt i Region Jönköpings län!

Vill du veta vad som händer inom det politiska arbetet när det gäller sjukvården, kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen i länet? Då ska du läsa nya S-nytt i Region Jönköpings län! Här kan du läsa nyhetsbladet!

Vad händer i Region Jönköpings län? Vid årsskiftet tog Socialdemokraterna över den politiska ledningen tillsammans med fem andra partier. Hur går det egentligen? Här kan ni läsa nya S-nytt i Region Jönköpings län som ger en sammanfattning och en bild av vad som händer inom sjukvården, kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen under den första tiden….

Läs mer

Välkommen till frukostmöte

Den 23 september arrangerar Socialdemokraterna och LO ett gemensamt frukostmöte på Byggnads expedition i Jönköping, Fabriksgatan 12. Temat för frukostmötet är regeringens budget för 2020 och riksdagsledamoten Johanna Haraldsson, som sitter i riksdagens arbetsmarknadsutskott, kommer att redogöra för vilka satsningar som görs i samband med denna. Tid: 23 september, frukosten serveras från 07.30.Plats: Byggnads expedition,…

Läs mer

Nya stambanor i fokus under Almedalsveckan

Jönköpings läns samlade aktörer har lyft behovet av nya stambanor för höghastighetståg på flera seminarier under Almedalsveckan. Regionråd Marcus Eskdahl (S) har argumenterat för att stambanorna kommer att underlätta rekryteringen av nya medarbetare till länets kommuner, företag och till Region Jönköpings län. Eskdahl har även träffat infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) om behovet av att snabba på processen för att få spaden i marken.

Marcus Eskdahl betonade under seminarierna på Jönköpings läns scen – En smart arena – under Almedalsveckan att det inte behövs några nya argument. Nya stambanor kommer att underlätta för företagen och offentlig sektor att hitta ny kompetent arbetskraft, det kommer att bidra till ett mer hållbart resande, restiderna kommer att kortas och det kommer att…

Läs mer

Rachel De Basso (S) diskuterade nära vård med socialministern

Regionråd Rachel De Basso (S) diskuterade hur den nära vården ska utvecklas med socialminister Lena Hallengren (S) under ett seminarium i Almedalen. För De Basso innebär det både att arbeta mer personcentrerat med patientkontrakt och fast vårdkontakt och att ställa om till mer digitaliserat arbetssätt. Region Jönköpings län behöver göra arbetet tillsammans med kommunerna.

Panelsamtalet under tisdagsmorgonen med rubriken ”Så utvecklar vi den nära vården” arrangerades i Jönköpings läns tält ”En smart arena” i Almedalen. Diskussionen leddes av sjukvårdsdirektör Mats Bojestig och Anette Nilsson som är utvecklingsstrateg. Panelen bestod av bland andra regionråd Rachel De Basso (S) och socialminister Lena Hallengren (S).    – Äldre och kroniker är oftast…

Läs mer

Perssons (S) påtryckningar gav resultat – regeringen agerar i kontantfrågan

Riksdagsledamoten Peter Persson (S) har under flera år drivit på i frågan om kontanthanteringens framtid och bankernas ansvar. Nu har det givit resultat. I en lagrådsremiss föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen att storbankerna ska tillhandahålla platser för kontantuttag och insättning av dagskassor i hela landet.

Riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköpings län har länge tagit strid för kontanterna som betalmedel och att storbankerna har ett särskilt ansvar att se till att säkra hanteringen i hela landet. Detta har han gjort bland annat genom motioner, skriftliga frågor och frågor i riksdagen. Nu har det givit resultat. I en lagrådsremiss föreslår den socialdemokratiskt…

Läs mer
facebook Twitter Email