Ombudsval till partikongressen

Läs mer Bli medlem
VIKTIG NYHET
Partikongress

Resultatet i valet av ombud till partikongressen den 3-7 november 2021

Resultatet i valet är nu klart. Vi gratulerar de valda kongressombuden och tackar alla er som kandiderat. Totalt avlades det 1200 giltiga röster i kongressombudsvalet.

Följande är valda som kongressombud eller ersättare till partikongressen i Göteborg. Valkrets 1 – 5 ombud – 2 ersättare Till ordinarie ombud i valkrets 1 – Vätterbygd valdes Elin Rydberg, Jönköping, Mona Forsberg, Jönköping, Peter Holkko, Jönköping, Anna Carlsson, Jönköping och Lynn Carlsson, Jönköping. Till ersättare valdes Karin Widerberg och Thomas Olsson, båda Jönköping, som…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Information om expeditionen

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande den smittspridning som sker kring det nya corona-viruset kommer distriktsexpeditionen att vara stängd. Personalen arbetar hemifrån och nedan finns uppgifter hur du kommer i kontakt med rätt person. Dessutom har partiexpeditionens telefonväxel gått sönder vilket gör att de fasta linjerna samt porttelefonen är ur funktion. Tills vidare nås personalen via mobiltelefon eller mail.

Den övergripande verksamheten hanterar Thomas Gustavsson, 070-615 00 25. Medlemsregistret och ekonomi hanterar Margareta Stråth, 070-207 08 92 margareta.strath@socialdemokraterna.se. Margareta arbetar 40 procent och nås på tisdagar och torsdag. Kommunikation, information och kontakt med länets riksdagsledamöter hanterar Simon Johansson, 070-296 88 25. Simon är föräldraledig till och med vecka 7. Facklig-politisk verksamhet och studier hanterar Aneth Amundsson,…

Läs mer

Ny lönesatsning på vårdpersonal och höjt friskvårdsbidrag 2022

Socialdemokraterna och styrande Koalition för Region Jönköpings län fortsätter att satsa på personalen under 2022. Sammanlagt satsas ytterligare 60 miljoner kronor på att kunna höja löner för anställda. Friskvårdsbidraget höjs för alla medarbetare. Mycket är fortfarande osäkert runt coronapandemin och Region Jönköpings län ska även fortsatt ha beredskap för att kunna göra riktade insatser för stöd eller omstart av samhället.

Se Koalitionens pressträff om regionstyrelsens budget för 2022 via den här länken! Under torsdagen den 24 juni presenterade Koalition för Region Jönköpings län satsningar och inriktningar i budget för 2022 som regionstyrelsen ansvarar för. Målet är att Region Jönköpings län ska vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och resurserna ska användas för att verksamheten och länet…

Läs mer

Kommentar med anledning av förtroendeomröstningen i riksdagen

– Fyra partier gick i dag samman utan att vara överens i sak eller har en plan för vad som blir nästa steg. Det säger riksdagsledamoten och ordförande för Socialdemokraterna i Jönköpings län Carina Ödebrink med anledning av resultatet i förtroendeomröstningen kring statsministern i riksdagen.

Under förmiddagen den 21 juni valde Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna att tillsammans rösta för att avsätta Sveriges statsminister Stefan Löfven. – Dagens omröstning i riksdagen visar på tillståndet i politiken i Sverige just nu. Fyra partier väljer att ingå en ohelig allians och försätta landet i en allvarlig politisk kris när coronapandemin är fortsatt…

Läs mer

Det är dags att höja undersköterskornas status

Det är Sveriges vanligaste jobb. I dag arbetar över 180 000 personer som undersköterska. De gör dagligen ett ovärderligt arbete i äldreomsorgen i landets kommuner, inom sjukvården på regional nivå eller i den privata sektorn.

I samband med coronapandemin har ljuset riktats mot de brister som finns i äldreomsorgen. Många av dem beror på politiska beslut som försvagat välfärdssystemen. Det handlar om privatiseringar, utförsäljningar och nedskärningar i omsorgen. Men det har också konstaterats att kompetensen bland de som arbetar inom äldreomsorgen varierar; det finns även på sina håll brister när…

Läs mer

Större trafikutbud och toppmoderna nya elbussar i Jönköpings stadstrafik

Busstrafiken i Jönköping får ett större utbud av resor och 50 elbussar kommer att rulla på gatorna. Nya stomlinje 4 mellan Huskvarna och Vätterslund ska förbättra pendlingsmöjligheterna till bland annat Länssjukhuset Ryhov, Asecs och Solåsen.

Från och med 14 juni inleds den nya avtalsperiod för stadsbusstrafiken i Jönköping som innebär en rad nyheter för bättre tillgänglighet. Ny operatör är Vy Buss som kommer att köra busstrafiken enligt ett tioårigt avtal. – Stadstrafiken i Jönköping får ett större trafikutbud och det blir lättare att byta buss. Helt enkelt smidigare resor med…

Läs mer
facebook Twitter Email