Vi sätter välfärden och jobben först!

Var med i det arbetet
VIKTIG NYHET

Information om expeditionen med anledning av corona-viruset

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande den smittspridning som sker kring det nya corona-viruset kommer distriktsexpeditionen att vara stängd under vecka 15. Personalen arbetar hemifrån och nedan finns uppgifter hur du kommer i kontakt med rätt person.

Frågor som rör den övergripande verksamheten hanteras av Thomas Gustavsson, 070-615 00 25. Frågor som rör medlemsregistret och ekonomi hanteras av Camilla Ymer, camilla.ymer@socialdemokraterna.se.  Frågor som rör kommunikation, information och kontakt med länets riksdagsledamöter hanteras av Simon Johansson, 070-296 88 25. Frågor som rör facklig-politisk verksamhet och studier hanteras av Aneth Amundsson, 070-452 31 60. Under…

Läs mer

Utbyggnaden av bredband går snabbare än riksgenomsnittet

Under det senaste året har andelen hushåll på landsbygden med fast bredband ökat från 42 till 53 procent i länet. Bredbandsutbyggnaden i länet går just nu snabbare än riksgenomsnittet. I oktober 2019 hade 82 procent av alla hushåll i Jönköpings län tillgång till fast bredband.

Nyligen presenterade Post- och telestyrelsen (PTS) sin Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2019. Kartläggningen visar att Jönköpings län fortfarande ligger efter riksgenomsnittet för utbyggnaden av fast bredband men att avståndet snabbt minskar. Fast bredband innebär minst 100 Mbit/sekund.    – Vi har en bit kvar men det är glädjande att utbyggnaden av bredband i länet går…

Läs mer

Ny tågdepå i Nässjö för framtidens Krösatåg

Regionstyrelsen har nu tagit beslut om att starta ett bolag som ska äga den nya tågdepån som är planerad att byggas i Nässjö. Tågdepån ska se till att Krösatågen i framtiden kan upprätthålla en hög klass och service för länets invånare och resenärer.

Den nuvarande depån kommer att vara för liten och inte ha tillräckligt med resurser för att klara av behovet om ett par år. Därför har styrande Koalition för Region Jönköpings län genom budget och verksamhetsplan för 2020 redan bestämt att det ska planeras för en ny tågdepå. – Region Jönköpings län behöver bygga en ny…

Läs mer

Jönköping University har lämnat in ansökan om tandläkarutbildning

Det finns en stor brist på tandläkare både nationellt och regionalt. Jönköping University har under en längre tid planerat för att kunna starta en ny tandläkarutbildning i samverkan med Region Jönköpings län. Nu har högskolan lämnat in en ansökan till regeringen.

Framförallt är det brist på tandläkare utanför storstadsregionerna. Som ett sätt att underlätta rekrytering på längre sikt och att öka tillgängligheten för länets invånare har både Region Jönköpings län och Jönköping University varit angelägna om att starta en ny tandläkarutbildning. Den 15 mars lämnades formellt ansökan in till regeringen. – Vi är glada för att…

Läs mer

Rachel De Basso (S): Vårdpersonalen gör ett fantastiskt arbete runt coronaviruset

Regionråd Rachel De Basso (S) träffade under onsdagen smittskyddsläkare Malin Bengnér för att få en uppdatering om situationen runt coronaviruset i Jönköpings län. Hon besökte även det nya tältet för provtagning. Budskapet är att alla rutiner följs och fungerar. Det finns inte någon anledning till ökad oro.

Under onsdagseftermiddagen började det nya tältet vid Länssjukhuset Ryhov att användas för provtagning av coronavirus. Tältet har kommit på plats för att dels öka kapaciteten för provtagning och dels för att det är god och naturlig ventilation eftersom ett besök i tältet är nästan som att vara utomhus. – Jag vill verkligen tacka vårdpersonalen och…

Läs mer

Information om årets distriktskongress

Lördagen den 4 april är det återigen dags för distriktskongress. Med tanke på rådande omständigheter kommer årets distriktskongress att genomföras digitalt.

Nedan finns handlingar att läsa för den som är intresserad. Handlingar

Läs mer
facebook Twitter Email