Ett starkare samhälle - ett tryggare Jönköpings län

Läs mer Engagera dig

Äntligen! Nu byggs Råslätts vårdcentrum

Nu äntligen börjar byggnationen av nya Råslätts vårdcentrum. Den 25 mars sätts spaden i marken. Socialdemokraterna har som opposition i Region Jönköpings län drivit frågan om ett nytt vårdcentrum på Råslätt sedan valrörelsen 2010. Det tog sin tid men det visar på värdet av att inte ge upp.

Nya vårdcentrum blir ett lyft för Råslätt och för de boende i området. Personalen som arbetar i nuvarande vårdcentral, folktandvård och familjecentral förtjänar nya funktionella lokaler som är bättre anpassade efter dagens behov. Lokalerna som används idag är 30 år gamla. På Råslätt med omnejd bor väldigt många människor och det ställer krav på samhället…

Läs mer

Marcus Eskdahl (S): Med ett prisvärt seniorkort får äldre ett rikare liv

Under fredagseftermiddagen valde PRO Habo och Socialdemokraterna att gemensamt fira det nya seniorkortet som kan börja användas inom Länstrafiken den 31 mars. Idag, den 15 mars, släpps det till försäljning och omkring 100 pensionärer bjöds på tårta. Marcus Eskdahl (S) pratade om varför det varit så viktigt att driva frågan om att införa ett prisvärt resekort för äldre i kollektivtrafiken.

När regionråd Marcus Eskdahl (S) besökte PRO Habo under deras månadsmöte i Salemkyrkan på fredagseftermiddagen bjöds alla cirka 100 deltagarna på tårta vid 15.00-tiden. Eskdahl, som själv även bor i Habo, berättade då om att Socialdemokraterna har drivit frågan om seniorkort i många år som opposition men att det är först nu, som en del…

Läs mer

Rachel De Basso (S): Patienter och anhöriga behöver bättre stöd i alla länsdelar

När regionråd Rachel De Basso (S) träffade patientföreningarna berättade hon om värdet av att bättre möta patienter och anhörigas behov i alla tre länsdelar. Under mötet fördes även en diskussion om hur det går att förbättra samarbetet mellan vården och patientföreningarna. Rachel De Basso redogjorde även för de inriktningar som finns i budgeten för att förbättra den personcentrerade vården.

Under torsdag eftermiddag träffade regionråd Rachel De Basso (S) 20 patientförening från hela länet under ett möte på Träcentrum i Nässjö. De Basso redogjorde kort om den politiska organisationen och berättade om den politik som styrande Koalition för Region Jönköpings län för via budgeten för 2019. Ungefär 50 personer deltog, därav åtta politiker. Ämnen för…

Läs mer

Välkommen till årets distriktskongress

Lördagen den 6 april är det återigen dags för distriktskongress. Årets kongress hålls på Stadshotellet i Eksjö.

Utöver årsmötesförhandlingar kommer det även att arrangeras ett panelsamtal inför Europaparlamentsvalet där bland annat partidistriktets kandidat Ilan De Basso medverkar. Under dagen kommer även partidistriktets valanalysgrupp presentera sitt arbete. Alla medlemmar samt allmänhet är välkomna. Handlingar

Läs mer

Ödebrink arbetar för säkerhet och samarbete i Europa

Riksdagsledamoten Carin Ödebrink är en av Sveriges representanter i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Uppdraget innebär bland annat att hon kommer att vara valobservatör och arbeta för att demokrati och mänskliga rättigheter.

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten från Vaggeryds kommun, Carina Ödebrink, har blivit vald till en av Sveriges representanter för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) som är ett säkerhetspolitiskt samarbetsorgan med 57 medlemsländer. ”Stolt över förtroendet” – Jag är väldigt stolt över att ha fått förtroendet att vara en av de riksdagsledamöter som representerar Sverige…

Läs mer

Rachel De Basso (S): Viljan och drivet visar varför vi har Sveriges bästa sjukvård

Efter en intensiv vårdturné har regionråd Rachel De Basso (S) både sett nya arbetsformer och hur hårt vårdpersonalen arbetar. Hon är nu ännu mer övertygad om hur viktigt det är att förbättra arbetsmiljön för att personalen ska få möjlighet att även fortsättningsvis kunna erbjuda Sveriges bästa sjukhusvård till länsinvånarna.

Regionråd Rachel De Basso (S) har nu avslutat en intensiv miniturné på länets tre akutsjukhus. Under tre dagar har hon i tur och ordning besökt Värnamo sjukhus, Länssjukhuset Ryhov och Höglandssjukhuset. Det här var hennes första verksamhetsbesök som ny ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län. Sammanlagt besöktes 15 avdelningar på…

Läs mer

De Basso kandiderar till Europaparlamentet

Socialdemokraterna har i dag fattat beslut om sin lista till valet till Europaparlamentet. På den listan står Ilan De Basso från Jönköping på plats sex.

När Socialdemokraterna i dag fattade beslut om sin lista till Europaparlamentsvalet stod det klart att Ilan De Basso från Jönköping står på sjätte plats.  – Jag är stolt och glad över att ha fått partiets förtroende att stå på plats 6 på listan i valet till Europaparlamentet och tacksam över det stöd jag har fått…

Läs mer

De 13 representerar länet på partikongressen

Det är nu klart vilka av de 38 kandidaterna som partidistriktets medlemmar valt till sina ombud på partikongressen i Örebro. Totalt representeras Socialdemokraterna i Jönköpings län av 13 ombud på kongressen.

Den 22 till 24 mars har Socialdemokraterna partikongress i Örebro. Detta är den 40:e ordinarie kongressen i partiets historia. På kongressen, som är en så kallad tematisk kongress, ligger fokus på utbildningsfrågor samt hur Socialdemokraterna ska stärka sin organisation framöver.  Det är nu klart vilka 13 ombud partidistriktets medlemmar har valt att representera Jönköpings län….

Läs mer
facebook Twitter Email