Ombudsval till partikongressen

Läs mer Bli medlem
VIKTIG NYHET

Information om expeditionen

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande den smittspridning som sker kring det nya corona-viruset kommer distriktsexpeditionen att vara stängd. Personalen arbetar hemifrån och nedan finns uppgifter hur du kommer i kontakt med rätt person. Dessutom har partiexpeditionens telefonväxel gått sönder vilket gör att de fasta linjerna samt porttelefonen är ur funktion. Tills vidare nås personalen via mobiltelefon eller mail.

Den övergripande verksamheten hanterar Thomas Gustavsson, 070-615 00 25. Medlemsregistret och ekonomi hanterar Margareta Stråth, 070-207 08 92 margareta.strath@socialdemokraterna.se. Margareta arbetar 40 procent och nås på tisdagar och torsdag. Kommunikation, information och kontakt med länets riksdagsledamöter hanterar Simon Johansson, 070-296 88 25. Facklig-politisk verksamhet och studier hanterar Aneth Amundsson, 070-452 31 60. Distriktsexpeditionen kommer framöver vara stängd…

Läs mer

Det är dags att höja undersköterskornas status

Det är Sveriges vanligaste jobb. I dag arbetar över 180 000 personer som undersköterska. De gör dagligen ett ovärderligt arbete i äldreomsorgen i landets kommuner, inom sjukvården på regional nivå eller i den privata sektorn.

I samband med coronapandemin har ljuset riktats mot de brister som finns i äldreomsorgen. Många av dem beror på politiska beslut som försvagat välfärdssystemen. Det handlar om privatiseringar, utförsäljningar och nedskärningar i omsorgen. Men det har också konstaterats att kompetensen bland de som arbetar inom äldreomsorgen varierar; det finns även på sina håll brister när…

Läs mer

Större trafikutbud och toppmoderna nya elbussar i Jönköpings stadstrafik

Busstrafiken i Jönköping får ett större utbud av resor och 50 elbussar kommer att rulla på gatorna. Nya stomlinje 4 mellan Huskvarna och Vätterslund ska förbättra pendlingsmöjligheterna till bland annat Länssjukhuset Ryhov, Asecs och Solåsen.

Från och med 14 juni inleds den nya avtalsperiod för stadsbusstrafiken i Jönköping som innebär en rad nyheter för bättre tillgänglighet. Ny operatör är Vy Buss som kommer att köra busstrafiken enligt ett tioårigt avtal. – Stadstrafiken i Jönköping får ett större trafikutbud och det blir lättare att byta buss. Helt enkelt smidigare resor med…

Läs mer

Nystart för turismen och länets kulturliv i budget 2022

Utsatta delar av länets näringsliv, kulturliv och turistbranschen ska få stöd för att komma igång igen efter coronapandemin. Under 2022 kommer det fria kulturlivet fortsatt att få ta del av det utökade kulturbidraget. Region Jönköpings län ska ta fram en regional besöksnäringsstrategi och hjälpa till med affärsutveckling för företagare inom turism- och landsbygdsnäringen.

Styrande Koalition för Region Jönköpings län vill se en omstart för näringslivet och kulturlivet i budget 2022. I inriktningarna för det som faller under nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) framgår det även att tidigare uppdrag som inte har kunnat genomföras med anledning av coronapandemin ska verkställas under 2022. – Jönköpings län har drabbats…

Läs mer

Satsning på bättre folkhälsoarbete och mål att arbeta av vårdköerna under 2022

Koalition för Region Jönköpings län väljer att satsa på bättre folkhälsoarbete och på att korta köerna inom vården i sitt budgetförslag för 2022. Målet är att arbeta av alla uppskjutna operationer och undersökningar under nästa år. Samtidigt tillkommer nya kraftfulla resurser för omställningen till nära vård och ökad digitalisering. Nya pengar tillförs även till arbetet med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa.

Se Koalitionens pressträff om satsningarna via den här länken! Under måndagen presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län sitt budgetförslag inför 2022 inom nämnd för folkhälsa och sjukvård. Hälso- och sjukvården ska fortsätta arbeta enligt den historiska satsningen som Koalitionen har påbörjat samtidigt som nya inriktningar tillkommer. Tidigare uppdrag som inte har genomförts på grund…

Läs mer

Ombudsval till partikongressen 2021

Mellan den 3 juni och 3 juli pågår ombudsvalet till Socialdemokraternas partikongress. Under den månaden ska medlemmarna i partidistriktet besluta vilka tolv medlemmar som får representera Jönköpings län på kongressen i Göteborg den 3 till 7 november.

Den 3 till 7 november genomför Socialdemokraterna sin 41:e ordinarie partikongress. Kongressen planeras genomföras på Svenska mässan i Göteborg och temat för kongressen är Vi bygger landet. Socialdemokraterna i Jönköpings län har 12 stycken ombud och vilka dessa blir bestäms i ett ombudsval som genomförs mellan 3 juni och 3 juli. Tre valkretsar Ombuden väljs…

Läs mer
facebook Twitter Email