Fira 1 maj digitalt!

Läs mer Bli medlem
VIKTIG NYHET

Information om expeditionen med anledning av corona-viruset

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande den smittspridning som sker kring det nya corona-viruset kommer distriktsexpeditionen att vara stängd. Personalen arbetar hemifrån och nedan finns uppgifter hur du kommer i kontakt med rätt person.

Den övergripande verksamheten hanterar Thomas Gustavsson, 070-615 00 25. Medlemsregistret och ekonomi hanterar Margareta Stråth, margareta.strath@socialdemokraterna.se.  Kommunikation, information och kontakt med länets riksdagsledamöter hanterar Simon Johansson, 070-296 88 25. Facklig-politisk verksamhet och studier hanterar Aneth Amundsson, 070-452 31 60. Distriktsexpeditionen kommer framöver vara stängd för besök. Planerar du att besöka expeditionen i närtid? Ring först 036-16…

Läs mer

Historisk satsning på infrastruktur öppnar för fler jobb och hållbar tillväxt i länet

Regionråd Marcus Eskdahl (S) och riksdagsledamot Carina Ödebrink (S) ser väldigt positivt på regeringens historiska satsning på infrastruktur i hela landet. Regeringens besked om att bygga nya stambanor gör det möjligt att gå vidare med regionala satsningar. Kommuner kan fortsätta planera för byggnation av nya bostäder och ombyggnation av stadsdelar. Satsningen kommer att vara en grön återstart för fler jobb och hållbar utveckling och tillväxt i hela Jönköpings län.

Under förmiddagen presenterade regeringen infrastrukturpropositionen med den största ekonomiska ramen hittills. Den historiska satsningen uppgår till 876 miljarder kronor för perioden 2022-2033 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Propositionen innehåller hållbara investeringar i hela Sverige som ska bidra till klimatomställningen. Enligt regeringen ska det byggas nya stambanor för höghastighetståg.    –…

Läs mer

Stora tillskott till länets kommuner och Region Jönköpings län

I dag presenterade regeringen vårändringsbudgeten. Budgeten fokuserar på att begränsa smittspridningen och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna för pandemin samt att jobba Sverige ur krisen. För kommunerna i Jönköpings län innebär budgeten tillskott på 25 miljoner kronor för att kunna erbjuda sommarjobb, lovskola och lovaktiviteter. För Region Jönköpings län innebär budgeten ett tillskott på 167,4 miljoner kronor för att bekämpa covid-19, hantera uppskjuten vård och stötta kollektivtrafiken.

Sammantaget presenteras reformer för närmare 45 miljarder kronor i vårändringsbudgeten. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. – Pengar ska inte vara att hinder för att bekämpa smittspridningen eller vårda sjuka. Därför skjuter regeringen till kraftfulla resurser till landets regioner. För Region Jönköpings län handlar det om tillskott på 167,4 miljoner kronor…

Läs mer

Satsning på 28 nya och längre Krösatåg för framtidens kollektivtrafik

Region Jönköpings län har investerat i 28 nya Krösatåg i en gemensam satsning tillsammans med tre andra regioner. De nya tågen kommer att vara längre och lingonröda. Tågen börjar trafikera tåglinjerna i samband med att den nya tågdepån i Nässjö blir färdig 2024.

Tidigare har Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Blekinge och Region Kronoberg tillsammans valt att gemensamt upphandla nya tåg till Krösatågtrafiken eftersom de befintliga fordonen börjar bli för små och för gamla. Målet med inköpet är att kunna öka andelen som reser med kollektivtrafik och erbjuda resenärerna bekväma fordon och smidiga resor. Nu är…

Läs mer

Region Jönköpings län står starkt rustad inför framtiden

Idag debatterade regionfullmäktige årsredovisningen för 2020 i Region Jönköpings län. Socialdemokraternas ledamöter lyfte bland annat fram värdet av det starka och solidariska samhället där region, kommuner, näringsliv och civilsamhället hjälps åt.

Socialdemokraterna konstaterar att förra året var en utmaning för Jönköpings län med anledning av coronapandemin. Hälso- och sjukvården och vårdpersonalen har haft och har fortfarande en stor arbetsbelastning. Ändå finns det nya lärdomar att ta med sig vidare och i Jönköpings län finns det alla möjligheter att se ljust på framtiden om alla aktörer i…

Läs mer

Rachel De Basso tog första spadtaget för nya Väster vårdcentral

Regionråd Rachel De Basso (S) har tagit det första spadtaget tillsammans med de andra inblandade för att bygga nya toppmoderna lokaler för Bra Liv Väster vårdcentral i Värnamo. I januari 2023 är det tänkt att Väster vårdcentral ska flytta in i den nya fastigheten.

Det nya huset kommer att bli nio våningar högt och inrymma vårdcentralen på de två nedersta planen. Övriga våningar kommer att bli lägenheter. Hela området Mossleplatån, som ligger precis bredvid sjukhuset, kommer att bli ett nytt bostadsområde. – Stort grattis till er Värnamobor. Ni är den främsta vinnaren när vi nu påbörjar byggnationen av en…

Läs mer
facebook Twitter Email