Söderström (S): Låt Länstrafiken driva busstrafiken i Jönköping

Socialdemokraterna vill att Länstrafiken ges möjlighet att ta över busstrafiken i Jönköping i egen regi. Skattepengarna anses då kunna användas på bättre sätt. För att den kommande upphandlingen ska ske på lika villkor ska en fristående aktör sedan utvärdera vem som lämnat det mest lämpliga anbudet.

Under tisdagens möte med nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) i Region Jönköpings län togs den kommande upphandlingen av stadstrafiken i Jönköping upp som ärende. Socialdemokraterna föreslog då att Länstrafiken ska lägga ett eget anbud på att driva kollektivtrafiken och bussdepån i Jönköpings kommun. Förslaget röstades ner av allianspartierna och Sverigedemokraterna.

 – Vi vill pröva om Länstrafiken har bättre förutsättningar för att ta över busstrafiken i Jönköping än andra som lämnar anbud. För oss Socialdemokrater är det viktigt att undersöka om vi använder våra gemensamma skattepengar på bästa sätt. Om Länstrafiken tar över driften kan vi även bättre se till att de anställda har bra arbetsvillkor, säger Jeanette Söderström (S) som är andre vice ordförande i TIM-nämnden.

Bäst busstrafik för pengarna

Den nya upphandlingen av stadstrafiken kommer att slutföras under 2019. I juni 2021 löper sedan det nuvarande trafikavtalet ut. Förslaget från Socialdemokraterna innebar även att en extern aktör skulle anlitas för att utvärdera anbuden, för att upphandlingen ska gå rätt till.

   – Nu när vi har en konkurrensutsatt marknad av kollektivtrafiken i Jönköping så är det inte mer än rimligt att testa om Länstrafiken har de bästa förutsättningarna att sköta trafiken i egen regi. Ju fler olika aktörer som lägger anbud, desto större möjligheter har Jönköpingsborna att få bästa möjliga busstrafik för pengarna, säger Jeanette Söderström.

facebook Twitter Email