S sätter fullt fokus på länets vårdcentraler

Under de två kommande veckorna sätter Socialdemokraterna i Region Jönköpings län fullt fokus på länets vårdcentraler. Det görs genom besök på nästan samtliga vårdcentraler i länet och genom samtal med verksamhetschefer och anställda. Syftet är att skaffa sig ökad kunskap om vårdcentralernas villkor, vilket sedan ska ligga till grund för framtidens hälso- och sjukvård.

Det är de socialdemokratiska ledamöterna i regionfullmäktige som ska besöka nästan samtliga vårdcentraler i Region Jönköpings läns under veckorna 10-11. Socialdemokraterna besöker både regionens egna Bra liv samt de privata vårdcentralerna. På så sätt kan ledamöterna skaffa sig en ännu bättre uppfattning om arbetet i primärvården och om de anställdas situation.

Bättre förutsättningar till jämlik vård

– Vårdcentralerna arbetar på olika sätt för att ge den bästa vården. Vissa jobbar till exempel hårt med särskild äldremottagning eller med att fasa ut hyrläkare. Genom att sätta fokus på samtliga kan vi snappa upp vad som fungerar bra och var. Erfarenheter från våra besök ska ligga till grund för att ge vårdcentralerna ännu bättre förutsättningar och för en jämlik vård, säger regionråd Carina Ödebrink (S).

Att det sker under en relativt begränsad tid beror på att ledamöterna då verkligen kan fokusera på besöken och känna att den avsatta tiden används effektivt. Det anses även lättare att jämföra de olika arbetsplatserna när det sker under koncentrerad tid.

Grund för budgetarbete

– Vi kommer att behöva flytta över resurser från sjukhusen till vårdcentralerna i framtiden. På så sätt kommer vården närmare medborgarna. Vi har redan idéer om hur det här ska gå till men genom besöken kan vi få en ännu större bild över vilka möjligheter som finns, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).

Besöken kommer att ligga till grund för kommande politik och beslut som rör primärvården och Region Jönköpings län i stort. Besöken ska alltså ligga till grund för kommande budgetarbete.

facebook Twitter Email