Rödgröna: Pensionärer får rikare liv om de kan resa prisvärt

Att införa ett seniorkort inom länstrafiken är så pass viktigt för de rödgröna oppositionspartierna att de gör det till ett vallöfte. Partierna ser många fördelar med att pensionärer som ofta har det svårt ekonomiskt får möjligheten att kunna röra sig runt om i länet till en billig peng.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Region Jönköpings län vill öka andelen invånare som reser med länstrafiken och går nu till val på att införa ett prisvärt seniorkort inom länstrafiken. Seniorkortet gäller för dem som fyllt 65 år och för linjelagt kollektivtrafik inom länstrafiken. Det ska införas under 2019.

   – På samma sätt som med vår lyckade satsning på ett billigare ungdomskort så ska ett seniorkort inom länstrafiken säkerställa att även de äldre som har det lite knapert ekonomiskt få möjligheten att kunna resa runt om i länet. Ett seniorkort är hårt efterfrågat av pensionärsorganisationerna, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).

Mer hållbart samhälle

Partierna vill hålla nere biljettpriserna inom länstrafiken för att se till att fler reser kollektivt. Ett seniorkort är en åtgärd som S, MP och V från oppositionellt håll har drivit under flera år. Senast under november månad röstade de styrande allianspartierna och Sverigedemokraterna bort förslaget om seniorkort från den rödgröna budgeten om röstades igenom för 2018.

   – Ett seniorkort inom länstrafiken kommer att öka andelen resande med kollektivtrafiken. Det är bra ekonomiskt för de äldre och det bidrar till att vi kan ställa om till ett mer hållbart samhälle. Vi behöver minska andelen som färdas med bil, säger Sibylla Jämting (MP), gruppledare.

Aktivare och rikare liv

S, MP och V ser det som extra viktigt att de äldre får bra förutsättningar att ha ett fortsatt aktivt liv efter pensionen. Om de äldre i större utsträckning kan åka iväg och träffa människor och delta i aktiviteter så ger det mer frihet och ett rikare liv.

   – För de allra flesta minskar inkomsten när de passerar pensionsåldern. Alla har inte råd att ha kvar sin bil men riskerar då att bli sittande. Ett prisvärt seniorkort ökar möjligheten att äldre ska kunna fortsätta vara aktiva och därmed få ett mer friskt och rikt liv efter pensionsåldern, säger Mikael Ekvall (V), gruppledare.

facebook Twitter Email