Regeringsstöd till flera projekt i länet

Fyra projekt i Jönköpings län har beviljats stöd av regeringens satsningar på tryggare och bättre utemiljöer. - Vi ser att intresset för det här stödet ökar, och det är positivt att kommuner i Jönköpings län får del av medlen, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen avsätter pengar för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Det handlar dels om upprustning av till exempel lekplatser och grönytor. Dels om nya anläggningar som gångbanor och multisportsarenor med mera.

I Jönköpings län har tre projekt i Jönköpings kommun samt ett projekt i Tranås kommun beviljats bidrag från den senaste ansökningsomgången. 

418 miljoner till 180 projekt

– Totalt i hela landet satsar regeringen 418 miljoner på 180 olika projekt i socioekonomiskt utsatta områden. Jag hoppas att investeringarna i de här områdena ska göra att invånarna kan känna en större stolthet och trivsel i sin del av staden, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson som sitter i civilutskottet.

”Mycket välkommet”

– Det är mycket glädjande att satsningar från regeringen märks i hela landet. För oss är det viktigt att bostadsområden med större behov får möjligheten att rustas upp till en bättre standard och bli attraktivare för alla, säger Mikael Stenquist (S), oppositionsråd i Tranås kommun.

– Det här är mycket välkommet. Jag är glad att Jönköpings kommun får medel till tre projekt. De här platserna är viktiga delar i det offentliga rummet för både barn och vuxna. Det finns ett stort värde i att vårda dessa, säger kommunalrådet i Jönköping, Mona Forsberg (S).

facebook Twitter Email