Rachel De Basso (S): Viljan och drivet visar varför vi har Sveriges bästa sjukvård

Efter en intensiv vårdturné har regionråd Rachel De Basso (S) både sett nya arbetsformer och hur hårt vårdpersonalen arbetar. Hon är nu ännu mer övertygad om hur viktigt det är att förbättra arbetsmiljön för att personalen ska få möjlighet att även fortsättningsvis kunna erbjuda Sveriges bästa sjukhusvård till länsinvånarna.

Regionråd Rachel De Basso (S) har nu avslutat en intensiv miniturné på länets tre akutsjukhus. Under tre dagar har hon i tur och ordning besökt Värnamo sjukhus, Länssjukhuset Ryhov och Höglandssjukhuset. Det här var hennes första verksamhetsbesök som ny ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län. Sammanlagt besöktes 15 avdelningar på sjukhusen.

   – Jag fastnade framförallt för drivet och för hur lösningsorienterad vårdpersonalen är. Man arbetar intensivt med förändringar och förbättringsarbete. Viljan att hitta förändrade arbetssätt för att förbättra för patienterna var så påtaglig på egentligen alla avdelningar på de tre sjukhusen. Det är imponerande, säger regionråd Rachel De Basso (S).

Region Jönköpings län har enligt Dagens medicin Sveriges två bästa mellanstora sjukhus i form av Värnamo sjukhus på första plats och Höglandssjukhuset på andra plats. Ryhov kommer på sjunde plats. Rachel De Basso menar att om vi fortsatt ska kunna ha Sveriges bästa sjukvård krävs hela tiden ett stenhårt fokus på arbetsmiljö och på att rekrytera fler som kan börja arbeta inom vården i Region Jönköpings län.

   – Det här var ett rejält avstamp för mig som ny FS-ordförande och en ordentlig insyn i verksamheten. Vårdpersonalen lägger verkligen ner sin själ i arbetet. Det är lätt att se vilka krafter som har föranlett att länets sjukhus klassas som de bästa i Sverige. Nu är mitt jobb att se till att det finns möjlighet att fortsätta så. Vi behöver förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö och kraftsamla för att locka fler medarbetare till sjukhusen, säger Rachel De Basso (S).

facebook Twitter Email