Rachel De Basso (S) ser stora fördelar med examenstillstånd för tandhygienister

Regionråd Rachel De Basso (S) gläds åt att Jönköping University får examenstillstånd för den nya nationella tandhygienistutbildningen. Med den nya examensrätten ökar möjligheten för att kunna försörja tandvårdskliniker runt om i Jönköpings län med kompetens. Region Jönköpings län har stora rekryteringsbehov av personal inom tandvården.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gett Jönköping University rätt att få utfärda examen för den nya nationella tandhygienistutbildningen. Förra året förlängdes utbildningstiden för tandhygienistexamen från två till tre år. Examensrätten innebär att utbildningen klarar av de nationella kraven för utbildningen.

   – Det är jättebra att den S-ledda regeringen nu ger Jönköping University möjligheten att erbjuda studenter den nya tandhygienistexamen. Nu kommer fler studenter att kunna genomgå en modern tandhygienistutbildning som är bättre lämpad utefter dagens behov. I förlängningen kommer det att gynna länsinvånarna som får bättre tillgång till duktiga tandhygienister när de besöker tandvården, säger Rachel De Basso (S) som är ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

   – Region Jönköpings län har stora rekryteringsbehov inom tandvården. Det är brist på personal och kompetens. Därför är det glädjande att Jönköping University får den nya examensrätten för tandhygienister. Men det behöver även utbildas fler tandsköterskor och tandläkare för att vi ska kunna möta behovet av tandvård. Därför kommer jag arbeta hårt för att vi även ska få till en ny utbildning för tandläkare på Jönköping University, säger Rachel De Basso.

facebook Twitter Email