Rachel De Basso (S): Digitalisering av 1177 gör vården mer tillgänglig

Regionråd Rachel De Basso (S) ser stora fördelar med att regeringen väljer att satsa på att utveckla 1177 Vårdguiden tillsammans med SKL. Personer som besöker 1177 ska genom nya möjligheter kunna beskriva sina symtom digitalt och sedan hänvisas fram till rätt vårdnivå, antingen till råd för egenvård eller till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök.

Idag gick socialminister Lena Hallengren (S) ut och berättade att den socialdemokratiskt ledda regeringen vill utveckla och modernisera första linjens digitala vård, 1177 Vårdguiden. Utvecklingen av 1177 kommer att ske stegvis under 2019-2021. Sveriges kommuner och landsting (SKL) får 33 miljoner under 2019 och Regeringen beräknar att avsätta ytterligare medel under 2020 och 2021.

   – Det är regionerna som sköter hälso- och sjukvården men det är väldigt positivt att den S-ledda regeringen tar det här initiativet. När 1177 Vårdguiden utvecklas och anpassas efter de behov som finns idag kommer det att förbättra tillgängligheten till vården för länsinvånarna. Sjukvården behöver förändras i takt med tiden, säger Rachel De Basso (S) som är ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Lättare hänvisning till rätt instans

Initiativet innebär att den som söker vård lättare ska kunna få råd direkt via 1177 via nya digitala hjälpmedel. Den som ringer eller chattar med 1177 kommer att kunna få bedömningar av personal med rätt kompetens via bild eller video. Redan där ska den som hör av sig få råd och det ska göras en bedömning om det behövs ett fysiskt besök. Besöket ska även kunna bokas på rätt plats. Målet är snabbare och enklare hjälp via dator eller telefon. Invånare ska få lättare att hänvisas till rätt instans, oavsett vilka vårdgivare som blir involverade i ärendet. Det ska ge en bättre överblick och den som kontaktar 1177 ska slippa återberätta vad som skett när den träffar på olika delar av vården.

   – Region Jönköpings län kommer att följa utvecklingsarbetet runt 1177 väldigt nära. Vården ska vara jämlik och ges efter behov. Vi håller på att utveckla nya digitala tjänster inom vår egen verksamhet för att ligga bra till och förbättra tillgängligheten till vården. Tillsammans med regeringens initiativ kan vi ta bättre kontroll över patientflödet till hälso- och sjukvården, säger Rachel De Basso (S).

facebook Twitter Email