Ledarutveckling Sydöstra

Partidistrikten i sydöstra regionen anordnar en gemensam ledarutbildning där valvinst 2018 genom socialdemokratiskt ledarskap och facklig-politisk samverkan är den övergripande målsättningen. Strävan i utbildningen är att sy ihop organisation, politik och opinion.

Utbildningen vänder sig till personer som kommer ha en ledande ställning i och efter valrörelsen 2018 i form av kandidater på topplatser eller valledning. Deltagarna ska inte tidigare ha gått någon liknande ledarskapsutbildning i partiet.

Deltagarna ska vara sådana personer som nu har eller är tänkbara i framtiden för tyngre förtroendeuppdrag, till exempel ordförande i en arbetarekommun, presidiepost i nämnd eller styrelse eller valledare. Målsättningen är att 25 procent av deltagarna ska vara under 35 år och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas från respektive distrikt. Vi ser att varje arbetarekommun tar fram 2-3 personer till utbildningen.

Tre internat

Utbildningen består av tre internat och under 2017-2018. Utbildningens innehåll följer en röd tråd och själva innehållet i utbildningen är bestämt i förväg. Huvudparten av internaten förläggs till Ädelfors folkhögskola lördag-söndag och boende sker i dubbelrum. Eventuell förlorad arbetsförtjänst hanteras av respektive arbetarekommun och en solidarisk resefördelning kommer att hanteras av partidistrikten. Kostnaden per internat ligger på 1250 kronor per deltagare och arbetarekommun, partidistriktet står för ytterligare 1250 kronor per deltagare och internat.

Ansökan

Arbetarekommunerna ansvarar för att ta fram lämpliga deltagare till utbildningen. Ansökningarna skickas till respektive partidistrikt senast den 1 november 2017 som i dialog med arbetarekommunerna hanterar och genomför urval och antagning. Ansökan ska lämnas in på bifogat formulär och ska innehålla uppgifter om varför man vill gå utbildningen, tidigare erfarenheter och utbildningar samt kommentar från arbetarekommunen.

En ansökningsblankett hittar du här:

Ansökan ledarutbildning

Första internatet – det socialdemokratiska ledarskapet

16-17 december 2017 på Ädelfors Folkhögskola. Första internatet ska ge grunderna för det socialdemokratiska ledarskapet och grunden i hantverket att kommunicera med väljarna.

Introduktion Program, förväntningar och presentation

Block 1 Grunderna för ett socialdemokratiskt ledarskap

Block 2 Retorik och skrivande

Inspel Att styra i en kommun

Hemuppgifter: 1. Skriva en debattartikel samt delta i en debatt 2. Starta en blogg eller börja Twittra.

Andra internatet – metod, strategier och omvärld

27-28 januari 2018 på Ädelfors Folkhögskola. Internatet ska ge en grund för hur man gör en strategi och väljer rätt metod samt ge en inblick om situationen i omvärlden.

Redovisning Lämna in text samt berätta om lärdomar från debatten

Block 1 Hur man gör en strategi

Block 2 Omvärldsbevakning

Politik Hur vinner vi valet?

Inspel Ekonomisk politik

Hemuppgift Göra en omvärldsbevakning/nulägesbeskrivning

Tredje internatet – ledarskap i praktiken och strategisk kommunikation och mediahantering

17-18 februari 2018, Ädelfors Folkhögskola. Under internatet fördjupar och följer vi upp första internatets ledarskapsteorier med övningar och reflektioner. Vi inleder också arbetet med hur man arbetar strategiskt med kommunikation.

Redovisning Lämna in beskrivningen, workshop

Block 1 Ledarskapstest och konfliktövningar

Block 2 Kommunikationskanaler och metoder

Kort pass Sociala medier, politik, viktiga frågor i valrörelsen, mediahantering.

Utvärdering

Examination

facebook Twitter Email