10 satsningar för en bättre sjukvård

Vården har problem med brist på personal och växande köer. Detta löser vi inte genom att sänka skatten. Vi vill i stället fortsätta investera i sjukvården så att du som patient får snabbare vård och du som jobbar i vården får fler kollegor. Med en tillräcklig grundbemanning kan vårdpersonalen få en bra arbetsmiljö och patienternas säkerhet garanteras. Vi ska fortsätta utveckla våra tre akutsjukhus – inte avveckla dem!
 1. Anställa 500 fler i vården
  Under de kommande fyra åren vill vi anställa 14 000 fler i vården i hela Sverige. För Jönköpings län innebär det drygt 500 medarbetare. 
 2. Vårdplatser efter behov
  Region Jönköpings län har för få vårdplatser. Det skapar stress hos personalen som behöver leta efter plats på sjukhuset. Patienter riskerar att skickas iväg i förtid. Förutom en sämre arbetsmiljö innebär det ett hot mot patientsäkerheten.
 3. Fasa ut hyrläkarna
  Beroendet av bemanningsföretag inom vården fortsätter att öka och kostar många miljoner kronor extra. Arbetsmiljön blir lidande. Rekryteringen av egen personal ska därför prioriteras hårdare.
 4. Rätt till fast vårdkontakt
  Ingen patient ska falla mellan stolarna. Patienter med behov ska ha rätt till en fast vårdkontakt som tar den samordnande rollen över alla planerade vårdinsatser.
 5. Heltid ska omvärderas
  Region Jönköpings län behöver som arbetsgivare pröva nya arbetstidsmodeller. Veckoarbetstiden behöver stå bättre i relation till arbetsbelastningen. All vårdpersonal ska kunna orka arbeta heltid.
 6. Nya utbildningar
  Jönköping University behöver starta utbildningar för tandläkare och tandsköterskor. Sjuksköterskor och undersköterskor ska erbjudas betald specialistutbildning. Det behövs fler YH-utbildningar för undersköterskor i Jönköpings län.
 7. Flytta och utveckla 1177
  Många får vänta alldeles för länge i telefonsupporten hos 1177 Vårdguiden. Det är oacceptabelt. Vi vill flytta resurserna och medarbetarna från 1177 till vårdcentralerna och därmed närmare länsinvånarna.
 8. Sveriges bästa digitala vård
  Region Jönköpings län ska ha Sveriges bästa digitala vårdtjänster och leda utvecklingen inom e-hälsa. Alla vårdcentraler ska få bidra med kunskap och resurser.
 9. Anställa fler psykiatriker
  För att möta den ökade psykiska ohälsan i samhället behöver det anställas fler psykiatriker. Det behövs även bättre samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin, elevhälsan och socialtjänsten.
 10. Snabbare ambulans
  Målet på sikt är att ingen ska behöva vänta längre än en kvart på ambulans efter ett högprioriterat larm. För att det ska finnas tillräckligt med personal vill vi även öka antalet platser på specialistutbildningar för ambulanssjukvårdare.
facebook Twitter Email