Marcus Eskdahl (S): Ambulanssjukvården ska stärkas i hela länet

För regionråd Marcus Eskdahl (S) står det klart att det behöver satsas för att garantera att ambulansen kommer fram som den ska i hela Jönköpings län. På torsdagen tillbringade han en dag med ambulanspersonalen som utgår från länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Det var på torsdagen den 22 april som regionråd Marcus Eskdahl under en dag åkte med ambulanspersonalen ut på larm. Syftet var att skaffa sig en bättre bild över personalens villkor och arbetsdag. Socialdemokraterna har under den senaste tiden fokuserat på ambulanssjukvården.

   – Nu får vi 250 miljoner kronor från den socialdemokratiskt ledda regeringen till 2019, och dubbelt upp året efter, för att stärka upp ambulanssjukvården. Givetvis ska vi använda det ute i verksamheten. Vi ser ett stort värde i att öka tillgängligheten till vården och förbättra ambulanspersonalens arbetsmiljö, säger Marcus Eskdahl (S) som är regionråd i opposition.

Ansträngd arbetssituation

Under fredagen förra veckan träffade Eskdahl ambulanspersonal i Värnamo. Båda besöken visar på att det är en ansträngd arbetssituation, bland annat med långa arbetspass och jourverksamhet då personalen är låst till arbetsplatsen. Bland annat berättar personalen att det är flera av dem som funderar på att byta bransch eller arbetsgivare för att få bättre villkor.

   – Vi har redan fattat beslut om att det ska införas en ny dagambulans i Jönköpingsområdet, men vi behöver göra mer. I regionen har det under en tid pågått en ambulansutredning och den är på gång att presenteras. Men vi har redan fått signaler om att vi behöver satsa för att kunna upprätthålla en bra ambulansorganisation för att kunna garantera medborgarna att de får den vård de behöver, säger Marcus Eskdahl.

Bilden: Regionråd Marcus Eskdahl (S) och de båda ambulanssjuksköterskorna Ingemar Valfridsson och Oscar Håkansson åkte bland annat till Gränna under torsdagen efter ett larm på Visingsö.

facebook Twitter Email