Nyheter

Ödebrink (S) talade om jämlikhet på OSSE:s möte i Marocko

I början av oktober deltog riksdagsledamoten Carina Ödebrink (S) i OSSE:s möte i Marocko. Under förhandlingarna pekade hon på vikten av att arbeta med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor samt effekten jämställdhetsarbete har för att utveckla samhället framåt.

Den 4-6 oktober höll den parlamentariska församlingen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) sitt årliga höstmöte. Temat för mötet var stärkt säkerhet i Medelhavsområdet, och mötet arrangerades i Marrakech, Marocko. För Sveriges del medverkade sju riksdagsledamöter, och en av dessa var socialdemokraten Carina Ödebrink från Jönköpings län. ”Ojämlikhet skadar allvarligt samhället” –…

Läs mer

Persson (S) vill att regeringen vidtar åtgärder för att strama åt arbetskraftsinvandringen

Riksdagsledamoten Peter Persson vill att åtgärder vidtas för att få bättre ordning och reda när det gäller arbetskraftsinvandringen. För att driva på i frågan lyfter han detta i en skriftlig fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

En undersökning som Kommunalarbetaren gjort, med siffror från SCB, visar att de flesta som arbetar inom RUT-branschen kommer från andra EU-länder för att arbeta i Sverige. Professor Johanna Rickne kallar det i Kommunalarbetaren (190911) för ”skattesubventionerad arbetskraftsinvandring”. –  Regeringen Reinfeldt gjorde under 2008 Sverige till en av västvärldens liberalaste stater när det gäller arbetskraftsinvandring. Jobb som kräver kort eller…

Läs mer

Nya hållbara satsningar på personal och resande i budget för 2020

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer i budgeten för 2020 att fokusera på flera nya hållbara satsningar. Omställningsarbetet till mer nära vård får stora utökade resurser. Till personalgrupper som arbetar i kliniskt nära verksamhet satsar koalitionen 50 miljoner kronor för att kunna höja löner. Det hållbara resandet ska öka genom att både patienter och personal ska få bättre möjligheter att välja kollektivtrafiken.

Under måndagsförmiddagen presenterade koalitionen budget och verksamhetsplan för 2020 samt flerårsplan 2021-2022 i Region Jönköpings län. Ingången är att det är ett bra ekonomiskt läge som ska förvaltas väl i kombination med nödvändiga satsningar och omställningsarbete.    – Region Jönköpings län har i jämförelse med andra regioner i Sverige en bra ekonomisk situation och balans…

Läs mer

Internationellt utbyte med Alaska om hur vården kan komma närmare människan

Doug Eby från Alaska besökte Region Jönköpings län och berättade om hur de arbetat med omställningen till nära vård. Rachel De Basso (S) ser det internationella utbytet som ett bra och viktigt inslag i det regionala arbetet för att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården.

Under onsdagseftermiddagen genomfördes en workshop om nära vård och samtliga ledamöter och ersättare i nämnden för folkhälsa och sjukvård var inbjudna. Workshopen genomfördes vid Rosenlunds vårdcentrum och är en del i arbetet med omställningen till nära vård när planen för att möta framtidens hälso- och sjukvård ska tas fram i Region Jönköpings län. På workshopen…

Läs mer

Nya säkrare vägen mellan Månseryd och Mullsjö är invigd

Linda Danielsson (S) och Marcus Eskdahl (S) samt flera representanter från kommuner och bolag invigde under torsdagen den nya mötesfria vägen mellan Månseryd och Mullsjö. Efter flera års ombyggnation är riksväg 26/47 nu både säkrare och snabbare för länsinvånarna.

Vid rastplats Risbro i Habo kommun samlades media och en stor skara intresserade för att se invigningen av den nästan två mil nya delen av riksväg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö. På förmiddagen klockan 10.30 den 12 september startade invigningen genom att moderatorn Lennart Andersson, regional direktör på Trafikverket, tog till orda och presenterade både…

Läs mer

Läs nya S-nytt i Region Jönköpings län!

Vill du veta vad som händer inom det politiska arbetet när det gäller sjukvården, kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen i länet? Då ska du läsa nya S-nytt i Region Jönköpings län! Här kan du läsa nyhetsbladet!

Vad händer i Region Jönköpings län? Vid årsskiftet tog Socialdemokraterna över den politiska ledningen tillsammans med fem andra partier. Hur går det egentligen? Här kan ni läsa nya S-nytt i Region Jönköpings län som ger en sammanfattning och en bild av vad som händer inom sjukvården, kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen under den första tiden….

Läs mer

Nya stambanor i fokus under Almedalsveckan

Jönköpings läns samlade aktörer har lyft behovet av nya stambanor för höghastighetståg på flera seminarier under Almedalsveckan. Regionråd Marcus Eskdahl (S) har argumenterat för att stambanorna kommer att underlätta rekryteringen av nya medarbetare till länets kommuner, företag och till Region Jönköpings län. Eskdahl har även träffat infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) om behovet av att snabba på processen för att få spaden i marken.

Marcus Eskdahl betonade under seminarierna på Jönköpings läns scen – En smart arena – under Almedalsveckan att det inte behövs några nya argument. Nya stambanor kommer att underlätta för företagen och offentlig sektor att hitta ny kompetent arbetskraft, det kommer att bidra till ett mer hållbart resande, restiderna kommer att kortas och det kommer att…

Läs mer

Rachel De Basso (S) diskuterade nära vård med socialministern

Regionråd Rachel De Basso (S) diskuterade hur den nära vården ska utvecklas med socialminister Lena Hallengren (S) under ett seminarium i Almedalen. För De Basso innebär det både att arbeta mer personcentrerat med patientkontrakt och fast vårdkontakt och att ställa om till mer digitaliserat arbetssätt. Region Jönköpings län behöver göra arbetet tillsammans med kommunerna.

Panelsamtalet under tisdagsmorgonen med rubriken ”Så utvecklar vi den nära vården” arrangerades i Jönköpings läns tält ”En smart arena” i Almedalen. Diskussionen leddes av sjukvårdsdirektör Mats Bojestig och Anette Nilsson som är utvecklingsstrateg. Panelen bestod av bland andra regionråd Rachel De Basso (S) och socialminister Lena Hallengren (S).    – Äldre och kroniker är oftast…

Läs mer

Perssons (S) påtryckningar gav resultat – regeringen agerar i kontantfrågan

Riksdagsledamoten Peter Persson (S) har under flera år drivit på i frågan om kontanthanteringens framtid och bankernas ansvar. Nu har det givit resultat. I en lagrådsremiss föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen att storbankerna ska tillhandahålla platser för kontantuttag och insättning av dagskassor i hela landet.

Riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköpings län har länge tagit strid för kontanterna som betalmedel och att storbankerna har ett särskilt ansvar att se till att säkra hanteringen i hela landet. Detta har han gjort bland annat genom motioner, skriftliga frågor och frågor i riksdagen. Nu har det givit resultat. I en lagrådsremiss föreslår den socialdemokratiskt…

Läs mer

S-regeringen gör stor satsning på mer tillgänglig vård och kortare köer

Vård av kroniker och de patienter med särskilda behov kommer att vara större underlag för ersättning från den nya uppdaterade kömiljarden som socialminister Lena Hallengren (S) presenterade under förmiddagen. Regionråd Rachel De Basso (S) ser väldigt positivt på att särskild hänsyn tagits till patienter som ofta besöker vården. Skillnaden mot den tidigare kömiljarden är att regioner inte behöver tävla mot varandra.

Socialminister Lena Hallengren (S) presenterade under förmiddagen den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar på mer tillgänglig vård och kortare köer. Totalt rör det sig om 9,4 miljarder kronor. För Region Jönköpings län innebär det minst 263 miljoner till vården för 2019. Nästan häften är tänkta att gå till vårdens medarbetare, en stor del för att göra…

Läs mer
facebook Twitter Email