Budgeten för 2020 i Region Jönköpings län är fastställd!

Under gårdagen beslutade regionfullmäktige att anta Socialdemokraterna och Koalition för Region Jönköpings läns budget och verksamhetsplan för 2020. Ordförande Desiré Törnqvist (S) klubbade beslutet på tidiga onsdagskvällen.

Innan beslutet om budget för 2020 fattades hade S-ledamöterna varit flitiga i debatten. Från talarstolen hördes följande:

Carina Stende: Det är viktigt att det finns ett jämställdhetsperspektiv i alla nivåer av beslutsfattande. Då kan Region Jönköpings län göra skillnad, både i den egna organisationen och visa övriga samhället hur det går att arbeta.

Simon Johansson: S gick regionalt till val på att satsa på personalen och förbättra arbetsmiljön för medarbetare. Vi gick till val på att Region Jönköpings län ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Med koalitionens budget tar vi viktiga steg i just den riktningen.

Fredrik Johansson: Jag är glad för att vi fortsätter jobba med att minska behovet av inhyrd personal, där kostnaden är minst det dubbla. Dessa pengar kan istället göra skillnad för att minska personalomsättningen och inte ständigt låta patienter träffa ny personal.

Rachel De Basso: Om fler människor med osunda vanor får hjälp att ändra livsstil så kommer färre att behöva hamna på sjukhus senare i livet. Det är effektivare, mer ekonomiskt och förbättrar folkhälsan hos länsinvånarna.

Kjell Ekelund: I patientnämnden får vi ofta till oss att folk har svårt att komma i kontakt med vården. Därför är det bra att de med sammansatta problem, är kroniskt sjuka och har svårt med informationsteknik får en fast vårdkontakt att ringa till vid behov.

Anki Göransson: Jag är glad för att stödet för de som utsatts för våld i nära relation nu utvidgas och ska finnas i hela länet.

Eva Eliasson: Vi inför nu arbetssättet en väg in med triagering för dem med psykisk ohälsa. Det är viktigt att barn och unga får stöd eller hjälp på rätt nivå. Oavsett om det är skolornas elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshälsan eller ungdomsmottagningarna.

Marcus Eskdahl: De globala målen om hållbarhet är inget vi har hittat på själva. Större andel ska resa hållbart. Det är vi helt överens om. Därför måste det kollektiva åkandet öka.

Jeanette Söderström: Nästa år inför vi att de som kallas till sjukhus ska kunna använda kallelsen som biljett på bussar och tåg inom kollektivtrafiken.

Annki Stark: Att bygga ut bredbandsnätet är en landsbygdsfråga. Ni stadsbor letar bara rätt på ett hål i väggen. Vi lantisar får ta fram spaden. Digitaliseringen ger hela länet större möjlighet att utvecklas och ta del av samhällstjänster.

Irada Söderberg: För att uppnå bättre näringsliv och ta till vara på hela arbetsmarknaden behöver Region Jönköpings län stärka stödet för utrikes födda och fler kvinnor att starta och driva företag. Det kommer driva på utvecklingen för en jämställd tillväxt.

Aneth Amundsson: All konst och alla museiföremål som står i förråden på länsmuseet behöver komma ut och visas upp i länet. För museet och verksamheten är inte bara till för huset och Jönköping utan behöver finnas tillgängligt för fler länsinvånare.

Per Svenberg: Fler elever behöver få tillgång till kultur. Vi tror att Kulturtrappan kommer att ge barn och unga bättre möjlighet att få kulturupplevelser under sin skolgång.

Läs mer om innehållet i budget och verksamhetsplan för 2020 här!

facebook Twitter Email