10,5 miljoner ska förstärka barn- och ungdomspsykiatrin i regionen

För att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga vill Socialdemokraterna satsa på barn- och ungdomspsykiatrin på flera nivåer. För att öka tillgängligheten och ta steg mot en köfri verksamhet skjuter den socialdemokratiskt ledda regeringen till 10,5 miljoner kronor till Region Jönköpings län. Samtidigt arbetar Region Jönköpings län med arbetssättet En dörr in för att stärka samverkan mellan olika instanser.

Psykisk ohälsa är en av de största folkhälsoutmaningarna. Att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga är en prioriterad satsning för Socialdemokraterna på alla nivåer. För att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin tillskjuter därför den socialdemokratiskt ledda regeringen ytterligare medel i budgeten för 2020.

10,5 miljoner för att öka tillgängligheten

– För Region Jönköpings län innebär det ett tillskott på drygt 10,5 miljoner kronor som kan användas för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa och för att öka tillgängligheten och ta steg mot en köfri verksamhet, säger regionrådet Rachel De Basso (S).

Även regionalt satsar den styrande Koalitionen för Region Jönköpings län på att stärka arbetet med barn- och ungas psykiska hälsa. Bland annat vill Koalitionen införa arbetssättet En dörr in för att barn och unga lättare och snabbare ska kunna hänvisas till rätt instans.

Ska utgå från barnens behov

– Region Jönköpings län behöver utgå från barnens behov och hitta bättre vägar för att samarbeta med elevhälsan, barn- och ungdomshälsan, ungdomsmottagningar och barn- och ungdomspsykiatrin. Syftet med arbetssättet är att förbättra barn och ungas psykiska hälsa, säger Rachel De Basso.

Anci Magnusson, kommunstyrelsens ordförande i Nässjö kommun, är nöjd med det arbetet som Region Jönköpings län gör.

– Jag och mina kollegor hälsar välkommet den nya inställningen från Regionen när det gäller samarbete kring hälso- och sjukvård. Det är så befriande, säger Anci Magnusson.

facebook Twitter Email