Vårdpersonal får fyra veckors semester och extra löneersättning

Vårdpersonalen ser efter rådande läge och prognos ut att kunna få fyra veckors sammanhängande semester i sommar. Medarbetarna kommer även att få högre ersättning för resor till och från arbete inom länet, högre övertidsersättning och ett värderingstillägg för den personal som arbetar patientnära under den rådande extraordinära situationen.

Region Jönköpings län höll under eftermiddagen presskonferens om det rådande läget med anledning av coronapandemin. Regiondirektör Jane Ydman, hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig och regionråden Rachel De Basso (S) och Mia Frisk (KD) presenterade hur det fortsatta arbetet ser ut.

Eftersom antalet smittade som har behov av sjukhusvård under de senaste veckorna har legat relativt konstant, med ett jämt flöde av patienter som skrivs in och som tillfrisknar och skrivs ut, ser vårdpersonalen ut att kunna få sin sammanhängande fyra veckors semester i sommar. Den senaste tiden har kurvan även börjat peka neråt. Bland annat stängs covid-avdelningen på Höglandssjukhuset och vården av patienter med covid-19 koncentreras till Värnamo sjukhus och Länssjukhuset Ryhov.

– Det är av stor vikt nu att våra medarbetare får möjlighet till återhämtning, och att alla som bor i Jönköpings län fortsätter följa rekommendationerna. Ingen av oss kan veta hur hösten blir och det behöver vi ha beredskap för, säger Rachel de Basso (S), ordförande i Nämnd för Folkhälsa och sjukvård.

På presskonferensen presenterade Rachel De Basso även de tre förslagen på extra löneersättningar som håller på att förhandlas fram med fackförbunden.

  1. Högre färdtidsersättning. Personal som tillfälligt behöver arbeta på annan ort får full ersättning för timlönen under restiden. Det är en höjning från 50 till 100 procent i ersättning för färdtiden. Förslaget är att det ska träda i kraft 1 juni.
  2. Högre övertidsersättning. Personal som arbetar extra övertid (inte allmän) ska få en övertidsersättning som motsvarar 300 procent av timlönen. Förslaget ska gälla retroaktivt från 1 april och under kalenderåret 2020.
  3. Arbetsvärderingstillägg på 4000 kronor. Personal som arbetar patientnära och som har en extraordinär situation ska enligt förlaget få ett arbetsvärderingstillägg på 4000 kronor per månad som ges retroaktivt från 1 april till 31 augusti 2020. Det gäller personal som har en helt annan påfrestning än normalt och vars arbete under rådande läge är extra värdefullt, som de som arbetar med covidpatienter.

Region Jönköpings län kommer att förhandla vidare med fackförbunden om förslagen.

facebook Twitter Email