Hjälp oss utveckla framtidens sjukvård!

Välfärden ska finnas där när du behöver den! Socialdemokraterna vill ha en jämlik hälso- och sjukvård i hela Jönköpings län. Storleken på plånboken ska inte avgöra hur bra eller snabb vård du får. Region Jönköpings län ska erbjuda alla invånare en personcentrerad och nära vård.

Hälso- och sjukvården har verkligen prövats under coronapandemin. Vårdpersonalen har gjort en enorm uppoffring och haft långa och tunga arbetspass. Krisen har visat på svagheter i vårdsystemet. Socialdemokraterna vill blicka framåt till livet efter pandemin.

Fyll i formuläret!

Vi vill ha invånarnas synpunkter på hur hälso- och sjukvården kan förbättras. Hur har du eller dina närstående upplevt vården? Hjälp oss att utveckla en mer nära och jämlik sjukvård. Fyll i formuläret!

facebook Twitter Email