Vårt valprogram

Välfärden ska gå att lita på – i hela Jönköpings län. Därför vill vi fortsätta investera i skola, vård och omsorg. Med en stark välfärd där ditt behov – inte storleken på din plånbok – styr ökar vi jämlikheten och stärker den svenska modellen. För oss går det före sänkta skatter.

Jönköpings län är ett bra län att leva i. Samtidigt kan vi inte blunda förde problem som finns. För en trygg sjukvård behöver vi knyta till oss utbildad personal och få den personal vi har att vilja fortsätta arbeta i länet. Det gäller även välfärden i stort och länets näringsliv.

Nya vägar ut på arbetsmarknaden

Var du bor och din bakgrund påverkar i för stor utsträckning möjligheten att få jobb. Bostadssegregation, klassklyftor och arbetslöshet föder otrygghet. Vi ska hitta nya vägar för att den som är arbetslös ska kunna få ett jobb och för att nyanlända snabbt ska komma ut på arbetsmarknaden. Samtidigt behöver vi fortsätta satsa på utbildning – för att rusta dig och mig för framtidens arbetsmarknad. Vårt mål är ett Jönköpings län där du som kan jobba ska jobba och kunna leva på din lön.

Trygg vård nära dig

Oavsett var i Jönköpings län du bor ska du känna tryggheten att samhälletfinns där för dig. Ingen ska lämnas efter! Tillgång till god vård, omsorg och utbildning i hela länet är en självklarhet och ditt behov ska vara i fokus. Vården ska finnas nära dig.

Jönköpings län är starkare när vi håller ihop. Vi ska framåt tillsammans med en politik för de många – inte de få! Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.

Till höger kan du läsa vad vi vill driva för politik – område för område. Vårt regionalpolitiska program går också att ladda ner i sin helhet som PDF här.

facebook Twitter Email