Välkommen hem

Bekänner du dig som kristen eller söker du ännu efter en tro? Oavsett svaret på frågan vill vi att du ska känna dig hemma i kyrkans verksamhet.

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en plats för alla, oavsett var på trons väg du befinner dig eller vilka ekonomiska förutsättningar du har. En viktig del i detta är gudstjänsten. Vi vill att du som medlem ska känna delaktighet i gudstjänsternas utformning. Vi vill också satsa på musik- och körverksamheten så att fler får möjlighet att vara med. Socialdemokraterna arbetar därför för att:

Socialdemokraterna i Svenska kyrkan kommer därför arbeta för att:

  • All verksamhet är välkomnande
  • All barn-, ungdoms- och konfirmationsverksamhet är avgiftsfri
  • Ett rikt och varierat gudstjänstliv där fler får möjlighet att delta i verksamheten. 
facebook Twitter Email