Valberedningen för Socialdemokraterna i Jönköpings län presenterade idag sitt förslag till riksdagslista för nästa mandatperiod.

Valberedningens förslag kommer slutgiltigt fastställas på valkonferens den 27 november.

Valberedningen för Socialdemokraterna i Jönköpings län presenterad idag sitt förslag till riksdagslista. Valberedningen består av Sten-Åke Karlsson, Ordförande, Göte Wahlström, Annika Nordin, Berry Lilja, Marie Johansson, Håkan Rudmark, Lindha Hjelm och Mikael Stenqvist. Valberedningen är enig i sitt förslag till valkonferensen.

Den nya riksdagslistan innehåller två nya toppnamn tillsammans med nuvarande erfarna riksdagsledamöter. Som första namn har valberedningen placerat Carina Ödebrink, Vaggeryd. Carina Ödebrink är idag partidistriktets ordförande, riksdagsledamot och ersättare i partistyrelsen. Carina Ödebrink är orädd och tydlig i sina politiska värderingar, kommenterare Sten Åke Karlsson, ordförande i valberedningen.

Som nytt andra namn föreslås Ilan De Basso, Jönköping. Ilan De Basso har varit kommunalråd i Jönköpings kommun sedan 2010. Är ordförande i Jönköpings arbetarekommun, vice ordförande i partidistriktet och ledamot i partistyrelsen. Ilan De Basso är trygg och stark i sina värderingar.

Tredje namn på listan är Johanna Haraldsson, Vetlanda. Johanna har sin bakgrund inom industrin och varit fackligt aktiv inom IF Metall. Hon har även varit kommunpolitiker och kom in i riksdagen 2014. Johanna Haraldsson är också ordförande för Ädelfors folkhögskola. Johanna är rak och tydlig i sin kommunikation som vågar ställa de svåra frågorna och driva på säger Sten-Åke Karlsson, valberedningens ordförande.


Som nytt fjärde namn föreslås Niklas Sigvardsson. Niklas Sigvardsson har trots sin unga ålder (30) redan hunnit med mycket. Han är idag 1:e vice ordförande Stadsbyggnadsnämnden i Jönköping. Ordförande för Destination Jönköping, ledamot i kommunfullmäktige i Jönköping och kassör i Jönköpings arbetarekommun. Med Niklas Sigvardsson får vi en kunnig och trygg företrädare säger Sten Åke Karlsson.

Niklas jobbar till vardags som lärare på Sandagymnasiet i Jönköping.

facebook Twitter Email