Vaccineringen av länets invånare går snabbare än beräknat – fas 4 inleds

Vaccineringen av länets invånare går snabbt! Eftersom många vårdcentraler har gott om lediga tider och vaccinet mot covid-19 behöver användas så snabbt som möjligt går Region Jönköpings län in i fas 4 snabbare än beräknat. Redan under vecka 18 kommer gruppen 55-59 år att kunna börja boka in tillfällen för vaccination i mån av tider.

Ursprungligen var planen att länets invånare som är 18-59 år och i prioriterad riskgrupp skulle börja vaccinera sig vecka 18. Men redan nu vaccineras den sista gruppen i fas 3. Invånare som är i åldern 55-59 år och som ingår i fas 4 kommer därför att börja vaccineras parallellt i mån av bokningstider med start den 3 maj. De personer som återstår i fas 1-3 kommer dock att vara fortsatt prioriterade.

– Vi har verkligen prioriterat att få ut vaccinet till invånarna så snabbt som möjligt. Vi har gått in i ett helt nytt arbetssätt med hårt arbetande personal, logistik, skiftande leveranser och snabba vändningar. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla medarbetare som nu arbetar intensivt med att planera och vaccinera länets invånare, säger regionråd Rachel De Basso (S).

Snabb vaccinering hittills i länet

I överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är målet att minst 80 procent av befolkningen över 65 år ska ha fått sin första dos vaccin senast den 16 maj. I Region Jönköpings län hade målet nåtts redan 21 april.

– Över 90 procent av alla som är 65 år och äldre har fått sin första dos. Samtidigt som vi är mycket glada att vi har en så bra vaccinationstäckning för våra 65-plussare så är det nu viktigt att vi fortsätter att öka vaccinationstäckningen ytterligare. Det är fortsatt viktigt att respektera prioritetsordningen. De med störst risk för allvarlig covid prioriteras för vaccination först, säger Rachel De Basso.

Läs mer om vaccineringen via via den här länken!

facebook Twitter Email