Uttalande Socialdemokraterna i Jönköpings läns distriktsårskongress 2021

Följande uttalande gjordes av partidistriktets digitala distriktskongress, den 10 april 2021.

Under coronapandemin har vårt land utsatts för otroliga prövningar, men också visat på en fantastisk styrka. Personal i vård och omsorg har gjort enorma insatser, och befolkningen har visat på prov på uthållighet och solidaritet. Nu när vi snart är igenom pandemin måste Sverige framåt och samhället byggas starkare.

Pandemin har tyvärr även visat på bristerna i vår välfärd. Det är brister som till stor del beror på politiska beslut fattade av olika regeringar med olika politiska färg under många år. Genom privatiseringar, utförsäljningar och underfinansiering har välfärden långsamt försvagats. Det är en farlig väg som riskerar att urholka förtroendet för den offentliga välfärden och bidra till att medborgarna blir mindre villiga att bidra till det gemensamma. Det får vara slut på den politiken nu.

Prioritera satsningar på den gemensamma välfärden

Satsningar på att stärka vår gemensamma välfärd måste framöver komma först, och vi ser tre områden där detta är särskilt aktuellt.

För det första handlar det om äldreomsorgen. Vi behöver fortsätta satsningen på äldreomsorgslyftet för att både ny och befintlig personal ska få möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska. Vi behöver införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Och vi behöver höja statusen för de som arbetar inom äldreomsorgen – det handlar inte minst om att förbättra arbetsvillkoren.

”Vi vill se ett vinstförbud i välfärden”

För det andra måste vi minska marknadskrafternas inflytande i skola, vård och omsorg. Marknadsliberaliseringen av välfärden har minskat jämlikheten och i stället inneburit att våra gemensamma skattemedel försvunnit ut i vinster i privata bolag. Vi vill se ett vinstförbud i välfärden och ett stopp för utförsäljning av vår gemensamma välfärd.

För det tredje måste vi öka tryggheten för den som blir sjuk. Socialförsäkringssystemet behöver bli mer robust och förutsägbart. Det kommer allt för många rapporter om hur människor hamnar mellan stolarna. Vi vill se ett tryggt sjukförsäkringssystem där större hänsyn tas till den försäkrades sjukdomsbild och rehabiliteringsbehov.

En stark välfärd bygger hela samhället starkare och ger trygghet för dig genom hela livet. Vid födseln och i skolan. När du blir äldre eller när du blir sjuk. Vår prioritering är glasklar – vi sätter välfärden först!

facebook Twitter Email