Uttalande: Dags att ta kampen för ett rättvist Europa

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Det är på många sätt ett ödesval. Under alldeles för lång tid har Europaparlamentet styrts av högerkrafter som gynnat de rikaste. Resultatet är ökade ekonomiska och sociala klyftor. När klassklyftorna vidgas ökar också otryggheten och missnöjet. I det samhällsklimatet kan extremismen växa sig stark.

Ska vi vända den här trenden behöver vi ta kampen för ett rättvist Europa. Det är dags för en ny politik som sätter människan framför marknaden. I valet till Europaparlamentet vill vi därför lyfta fem prioriterade områden.

  • Försvara demokratin

Extremismen växer sig starkare i Europa och hotar demokratin och våra mänskliga rättigheter. Vi behöver ett Europaparlament med ledamöter som står upp för grundläggande demokratiska värderingar och rättigheter, och som agerar mot de krafter som vill öka klassklyftorna, ta ifrån kvinnor deras rättigheter och begränsa yttrandefriheten.

  • En hållbar migrationspolitik

Krig och konflikter tvingar många människor på flykt. Inget land klarar själv att hantera stora flyktingströmmar. Därför behöver EU få till stånd ett gemensamt asylsystem som värnar asylrätten och säkrar en rättvis fördelning. EU behöver också sätta hårt mot hårt mot de medlemmar som smiter från gemensamma åtagande. Ett samarbete fungerar inte om vissa parter enbart vill vara med när det ska fördelas ut EU-bidrag. Sanktionerna måste bli hårda mot dem som vägrar ta ansvar.

  • Bekämpa brottslighet och terrorism

EU är i grunden ett fredsprojekt. I ett oroligt omvärldsläge är samarbetet mellan EU:s medlemsländer nödvändigt för vår säkerhet. Gemensamma krafttag krävs också för att motverka gränsöverskridande brottslighet och för att bekämpa terrorism och extremism. 

  • Krafttag för fler schyssta jobb

Den fria rörligheten i EU får inte innebära att det är fritt fram att utnyttja människor som kommer till Sverige för att arbeta. Därför vill vi stärka rättigheterna för arbetare i EU. Det ska vara konkurrens på lika villkor – inte genom lönedumpning och dålig arbetsmiljö.

  • Ett offensivt miljö- och klimatarbete

Det är bra att människor tar egna initiativ för att leva mer klimatsmart, men ansvaret för klimatomställningen kan inte vältras över på enskilda individer. Det kan aldrig vara enskilda medborgares ansvar att betala för klimatomställningen. Medlemsstaterna och de största klimatbovarna måste ta ett större ansvar. Därför behöver EU ställa högre krav på de största företagen som står för de verkligt stora utsläppen. Klimathotet är en ödesfråga som måste lösas internationellt. EU måste driva på för tuffa krav och höga klimatmål och gå före internationellt.

Vi behöver ett EU som fokuserar på det viktigaste igen! Så motar vi tillbaka extremismen och skapar ett tryggt och jämlikt Europa!

facebook Twitter Email