Utbyggnaden av bredband går snabbare än riksgenomsnittet

Under det senaste året har andelen hushåll på landsbygden med fast bredband ökat från 42 till 53 procent i länet. Bredbandsutbyggnaden i länet går just nu snabbare än riksgenomsnittet. I oktober 2019 hade 82 procent av alla hushåll i Jönköpings län tillgång till fast bredband.

Nyligen presenterade Post- och telestyrelsen (PTS) sin Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2019. Kartläggningen visar att Jönköpings län fortfarande ligger efter riksgenomsnittet för utbyggnaden av fast bredband men att avståndet snabbt minskar. Fast bredband innebär minst 100 Mbit/sekund.

   – Vi har en bit kvar men det är glädjande att utbyggnaden av bredband i länet går snabbare än riksgenomsnittet. I kristider är det än viktigare att alla invånare har möjlighet att ta del av samhällsinformation och av kulturupplevelser i sitt hem. Landsbygden är den stora utmaningen men det är också där som utbyggnadstakten går allt snabbare, säger regionråd Marcus Eskdahl (S) som är ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

Sammantaget för tillgång så är det Värnamo kommun som har kommit längst med 92 procent fiberanslutna hushåll. Vetlanda kommun har det senaste året haft den snabbaste tillväxten med en ökning från 70 till 80 procent. Dock är endast 59 procent av hushållen i Mullsjö kommun anslutna.

Ökningen för utbyggnad på landsbygden är störst i Jönköpings kommun som har gått från 20 till 35 procents täckning. Aneby kommun ligger i topp där 76 procent av alla hushåll på landsbygden har tillgång till fast bredband. Lägst siffra har Mullsjö med sju procent.

Läs mer om utbyggnaden av bredband hos Region Jönköpings län via den här länken!

facebook Twitter Email