Visar alla poster med taggen:Rachel De Basso

21,9 miljoner kronor till organisationer som arbetar för bättre folkhälsa

Nämnd för folkhälsa och sjukvård har beslutat att ge 21 904 200 kronor i bidrag till organisationer som arbetar för bättre folkhälsa inför 2021. Pengarna fördelas till föreningar inom idrottsrörelsen, folkhälsoarbete, funktionshinder, nykterhetsfrämjande samt som projektbidrag.

Region Jönköpings län delar ut folkhälsobidragen till ideella organisationer varje år i syfte att förbättra folkhälsan hos länets invånare. Föreningarna ska aktivt arbeta för att skapa förutsättningar för en god hälsa. – Folkhälsobidragen på 21,9 miljoner kronor som fördelas ut är en ren investering i bättre folkhälsa. Region Jönköpings län har en strategi som innebär…

Läs mer

Avgiftsfri vaccination mot covid-19 för länets invånare

Vaccinationen mot covid-19 blir avgiftsfri för länets invånare. Förhoppningen är att det första vaccinet blir godkänt den 29 december. Därefter kan det börja distribueras ut till hela landet. Region Jönköpings län är redo att börja vaccinera utifrån de prioriterade grupperna när det kommer doser.

Sverige har sedan tidigare ingått EU-gemensamma avtal om vaccin och det första kan bli godkänt för användning den 29 december. Därefter fördelas det ut till EU-länderna efter storlek på befolkning. Region Jönköpings län är redo och kan börja vaccinera via länets vårdcentraler så fort vaccinet kommer på plats. Förhoppningen är att kunna vaccinera 70 000…

Läs mer

Mer hållbar verksamhet och mer nära vård för länets invånare

Under dagen tog regionfullmäktige beslut om både ett nytt intern hållbarhetsprogram och en ny plan för att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård i Region Jönköpings län. Medarbetarna kan se fram mot mer hållbar verksamhet och bättre arbetsmiljö. Länets invånare kommer att erbjudas mer jämlik och nära vård.

Det nya hållbarhetsprogrammet är ett internt dokument och gäller för perioden 2021-2025 i Region Jönköpings län. Verksamheten ska arbeta utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det är ett stort steg mot mer hållbar verksamhet och bättre arbetsmiljö för personalen. – Genom det nya hållbarhetsprogrammet har Region Jönköpings län stark påverkan på att vara en aktiv…

Läs mer

Ny stor lönesatsning på vårdpersonal och historisk satsning på sjukvården

Vårdpersonalen får ta del av en ny riktad satsning på 50 miljoner kronor som ska gå till att höja löner. Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer även att göra en historisk satsning på hälso- och sjukvården i budget för 2021 för att möta behovet av vård hos länets invånare. Kollektivtrafiken ska bli smidigare och mer anpassad efter individuella behov. Det ska finnas en beredskap för att göra riktade satsningar till branscher som behöver stöd. Kulturbidraget utökas under nästa år.

Under måndagen presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län budget för 2021 och flerårsplan 2022-2023. Region Jönköpings län har trots coronapandemin en ekonomi i balans som gör det möjligt att göra stora satsningar på hälso- och sjukvården och på det regionala utvecklingsarbetet. Följ den här länken för att se koalitionens presskonferens i efterhand.   –…

Läs mer

Smittspridningen ökar i samhället och Region Jönköpings län går upp i stabsläge

Smittspridningen ökar och det finns ett större behov av sjukhusvård för covid-patienter i Jönköpings län. Med anledning av ökningen av antalet covid-fall i samhället går Region Jönköpings län upp i stabsläge och återupprättar en regional särskild sjukvårdsledning.

Region Jönköpings län förbereder sig för att ta emot betydligt fler covid-patienter om det behövs. På länets tre sjukhus förbereds vårdplatser och platser inom intensivvården. Den nu återupprättade regionala särskilda sjukvårdsledningen ska hålla möten och fatta beslut om frågor som är kopplade till coronaviruset och covid-19. – Det är fortsatt mycket viktigt att vi alla…

Läs mer
facebook Twitter Email