Visar alla poster med taggen:Rachel De Basso

21,9 miljoner kronor till organisationer som arbetar för bättre folkhälsa

Nämnd för folkhälsa och sjukvård har beslutat att ge 21 904 200 kronor i bidrag till organisationer som arbetar för bättre folkhälsa inför 2021. Pengarna fördelas till föreningar inom idrottsrörelsen, folkhälsoarbete, funktionshinder, nykterhetsfrämjande samt som projektbidrag.

Region Jönköpings län delar ut folkhälsobidragen till ideella organisationer varje år i syfte att förbättra folkhälsan hos länets invånare. Föreningarna ska aktivt arbeta för att skapa förutsättningar för en god hälsa. – Folkhälsobidragen på 21,9 miljoner kronor som fördelas ut är en ren investering i bättre folkhälsa. Region Jönköpings län har en strategi som innebär…

Läs mer

Smittspridningen ökar i samhället och Region Jönköpings län går upp i stabsläge

Smittspridningen ökar och det finns ett större behov av sjukhusvård för covid-patienter i Jönköpings län. Med anledning av ökningen av antalet covid-fall i samhället går Region Jönköpings län upp i stabsläge och återupprättar en regional särskild sjukvårdsledning.

Region Jönköpings län förbereder sig för att ta emot betydligt fler covid-patienter om det behövs. På länets tre sjukhus förbereds vårdplatser och platser inom intensivvården. Den nu återupprättade regionala särskilda sjukvårdsledningen ska hålla möten och fatta beslut om frågor som är kopplade till coronaviruset och covid-19. – Det är fortsatt mycket viktigt att vi alla…

Läs mer

Koalitionen gör historisk satsning på hälso- och sjukvården 2021

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att göra en historisk satsning inför 2021. Hälso- och sjukvården kommer att få en förstärkning på hela 175 extra miljoner kronor. Pengarna ska gå till att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa och till att korta köerna hos barn- och ungdomspsykiatrin. Vårdcentralerna ska få ett ordentligt tillskott för att på allvar kunna ställa om till mer nära vård genom nya arbetssätt och digitala lösningar. Två kraftfulla satsningar görs på cancervården och för att kunna korta köerna till de uppskjutna operationer och undersökningar som coronapandemin har medfört.

Följ den här länken för att se tisdagens pressträff i efterhand! Under tisdagen den 29 september presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län de politiska inriktningarna som rör budgetdelen i nämnd för folkhälsa- och sjukvård (FS) för 2021. Coronapandemin har medfört att en del tidigare satsningar inte har kunnat genomföras medan annat förändringsarbete har införts…

Läs mer

Fler ska kunna utbilda sig till yrken inom sjukvården

Jönköping University kommer få möjlighet att kunna utbilda fler sjuksköterskor genom regeringens nya förslag på fler utbildningsplatser. Satsningen görs på grund av det förändrade läget på arbetsmarknaden med anledning av coronaviruset.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår att Jönköping University ska få 90 nya utbildningsplatser som kan starta under 2020 och 150 nya platser för år 2021. Satsningen ska göras för att fler ska kunna utbilda sig till bristyrken inom exempelvis vård och teknik. Samtidigt föreslår regeringen att Jönköping University ska få 120 nya utbildningsplatser för kurser…

Läs mer

Jönköping University har lämnat in ansökan om tandläkarutbildning

Det finns en stor brist på tandläkare både nationellt och regionalt. Jönköping University har under en längre tid planerat för att kunna starta en ny tandläkarutbildning i samverkan med Region Jönköpings län. Nu har högskolan lämnat in en ansökan till regeringen.

Framförallt är det brist på tandläkare utanför storstadsregionerna. För att underlätta rekrytering på längre sikt och öka tillgängligheten för länets invånare har både Region Jönköpings län och Jönköping University varit angelägna om att starta en ny tandläkarutbildning. Den 15 mars lämnades formellt ansökan in till regeringen. – Vi är glada för att Jönköping University vill…

Läs mer
facebook Twitter Email