Visar alla poster med taggen:Marcus Eskdahl

Högre avtalskrav ska ge smidigare resor med Krösatågen

Nu är det klart att SJ tar över driften och servicen för Krösatågen i slutet av 2021 och tolv år därefter. Resenärerna ska genom det nya avtalet mötas av bättre service och smidigare tågresor. Eftersom avtalet är väldigt långt jämfört mot tidigare får de anställda mer trygga och längre anställningar.

Inför upphandlingen om det nya avtalet för Krösatågen ställde Region Jönköpings län och de andra berörda regionerna högre krav än tidigare på service för resenärerna. SJ vann upphandlingen och i avtalet är det stort fokus på kundupplevelsen, utförande av beställd trafik, punktlighet samt på service och underhåll. SJ kommer som aktör även att använda den…

Läs mer

Mer hållbar verksamhet och mer nära vård för länets invånare

Under dagen tog regionfullmäktige beslut om både ett nytt intern hållbarhetsprogram och en ny plan för att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård i Region Jönköpings län. Medarbetarna kan se fram mot mer hållbar verksamhet och bättre arbetsmiljö. Länets invånare kommer att erbjudas mer jämlik och nära vård.

Det nya hållbarhetsprogrammet är ett internt dokument och gäller för perioden 2021-2025 i Region Jönköpings län. Verksamheten ska arbeta utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det är ett stort steg mot mer hållbar verksamhet och bättre arbetsmiljö för personalen. – Genom det nya hållbarhetsprogrammet har Region Jönköpings län stark påverkan på att vara en aktiv…

Läs mer

Ny stor lönesatsning på vårdpersonal och historisk satsning på sjukvården

Vårdpersonalen får ta del av en ny riktad satsning på 50 miljoner kronor som ska gå till att höja löner. Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer även att göra en historisk satsning på hälso- och sjukvården i budget för 2021 för att möta behovet av vård hos länets invånare. Kollektivtrafiken ska bli smidigare och mer anpassad efter individuella behov. Det ska finnas en beredskap för att göra riktade satsningar till branscher som behöver stöd. Kulturbidraget utökas under nästa år.

Under måndagen presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län budget för 2021 och flerårsplan 2022-2023. Region Jönköpings län har trots coronapandemin en ekonomi i balans som gör det möjligt att göra stora satsningar på hälso- och sjukvården och på det regionala utvecklingsarbetet. Följ den här länken för att se koalitionens presskonferens i efterhand.   –…

Läs mer

Nya stambanor riskerar bli tåglinje bara för storstäder

Regionråd Marcus Eskdahl (S) höll under onsdagen presskonferens tillsammans med Ann-Marie Nilsson (C), ordförande för kommunstyrelsen i Jönköpings kommun. Anledningen är att de båda starkt regerat på Trafikverkets nya förslag på alternativ för byggnation av nya stambanor som inte alls liknar ursprungsförslaget som alla inblandade kommuner och regioner är överens om.

Trafikverket fick tidigare i år i uppdrag av regeringen att se över nya stambanor för höghastighetståg med ett kostnadstak på 205 miljarder. Nyligen presenterades förslaget som innebär stora avvikelser från det tidigare överenskomna i Sverigeförhandlingen: Tranås station har försvunnit helt och stationerna i Jönköping och Värnamo är placerade utanför stadskärnan. – Det är med stor…

Läs mer

Lättare för patienter och medarbetare att ta sig till Ryhov med cykel eller buss

Området runt Ryhov ska byggas om och det ska bli lättare för medarbetare, patienter och besökare att ta sig till och från sjukhuset. Investeringen innebär nya stråk för bussar, nya gång- och cykelvägar och en ombyggd entré. Ombyggnationen gör det möjligt att öka antalet turer med både stadstrafiken och regionbusstrafiken som passerar Länssjukhuset Ryhov.

Regionstyrelsen tog beslutet om den nya trafikplanen för Ryhov på sitt möte tisdagen den 20 oktober. Investering kommer att kosta max 70,9 miljoner kronor och kommer att fastställas av regionfullmäktige på kommande sammanträde. – Med den trafiksatsning som nu görs på Ryhovs sjukhusområdet och ombyggnation av sjukhusentrén blir det smidigare och enklare att resa med…

Läs mer
facebook Twitter Email