Storsatsning från regeringen för att kunna ta hand om uppskjuten vård

Regeringen presenterade idag en storsatsning på generellt höjda statsbidrag, på ett lyft inom äldreomsorgen och på hantering av uppskjuten vård samt covid-19-relaterad vård. Region Jönköpings län får enligt preliminära siffror baserade på befolkningsunderlag över 246 miljoner kronor i extra tillskott. Av dem går över 105 miljoner kronor till utökning av det generella statsbidraget och nästan 141 miljoner kronor går till att lättare kunna ta hand om uppskjuten vård.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterade idag en satsning på 10 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och regioner 2021 för att stärka välfärden. Satsningen som presenterades idag är utöver den sedan tidigare aviserade permanenta höjningen med 12,5 miljarder kronor.

   – Vi socialdemokrater sätter alltid välfärden först. Därför är jag glad att regeringen och samarbetspartierna satsar ytterligare 10 miljarder på skola, vård och omsorg under 2021. Det här är oerhört viktiga satsningar för att alla ska ha rätt till en god och jämlik välfärd, säger Carina Ödebrink (S), riksdagsledamot från Jönköpings län.

Syftet med ökningarna av det generella statsbidraget är att ge kommuner och regioner långsiktiga förutsättningar att utveckla välfärden utifrån lokala behov. Det skapar möjligheter för kommuner och regioner att stärka viktiga välfärdsverksamheter som vård, omsorg och skola. Av de 10 miljarder kronor som idag presenteras föreslås 5 miljarder kronor kvarstå även 2022.

   – Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillsammans med samarbetspartierna C och L verkligen tagit ansvar för den allvarliga situation vi befinner oss i. Den stora satsningen på generella statsbidrag är ett väldigt välkommet tillskott nu när vi på allvar går in i budgetarbetet inför 2021 i Region Jönköpings län. Den här satsningen kommer länets invånare att få stor nytta av, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).

För att vården ska klara att hantera den uppskjutna vården som utbrottet av covid-19 inneburit och fortsatt kunna hantera covid-19-relaterad vård, föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att 4 miljarder kronor tillförs regionerna 2021 respektive 2022.

   – De här extra 141 miljoner kronorna som Region Jönköpings län kommer få för att kunna ta hand om uppskjuten vård kommer att göra jättestor nytta inom hälso- och sjukvården. Det här kommer att underlätta för invånare i länet som har fått vänta på sin undersökning eller operation på grund av coronapandemin, säger regionråd Rachel De Basso (S).

I höstbudgeten föreslår regeringen även historisk satsning på svensk äldreomsorg. Den innehåller en bred permanent resursförstärkning till kommunernas äldreomsorg och en storsatsning på kompetenshöjande åtgärder inom regeringens äldreomsorgslyft. Tillsammans med de medel som aviserades när äldreomsorgslyftet presenterades i våras innebär det 7,4 miljarder kronor till svensk äldreomsorg 2021.

Fakta: Så här mycket pengar får Region Jönköpings län

Ökning av generella statsbidrag (10 miljarder varav 3 miljarder till regionerna): 105 630 685 kronor
Medel för uppskjuten vård: 140 840 913 kronor
Generella statsbidrag som aviserats tidigare för 2021: 132 038 356 kronor

Fakta: Så här mycket pengar får de 13 kommunerna i Jönköpings län

Ökning av generella statsbidrag (10 miljarder varav 7 miljarder till kommunerna): 246 471 598 kronor
Äldreomsorgslyftet: 62 421 459 kronor
Äldreomsorgssatsningar: 147 937 955 kronor

facebook Twitter Email