Större trafikutbud och toppmoderna nya elbussar i Jönköpings stadstrafik

Busstrafiken i Jönköping får ett större utbud av resor och 50 elbussar kommer att rulla på gatorna. Nya stomlinje 4 mellan Huskvarna och Vätterslund ska förbättra pendlingsmöjligheterna till bland annat Länssjukhuset Ryhov, Asecs och Solåsen.

Från och med 14 juni inleds den nya avtalsperiod för stadsbusstrafiken i Jönköping som innebär en rad nyheter för bättre tillgänglighet. Ny operatör är Vy Buss som kommer att köra busstrafiken enligt ett tioårigt avtal.

– Stadstrafiken i Jönköping får ett större trafikutbud och det blir lättare att byta buss. Helt enkelt smidigare resor med kollektivtrafiken och kortare restider. De nya elbussarna är toppmoderna och resenärerna kommer att märka av bättre service på bussarna och på de nya terminalerna. Det här är ytterligare ett stort steg för att öka andelen som reser hållbart framöver, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).

Samtidigt som det nya avtalet träder i kraft byter busstrafiken till sommartidtabell. Stomlinjerna i Jönköping utökas med en fjärde och samtliga trafikeras med tysta elbussar. Nya stomlinje 4 går mellan Huskvarna och Vätterslund och passerar huvudentrén till Länssjukhuset Ryhov, Asecs och Solåsen. De fyra stomlinjerna får ännu tätare trafik i höst med bussar som går var sjätte minut.

Den nya avtalsperioden innebär:
  • Nya linjer och nya bytesmöjligheter
  • 50 helt elektrifierade bussar
  • Nya terminaler på Råslätt, i Huskvarna och på Ekhagen
  • Fordon med bättre ståplatser, fler displayer och USB-laddning
  • Hela linjenätet får större trafikutbud

Läs mer om nyheterna i stadsbusstrafiken via länken!

facebook Twitter Email