S-ledamöter vill stärka sjukförsäkringen

Reglerna kring sjukförsäkringen behöver ses över för att inte människor ska hamna i kläm. Det föreslår de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Johanna Haraldsson, Diana Laitinen Carlsson och Carina Ödebrink i en riksdagsmotion.

Under Coronapandemin har regeringen varit tvungna att fatta tillfälliga beslut kring sjukförsäkringen för att undvika att människor hamnar i kläm. Det handlar framförallt om de som fått sina planerade operationer uppskjutna och därför fått sin ersättning indragen och hänvisas till att söka nytt jobb. 

Blottat brister i sjukförsäkringen

– Pandemin har blottat brister i sjukförsäkringen. Vi menar att bedömningen som ska göras efter 180 dagar är en stor del av problemet. Den regeln har tvingat människor att söka andra jobb, trots att man fortfarande är sjuk och väntar på behandling. Samtidigt som de många gånger skulle kunna gå tillbaka till sitt ordinarie arbete, där deras kompetens behövs, efter behandling. Det är ett slöseri och inte värdigt ett välfärdssamhälle, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson som tillsammans med kollegorna Diana Laitinen Carlsson och Carina Ödebrink har skrivit en motion om att reglerna för sjukförsäkringen behöver ses över. 

Nolltolerans för att människor faller mellan stolarna

I motionen pekar motionärerna på det åtgärdsprogram som togs fram kring sjukförsäkringen under förra mandatperioden. Enligt programmet ska det finnas en nolltolerans för att människor faller mellan stolarna. 

– Mer måste göras för att sjukförsäkringen ska uppfattas som trygg och förutsägbar. Sjukskrivningsprocessen behöver förenklas och förtydligas, regelverket ses över och kommunikationen mellan olika myndigheter förbättras, säger Johanna Haraldsson. 

Motionen i sin helhet går att läsa här.

facebook Twitter Email