S-ledamöter vill se skydd mot höga tandläkarkostnader

Inför ett skydd mot höga tandläkarkostnader och reformera tandvårdsförsäkringen för att få en mer jämlik tandhälsa – det vill de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Carina Ödebrink, Johanna Haraldsson och Diana Laitinen Carlsson. För att trycka på i frågan har de lagt en motion till Sveriges riksdag.

Det finns fortfarande stora klyftor när det gäller tandhälsa i Sverige. Folkhälsomyndighetens rapport Jämlik tandhälsa visar bland annat att barn och unga som bor i familjer som får ekonomiskt bistånd, har föräldrar med lägre utbildningsbakgrund eller föräldrar som själva har dålig tandhälsa löper större risk att drabbas av karies.

Mål: sluta hälsoklyftorna

– Regeringens mål är att sluta hälsoklyftorna i Sverige. Ska vi nå målsättningen behöver också tandhälsan bli mer jämlik. Vi ser i dag att allt för många avstår från tandvård av ekonomiska skäl. Kostnaderna måste tryckas ner för att fler ska kunna besöka tandvården regelbundet, säger riksdagsledamoten Carina Ödebrink som tillsammans med kollegorna Diana Laitinen Carlsson och Johanna Haraldsson skrivit en motion till riksdagen om vikten av mer jämlik och tillgänglig tandvård. 

”Tandhälsa ska inte vara en klassfråga”

I motionen nämner de högkostnadsskydd när det gäller tandläkarkostnader och en reformerad tandvårdsförsäkring som möjliga vägar framåt för att nå en mer jämlik tandhälsa. 

– Vi vet att dålig tandhälsa både minskar livskvaliteten och kan föra med sig följdsjukdomar. Därför är det väldigt viktigt att fortsätta arbetet för en mer jämlik tandvård. I välfärdslandet Sverige ska tandhälsa inte vara en klassfråga, säger Carina Ödebrink.

facebook Twitter Email