S-ledamöter vill se fler statliga myndigheter i Jönköpings län

Jönköpings län behöver fler statliga jobb. Det anser de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Diana Latinen Carlsson, Carina Ödebrink och Johanna Haraldsson som i en motion till Sveriges riksdag föreslår att myndigheter omlokaliseras för att stärka den statliga närvaron i hela landet.

Enligt en rapport från Statskontoret (2016:8) är Jönköpings län ett av de län som har lägst antal statligt anställda jämfört med övriga landet.

– Länge har det mer eller mindre varit en självklarhet att nya statliga myndigheter ska placeras i Stockholms län. Mellan 2008 och 2014 minskade också antalet statliga arbetstillfällen i mindre tätorter. Detta har förstärkt urbaniseringen och ökat klyftan mellan stad och land, säger Diana Laitinen Carlsson, riksdagsledamot från Jönköpings län. 

Omlokalisera statliga myndigheter

Hon har, tillsammans med kollegorna Carina Ödebrink och Johanna Haraldsson, skrivit en motion till Sveriges riksdag. I den förslår de att statliga myndigheter ska omlokalisera. De pekar också på att det är viktigt att göra det till områden där antalet statliga arbetstillfällen i dag är förhållandevis få. 

– Den socialdemokratiskt ledda regeringen påbörjade förra mandatperioden ett arbete med att omlokalisera myndigheter från Stockholm till andra orter. Totalt fattades 21 beslut om omlokalisering. Vi menar att det här arbetet måste fortsätta. Det är särskilt viktigt att fokusera på län, som exempelvis Jönköpings län, som i dag har ett lågt antal statligt anställda, säger Diana Laitinen Carlsson.

Viktigt symbolvärde

I sin motion pekar de på att en statlig närvaro är viktig för den lokala och regionala utvecklingskraften och att det är ett viktigt symbolvärde.

– Undersökningar som exempelvis Statskontoret genomfört visar att medborgare upplever att statliga myndigheter har stor betydelse för den egna kommunen. 

facebook Twitter Email